Servicios - 562373-2019

Submission deadline has been amended by:  2472-2020
27/11/2019    S229

Magyarország-Budapest: Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások

2019/S 229-562373

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
E-mail: klock.csilla@dkuzrt.hu
Telefon: +36 305635720
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dkuzrt.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bankó Tamás
E-mail: banko.tamas@kozut.hu
Telefon: +36 309146766
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414992019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közigazgatási informatikai és távközlési közszolg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÜHK üzemeltetés támogatás

Hivatkozási szám: EKR001414992019
II.1.2)Fő CPV-kód
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1.rész:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása (továbbiakban: ÜT) gyorsforgalmi úthálózaton: Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83 db kamera, Web kamera alrendszer:69db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.

2.rész:

Forgalomszámláló alrendszer ÜT közutakon: 184 db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.

3.rész:

VJT alrendszer ÜT: Változtatható Jelzésképű Táblák (továbbiakban: VJT) alrendszere: 215 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4 db prizmás rendszerű VJT.

4.rész

Meteorológiai alrendszer ÜT: 119db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.

5.rész

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT: SDH átviteltechnikai rendszer: 40 db optikai node, SDH felügyeleti központok: 3 db központ, Cisco kommunikációs berendezések: 530 db Cisco típusú hálózati eszköz (394 db switch és 136 db router), Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Videokamera alrendszer üzemeltetési támogatása gyorsforgalmi úthálózaton:

Térfigyelő és AID (Automatikus Incidens Detektáló) alrendszer: 228+83 db kamera,

Web kamera alrendszer: 69 db kamera és a kameraképek megjelenítését biztosító szerver.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/1. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Forgalomszámláló alrendszer üzemeltetési támogatása közutakon:

Folyamatos működésű 184 db automata, on-line, ÚT 2.1.-109-2004 előírásnak megfelelő forgalomszámláló állomás.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/2. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

VJT alrendszer üzemeltetési támogatása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

VJT alrendszer üzemeltetési támogatása:

VJT alrendszere: 215 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblák illetve 4 db prizmás rendszerű változtatható jelzésképű táblák.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/3. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az új eszközökre, beépített alkatrészekre a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meteorológiai alrendszer üzemeltetési támogatása:

119 db Lufft típusú állomás különböző autópálya helyszíneken.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/4. pontja szerinti egyik szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök ÜT

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50334400 Hírközlési rendszerrel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területén. Eszközlistában részletezésre kerültek a helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Központi adatmegjelenítést biztosító eszközök üzemeltetési támogatása:

SDH átviteltechnikai rendszer: 40 db optikai node,

SDH felügyeleti központok: 3 db központ,

Cisco kommunikációs berendezések: 394 db switch és 136 db router,

Forgalom Irányító Rendszer (FIR) szerverei és szoftvere.

A Hibaelhárítási szolgáltatásban definiált folyamatok biztosítják, hogy a hibák az érintett rendszer szintű szolgáltatáshoz, illetve rendszerelemhez tartozó szolgáltatási szintnek (SLA) megfelelő módon legyenek kezelve az elhárítás során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2/5/b. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felül üzemeltetés támogatási területen többlettapasztalata (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az új eszközökre, beépített alkatrészek esetén a többletjótállás (egész hónapban megadva: minimum 0 hónap maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az "Ár kritérium" alatt a "Nettó havi díj" értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-ben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt.62.§(2)-ben meghatározott kizáró ok fennáll. A Kbt. 74.§(1)b) értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az AIRSZ-t, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód:

1. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor- az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt.69.§(2)-nek megfelelően, az EEKD – EKR elektronikus űrlap – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. AT, vagy az AIRSZ az R.4.§ szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok hiányát. AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben. Ez utóbbi kizáró okok hiányát a Kbt.69.§(11) alapján az AK ellenőrzi.

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. 2. Utólagos igazolás: AK a Kbt.69.§(4)-ben foglaltak alkalmazásával – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően – hívja fel AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az R.8. §-a szerint kell a MAGYARORSZÁGon letelepedett AT-nek igazolnia, illetve ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62.§(1)k)kb) és kc) alpontra vonatkozóan (az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján) és a Kbt.62.§(2) szerinti kizáró ok tekintetében AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására nyújtja be nyilatkozatát az AT. A nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű AT-nek az ajánlatban az R. 10.§- ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül is vélelmezi. A Kbt.64. §-a alapján AT élhet az öntisztázás jogintézményével. AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell -EKR űrlap kitöltésével -nyilatkozatot (valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetén: M1. Az R.21.§(3) a) és 21.§(3a)a) alapján AT-nek ismertetnie kell az AF feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett M1. alkalmasság követelmény szerinti szolgáltatásait, legalább a következő adatokkal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont ÉV/HÓ/NAP), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével, a szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kbt.65.§(1)b) (6)-(9), az R.1.§(7),21/A. §-a, 22.§(1)a)-b) irányadó az igazolás módjára. A Kbt.67.§(1) szerinti nyilatkozatban AT csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát AK az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését. AT az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az AF-ben előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az AF-ben előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, AK Kbt.69.§(4) szerinti felhívására köteles benyújtani. AT az 1. és 2. rész esetén ugyanazon referencianyilatkozatot/referenciaigazolást bemutathatja. A Kbt.65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t (az EKR-ben elektronikus űrlapot) nyújt be; a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. A Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AT-nek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A dokumentumok a Kbt.47.§(2) szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, irányadó a Kbt. 65. § (12) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Valamennyi rész esetén: M2.

