Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varor - 562403-2022

TIRubrikSverige-Stockholm: Kuvert
NDMeddelandets publiceringsnummer562403-2022
PDPubliceringsdatum14/10/2022
OJEUT S199
TWUpphandlarens ortSTOCKHOLM
AUUpphandlarens officiella namnFörsäkringskassan (202100-5521)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlareN - Statligt verk
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat11/10/2022
DTSista inlämningsdag27/11/2022
NCTyp av kontrakt2 - Varor
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)30199710 - Tryckta kuvert
30199711 - Tryckta fönsterkuvert
30199712 - Tryckta kuvert utan fönster
30199230 - Kuvert
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE
IAInternetadresshttps://www.forsakringskassan.se/
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU