Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 562373-2019

Submission deadline has been amended by:  2472-2020
27/11/2019    S229

Hungría-Budapest: Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones

2019/S 229-562373

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_44899914
Dirección postal: Váci út 37.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1134
País: Hungría
Persona de contacto: Klock Csilla
Correo electrónico: klock.csilla@dkuzrt.hu
Teléfono: +36 305635720
Fax: +36 305636003
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dkuzrt.hu/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35618302
Dirección postal: Fényes Elek utca 7–13.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1024
País: Hungría
Persona de contacto: Bankó Tamás
Correo electrónico: banko.tamas@kozut.hu
Teléfono: +36 309146766
Fax: +36 18199540
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kozut.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ÜHK üzemeltetés támogatás

Número de referencia: EKR001414992019
II.1.2)Código CPV principal
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1.rész:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása (továbbiakban: ÜT) gyorsforgalmi úthálózaton: Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83 db kamera, Web kamera alrendszer:69db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.

2.rész:

Forgalomszámláló alrendszer ÜT közutakon: 184 db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.

3.rész:

VJT alrendszer ÜT: Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) alrendszere: 215 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4 db prizmás rendszerű VJT.

4.rész

Meteorológiai alrendszer ÜT: 119db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.

5.rész

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT: SDH átviteltechnikai rendszer: 40 db optikai node, SDH felügyeleti központok: 3 db központ, Cisco kommunikációs berendezések: 530 db Cisco típusú hálózati eszköz (394 db switch és 136 db router), Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása gyorsforgalmi úthálózaton:

Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83 db kamera,

Web kamera alrendszer: 69 db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az M2/1. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatás

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatása közutakon:

Folyamatos működésű 184 db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az M2/2. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

VJT alrendszer üzemeltetési támogatása

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

VJT alrendszer üzemeltetési támogatása:

VJT alrendszere: 215 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4 db prizmás rendszerű változtatható jelzésképű táblák.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az M2/3. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása:

119 db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az M2/4. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök üzemeltetési támogatása:

SDH átviteltechnikai rendszer: 40 db optikai node,

SDH felügyeleti központok: 3 db központ,

Cisco kommunikációs berendezések: 394 db switch és 136 db router,

Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Az M2/5/b. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-ben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(2)-ben meghatározott kizáró ok fennáll. A Kbt. 74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód:

1. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD – EKR elektronikus űrlap – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi.

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a MAGYARORSZÁGon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.64. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell -EKR űrlap kitöltésével -nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Valamennyi rész esetén: M1. Az R.21.§(3) a) és 21.§(3a)a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett M1. alkalmasság követelmény szerinti szolgáltatásait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével, a szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt.65.§(1)b) (6)-(9), az R.1.§(7),21/A. §-a, 22.§(1)a)-b) irányadó az igazolás módjára. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az AF-ben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. AT az 1. és 2. rész esetén ugyanazon referencianyilatkozatot/referenciaigazolást bemutathatja. A Kbt.65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t (az EKR-ben elektronikus űrlapot) nyújt be; a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A dokumentumok a Kbt.47.§(2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65. § (12) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Valamennyi rész esetén: M2.

Szakemberek esetén csatolni kell:

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, az adott szakember szakmai tapasztalatára és az értékelés körében megajánlott szakember többlettapasztalatára vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevél (diploma) másolata, az M2)5.b) pont szerinti szakember esetén a gyártói minősítés másolata,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,

— AT nyilatkozatát, amely az alábbiakat tartalmazza: az alk. köv. ajánlati felhívás szerinti pontját, szakember nevét, szakemberrel jogviszonyban álló GSZ nevét, a szakember jogviszonya a megjelölt GSZ-szel (EKR űrlap).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbi referenciával:

— 1. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetési támogatási referenciával, amely közutakon üzemelő minimum 70 db térfigyelő videókamerát és 10 db AID kamerát,

— 2. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db automata, ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő folyamatos működésű forgalomszámláló állomást tartalmazott,

— 3. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblát tartalmazott,

— 4. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db Lufft típusú meteorológiai állomást tartalmazott,

— 5. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum az alábbiakat tartalmazza: 1 db SDH átviteltechnikai rendszert minimum 30 db optikai node-dal, és minimum 1 db SDH felügyeleti központot, és Cisco kommunikációs berendezések (minimum 130 db Cisco típusú hálózati eszköz).

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

1. az 1. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db térfigyelő videókamera és 10 db AID kamera üzemeltetés támogatását is végezte,

2. a 2. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db automata, közúti ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő működésű forgalomszámláló állomás üzemeltetés támogatását is végezte,

3. a 3. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db megfelelő változtatható kijelzésű tábla üzemeltetés támogatását is végezte,

4. a 4. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db Lufft típusú meteorológiai állomás üzemeltetés támogatását is végezte,

5. az 5. rész vonatkozásában legalább 3 fő szakemberrel, melyből

a) egy fő, minimum középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, melyben legalább 20 db SDH optikai node és 1 db SDH felügyeleti központ üzemeltetés támogatását is végezte

b) egy fő felsőfokú végzettségű, Cisco gyártói CCIE Routing and switching minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 130 db Cisco típusú hálózati eszköz üzemeltetés támogatását is végezett, és

c) egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során Forgalom Irányító Rendszer üzemeltetés támogatását is végezte.

M1 alkalmassági követelményhez fogalmak:

Közút: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §-a alapján.

"folyamatos működésű": 7x24 óra működésű.

M1 és M2.: Cisco típusú hálózati eszközök: távolról menedzselhető switch és router eszközök.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Valamennyi rész esetén:

Szerződés megerősítése: késedelmi-, meghiúsulási kötbér.

Résszámlázás megengedett. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt (rész)teljesítést (eseti megrendeléseket) követően, átutalással; Kbt.135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti vagyonról szóló tv., Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Késedelmes fizetés: AK a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. AT a leszállított új eszközökre, beépített alkatrészekre minimum 12 hónap jótállást vállal. Részletes előírások a szerződéstervezetben.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/01/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Irányadó a EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

KD rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt.57.§ szerint, az EKRr. 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. AK a KD-ban iratmintát bocsát az AT-k rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban az EKRr. rendelkezéseivel. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint; Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. (Közös) AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. AK előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. esetén is). A Kbt. 66.§(5) alapján a Kbt.68§ (5) szerinti tart. felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt. 41/A. § alapján, elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlatnak tart. kell az AT, közös AT-k esetében az alábbi iratokat:

– ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája,

– a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, szakmai ajánlatot: AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AT-nek nyilatkoznia kell a fordítás megfelelőségéről. Felelős fordítás esetén EKR űrlapot kell benyújtani ajánlattevőnek. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is, amennyiben az egyik magyar nyelven készült. AK az AF III.1.3)M.1. és M.2. pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Ha több GSZ közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megáll.-t és meghatalmazást tartalmazó iratot csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal. A megáll.-ban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazd.-i társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

AK ajánlati biztosítékot nem köt ki. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása szerint. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re. AJ-ok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempont esetében valamennyi rész esetén:0-10 pont. Valamennyi rész esetén értékelési módszerek: Ár – fordított arányosítás, M2. szakember többlettapasztalat: egyenes arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4) bek., EKRr. 11.§(4)., AT-nek nyilatkoznia kell, hogy ajánlata üzleti tartalmaz (nemleges válasz esetén is). Szerződés teljesítése: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) szerint. Jelen eljárásban a DKÜ Zrt. a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. FAKSZ: Nagy Flóra (lajstromszám: 01128), helyettes FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335). Folyt.: VI.4.3)-ban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.: Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak és az EKRr. 11-12. §-ai rögzítik. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; üzemeltetés támogatás: ÜT, Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/11/2019