Szakemberek esetén csatolni kell:

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, az adott szakember szakmai tapasztalatára és az értékelés körében megajánlott szakember többlettapasztalatára vonatkozó adatokkal, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés és az értékelés körében tett megajánlás teljesülése,

— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevél (diploma) másolata, az M2)5.b) pont szerinti szakember esetén a gyártói minősítés másolata,

— a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat,

— AT nyilatkozatát, amely az alábbiakat tartalmazza: az alk. köv. ajánlati felhívás szerinti pontját, szakember nevét, szakemberrel jogviszonyban álló GSZ nevét, a szakember jogviszonya a megjelölt GSZ-szel (EKR űrlap).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbi referenciával:

— 1. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetési támogatási referenciával, amely közutakon üzemelő minimum 70 db térfigyelő videókamerát és 10 db AID kamerát,

— 2. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db automata, ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő folyamatos működésű forgalomszámláló állomást tartalmazott,

— 3. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db EN 12966 szabványnak megfelelő változtatható kijelzésű táblát tartalmazott,

— 4. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum 50 db Lufft típusú meteorológiai állomást tartalmazott,

— 5. rész vonatkozásában legalább egy darab SLA alapú üzemeltetés támogatási referenciával, amely minimum az alábbiakat tartalmazza: 1 db SDH átviteltechnikai rendszert minimum 30 db optikai node-dal, és minimum 1 db SDH felügyeleti központot, és Cisco kommunikációs berendezések (minimum 130 db Cisco típusú hálózati eszköz).

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

1. az 1. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db térfigyelő videókamera és 10 db AID kamera üzemeltetés támogatását is végezte,

2. a 2. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db automata, közúti ÚT 2.1.-109-2004 vagy ÚT 2.1.-109-2009 előírásnak megfelelő működésű forgalomszámláló állomás üzemeltetés támogatását is végezte,

3. a 3. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db megfelelő változtatható kijelzésű tábla üzemeltetés támogatását is végezte,

4. a 4. rész vonatkozásában legalább 2 fő, minimum középfokú végzettségű műszerész szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 50 db Lufft típusú meteorológiai állomás üzemeltetés támogatását is végezte,

5. az 5. rész vonatkozásában legalább 3 fő szakemberrel, melyből

a) egy fő, minimum középfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, melyben legalább 20 db SDH optikai node és 1 db SDH felügyeleti központ üzemeltetés támogatását is végezte

b) egy fő felsőfokú végzettségű, Cisco gyártói CCIE Routing and switching minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során legalább 130 db Cisco típusú hálózati eszköz üzemeltetés támogatását is végezett, és

c) egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik 1 év szakmai tapasztalattal üzemeltetés támogatási területen, mely során Forgalom Irányító Rendszer üzemeltetés támogatását is végezte.

M1 alkalmassági követelményhez fogalmak:

Közút: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §-a alapján.

"folyamatos működésű": 7x24 óra működésű.

M1 és M2.: Cisco típusú hálózati eszközök: távolról menedzselhető switch és router eszközök.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetén:

Szerződés megerősítése: késedelmi-, meghiúsulási kötbér.

Résszámlázás megengedett. Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésszerű, igazolt (rész)teljesítést (eseti megrendeléseket) követően, átutalással; Kbt.135.§(1),(5)-(6), (8), Ptk.6:130.§(1)-(2), 30 napon belül. Irányadó: Áfatv., Áht., nemzeti vagyonról szóló tv., Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Késedelmes fizetés: AK a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. AT a leszállított új eszközökre, beépített alkatrészekre minimum 12 hónap jótállást vállal. Részletes előírások a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/01/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/01/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Irányadó a EKRr. 15. § (2) bekezdése, illetve a Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

KD rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt.57.§ szerint, az EKRr. 11.§ (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton. AK a KD-ban iratmintát bocsát az AT-k rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő AT-i regisztráció összhangban az EKRr. rendelkezéseivel. Hiánypótlás: Kbt. 71. § szerint; Új GSZ hiánypótlással eljárásba történő bevonása: AK 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. (Közös) AT nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. AK előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyil. esetén is). A Kbt. 66.§(5) alapján a Kbt.68§ (5) szerinti tart. felolvasólapot szükséges csatolni, az Kbt. 41/A. § alapján, elektronikus űrlap kitöltésével. Az ajánlatnak tart. kell az AT, közös AT-k esetében az alábbi iratokat:

– ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv 9.§(1) szerinti aláírási-mintája,

– a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghat. aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, szakmai ajánlatot: AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AT-nek nyilatkoznia kell a fordítás megfelelőségéről. Felelős fordítás esetén EKR űrlapot kell benyújtani ajánlattevőnek. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is, amennyiben az egyik magyar nyelven készült. AK az AF III.1.3)M.1. és M.2. pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket, az előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Ha több GSZ közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megáll.-t és meghatalmazást tartalmazó iratot csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal. A megáll.-ban a közös AT-nek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy az AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazd.-i társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).

AK ajánlati biztosítékot nem köt ki. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenséget. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása szerint. Ajánlati kötöttség: 1 hónap, melyen AK 30 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re. AJ-ok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempont esetében valamennyi rész esetén:0-10 pont. Valamennyi rész esetén értékelési módszerek: Ár – fordított arányosítás, M2. szakember többlettapasztalat: egyenes arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4) bek., EKRr. 11.§(4)., AT-nek nyilatkoznia kell, hogy ajánlata üzleti tartalmaz (nemleges válasz esetén is). Szerződés teljesítése: Kbt. 135. § (1), (5) és (6) szerint. Jelen eljárásban a DKÜ Zrt. a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. FAKSZ: Nagy Flóra (lajstromszám: 01128), helyettes FAKSZ: Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335). Folyt.: VI.4.3)-ban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.: Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak és az EKRr. 11-12. §-ai rögzítik. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti.

Rövidítések: Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; üzemeltetés támogatás: ÜT, Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; FAKSZ: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2019