The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 562177-2018

20/12/2018    S245

Poland-Katowice: Adhesives

2018/S 245-562177

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 234-535953)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 288-10.

Reference number: 701802113
II.1.2)Main CPV code
24911200 Adhesives
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 288-10.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 234-535953

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 6
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - szacunkowa ilość dostaw wynosi 18 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Read:

Dostawa spoiwa cementowo-mineralnego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2 785 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Section number: III.1.2
Place of text to be modified: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Instead of:

Dla zadania nr 6 - 10 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 410 000,00 PLN.

Read:

Dla zadania nr 6 - 380 000,00 PLN

(...)

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 780 000,00 PLN.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Dla zadania nr 6 - 10 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 410 000,00 PLN.

Read:

Dla zadania nr 6 - 380 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 780 000,00 PLN.

Section number: III.1.6
Place of text to be modified: Wymagane wadia i gwarancje:
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 42 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi: (...)

Dla zadania nr 6 - 1 000,00 PLN

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi: (...)

Dla zadania nr 6 - 9 000,00 PLN

VII.2)Other additional information: