Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 562428-2019

27/11/2019    S229

Lietuva-Klaipėda: Garso, vaizdo ir optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2019/S 229-562428

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188710823
Adresas: Liepų g. 11
Miestas: Klaipėda
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-91502
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6627
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=487975
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=487975&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdos miesto gatvėse fiksavimo įrangos nuomos ir jos techninės priežiūros nuomos laikotarpiui paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50340000 Garso, vaizdo ir optikos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdos miesto gatvėse fiksavimo įrangos nuomos ir jos techninės priežiūros nuomos laikotarpiui paslaugos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 147 272.72 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdos miesto gatvėse fiksavimo įrangos nuomos ir jos techninės priežiūros nuomos laikotarpiui paslaugos.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34971000 Greičio fiksavimo fotoaparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdos miesto gatvėse fiksavimo įrangos nuomos ir jos techninės priežiūros nuomos laikotarpiui paslaugos (vienas eismo radaras).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 73 636.36 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdoje fiksavimo įrangos nuoma ir priežiūra

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34971000 Greičio fiksavimo fotoaparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Klaipėda.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų Klaipėdos miesto gatvėse fiksavimo įrangos nuomos ir jos techninės priežiūros nuomos laikotarpiui paslaugos (vienas eismo radaras).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 73 636.36 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Taikoma kiekvienai pirkimo daliai: tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs* ir (arba) vykdo** bent 1 (vieną) ar kelias, bet ne daugiau nei 2 transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų fiksavimo įrangos nuomos ir (arba) techninės priežiūros sutartis, kurios (-ių) vertė:

— teikiant pasiūlymą vienai daliai būtų ne mažesnė kaip 73 553, 72 EUR be PVM,

— teikiant pasiūlymą abiem pirkimo dalims būtų ne mažesnė kaip 147 933, 88 EUR be PVM.

Pastabos.

*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus arba pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.

**Jei tiekėjas teikia informaciją apie dar vykdomą sutartį, kuri pradėta vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau dar nebaigta vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą.

Jei teikiamas pasiūlymas dėl abiejų pirkimo dalių, gali būti nurodomos tos pačios sutartys. Pateikiama: per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ir (arba) vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (jei sutartis baigta vykdyti), užsakovo identifikavimo duomenys.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo sutarties vertės (su PVM) kiekvienai pirkimo daliai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 30 kalendorinių dienų po jo pabaigos, t. y. 37 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos;

2) paslaugų teikėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas moka paslaugų gavėjui 100 EUR dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės;

3) už nekokybiškai suteiktas paslaugas, kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nesusijusį su vėlavimu, netinkamą vykdymą paslaugų tiekėjas moka 500 EUR baudą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 13:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 08/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 08/01/2020
Vietos laikas: 13:45
Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

1) tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje;

2) stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos apygardos teismas
Adresas: H. Manto g. 26
Miestas: Klaipėda
Pašto kodas: LT-92131
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 46390960
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/11/2019