Lieferungen - 562426-2023

19/09/2023    S180

Polen-Warschau: Tragbare Computer

2023/S 180-562426

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Nationale Identifikationsnummer: 5252095497
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Mjaerowska
E-Mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Telefon: +48 261848644
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Adresse des Beschafferprofils: https://czcsz.wp.mil.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Referenznummer der Bekanntmachung: 2616.29.2023.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 Notebooki przebadane klasy II

Część 2 Notebooki z napędem optycznym przebadane klasy II

Część 3 Dostawa sprzętu informatyki (monitory, dyski SSD, HDD i karty sieciowe)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 17 884 400.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Notebooki przebadane klasy II

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Notebook NB(acF) - Ilość sztuk w ramach zamówienia podstawowego 900, zamówienie opcjonalne do 458

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do 486 dni kalendarzowych (366 dni na uruchomienie prawa opcji + 120 dni na dostawę zamówienia ) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, w tym:

1) zamówienia gwarantowanego w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do 15.12.2023 r.

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówień objętych opcją (prawem opcji) w terminie do 120 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z opcji. Zamawiający wyśle do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji najpóźniej w terminie do 366 dni podpisania umowy. Szczegółowe uregulowania w zakresie odbioru zamówienia opcjonalnego określa § 7 umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Notebooki z napędem optycznym przebadane klasy II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Notebook NB(acf) z napędem optycznym (zamówienie gwarantowane 100 sztuk, zamówienie opcjonalne do 50 sztuk)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do 486 dni kalendarzowych (366 dni na uruchomienie prawa opcji + 120 dni na dostawę zamówienia) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, w tym:

1) zamówienia gwarantowanego w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do 15.12.2023 r.

2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówień objętych opcją (prawem opcji) w terminie do 120 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z opcji. Zamawiający wyśle do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji najpóźniej w terminie do 366 dni podpisania umowy. Szczegółowe uregulowania w zakresie odbioru zamówienia opcjonalnego określa § 7 umowy

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 122-388396
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Notebooki przebadane klasy II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Egida IT Solutions Sp. z o.o
Nationale Identifikationsnummer: 5252582820
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siltec Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5220003718
Ort: Pruszków
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 16 560 975.61 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 024 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Notebooki z napędem optycznym przebadane klasy II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Egida IT Solutions Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5252582820
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siltec Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5220003718
Ort: Pruszków
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 890 243.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 860 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia: - zgodnie z dokumentami zamówienia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023