Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 562528-2022

14/10/2022    S199

Polonia-Bierutów: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 199-562528

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MIASTO I GMINA BIERUTÓW
Numero di identificazione nazionale: REGON: 931934756
Indirizzo postale: ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Płóciennik
E-mail: joanna.plociennik@bierutow.pl
Tel.: +48 713146251
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bierutow.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie
Numero di identificazione nazionale: REGON: 021886042
Indirizzo postale: ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: zgk@zgk.bierutow.pl
Tel.: +48 713146262
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bierutow.zakladkomunalny.com
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
Numero di identificazione nazionale: REGON: 932896704
Indirizzo postale: ul. Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: kontakt@okiswbierutowie.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://okiswbierutowie.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Podstawowa w Zbytowej
Numero di identificazione nazionale: REGON: 001181452
Indirizzo postale: Zbytowa 59a, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: spzbytowa@wp.pl
Tel.: +48 713148026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://spzbytowa.szkolnastrona.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Podstawowa w Wabienicach
Numero di identificazione nazionale: REGON: 001181430
Indirizzo postale: Wabienice 92, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: spwabienice@wp.pl
Tel.: +48 713989482
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://spwabienice.szkolnastrona.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Szkoła Podstawowa w Bierutowie
Numero di identificazione nazionale: REGON: 000262355
Indirizzo postale: ul. Krasińskiego 3, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: spbierutow@wp.pl
Tel.: +48 713146225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://spbierutow.szkolnastrona.pl/bip/index.php?c=page&id=1
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedszkole Miejskie w Bierutowie
Numero di identificazione nazionale: REGON: 001012488
Indirizzo postale: ul. Kolejowa 7, 56-420 Bierutów
Città: Bierutów
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 56-420
Paese: Polonia
E-mail: przedszkole@bierutow.pl
Tel.: +48 713146219
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://przedszkolebierutow.szkolnastrona.pl
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta i Gminy Bierutów i jej jednostek organizacyjnych na rok 2023

Numero di riferimento: IR.2710.20.2022.JP
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do SWZ.

2.Miasto i Gmina Bierutów – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:

1)Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie,

2)Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie,

3)Przedszkole Miejskie w Bierutowie,

4)Szkoła Podstawowa w Bierutowie,

5)Szkoła Podstawowa w Zbytowej,

6)Szkoła Podstawowa w Wabienicach.

3.Miasto i Gmina Bierutów oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ – oświetlenie uliczne

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Miasto i Gmina Bierutów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Część 1 zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ – oświetlenie uliczne:

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 520 938 kWh.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną część niniejszego SWZ.

3.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

4.Sposób wypowiedzenia umów – umowy nie wymagają wypowiedzenia. Ważność umów upływa z dniem 31.12.2022 r.

5.Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy – Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ – pozostałe obiekty

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Miasto i Gmina Bierutów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.Część 2 zamówienia – kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ – pozostałe obiekty:

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 954 437 kWh.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ stanowiącym integralną część niniejszego SWZ.

3.Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

4.Sposób wypowiedzenia umów – umowy nie wymagają wypowiedzenia. Ważność umów upływa z dniem 31.12.2022 r.

5.Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy – Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 08:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 08:05
Luogo:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

październik-listopad 2023 r.

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022