Tjenesteydelser - 562542-2020

23/11/2020    S228

Danmark-Odense: Ansvarsforsikringstjenester

2020/S 228-562542

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 203-493687)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Viktor Bech Pedersen
E-mail: vbp@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lovpligtig ansvarsforsikring for jægere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66516000 Ansvarsforsikringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at indgå en aftale om lovpligtig jagtansvarsforsikring for jægere. Den nuværende aftale, indgået mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og Tryg Forsikring A/S, udløber den 31. marts 2021. Styrelsen udbyder derfor en ny aftale om obligatorisk jagtansvarsforsikring med ikrafttræden den 1. april 2021. Aftalen forudsættes 4-årig, med udløb den 31. marts 2025. Udbyder ønsker mulighed for forlængelse af aftalen i 2 år til udløb den 31. marts 2027.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 203-493687

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 16/11/2020
Tidspunkt: 12:01
Læses:
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 12:01
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen er ændret til den 1. december 2020 kl 12.00, betingelser for åbning af tilbud skal derfor ligeledes ændres til samme dato og klokkeslet.