Tjenesteydelser - 562438-2018

Vis forkortet udgave

20/12/2018    S245    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ballerup: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 245-562438

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
Mailadresse: fmi-id-slu07@mil.dk
Telefon: +45 24377292

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9ac760c8-58e8-428a-a8a8-bada48b9d91d/homepage

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Markedsundersøgelse (RFI) - Dokumentations- og kontrolassistance, inkl. udarbejdelse og opdatering af dokumentation til Søværnets skibe
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
DK0
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: ja
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Markedsundersøgelse (RFI):
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at udbyde en rammeaftale for konsulentstøtte til dokumentations- og kontrolassistance for våben- og elektroniksystemer (V&E), inklusiv udarbejdelse og opdatering af dokumentation, på Søværnets skibe.
Opgaven omfatter:
— Gennemførelse af "review" af installationsdokumentation,
— Kvalitetskontrol af V&E installationer - nye som ombyggede,
— Udarbejdelse af "as-built" dokumentation,
— Udarbejdelse af installationsdokumentationen (byggedokumentation) for V&E systemer.
Rammeaftale er på fire (4) år, med en option på tre (3) år.
Som en del af processen for udarbejdelse af udbudsmaterialet, beder FMI derfor om at potentielle interesserede konsulenter/ -virksomheder, deltager i en markedsundersøgelse.
FMI gennemfører markedsundersøgelsen og det efterfølgende udbud via Ethics udbudsplatformen (www.ethics.dk), hvorfor FMI beder deltagere om, at sende deres besvarelser igennem denne platform. Oprettelse som bruger er gratis.
FMI ser gerne, at besvarelser modtages inden d. 11.1.2019, kl. 13:00.
Der gøres opmærksom på, at virksomheden og konsulenten skal være sikkerhedsgodkendt på tilbudstidspunkt. Selve konsulenten skal være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt.
Yderligere information kan læses i Markedsundersøgelsesdokumentet (RFI).
Anslået værdi eksklusive moms: 7 000 000 DKK

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7)Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.12.2018