Szolgáltatások - 562552-2021

03/11/2021    S213

Magyarország-Dombóvár: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 213-562552

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733555217
Postai cím: Szabadság Utca 18
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Péter
E-mail: jegyzo@dombovar.hu
Telefon: +36 74564564
Fax: +36 74564501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dombovar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dombovar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Önkormányzati igazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum tervezése

Hivatkozási szám: EKR000418012021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum létesítményének megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, mely valamennyi releváns szakági tervet is tartalmaz. A feladat része a jelenleg az ingatlanon fennálló épületek bontási tervdokumentációjának elkészítése, valamint a tervezői művezetés is.

Az Ajánlatkérői elképzelések szerinti - a tervezési program alapján, mely a műszaki leírás része - az alábbi alaprajzi méretekkel egy épülettömböt (épületkomplexumot) képezve:

- Uszoda rész: 1 361,34 m2

- Tekepálya: 364,58 m2

- Sportpálya: 1611,84 m2

- Lőtér: 381,31 m2

- Előtér: 120,25 m2

Összes hasznos alapterület: 3839,32 m2

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 126 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7200 Dombóvár, Szenes Hanna tér 1.

Dombóvár, a Katona József utca és Ivanich Antal utca között található ingatlan egy

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum létesítményének megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése, mely valamennyi releváns szakági tervet is tartalmaz. A feladat része a jelenleg az ingatlanon fennálló épületek elbontási tervdokumentációjának elkészítése, valamint a tervezői művezetés is.

1./ Bontási tervdokumentáció, amely az ingatlanon álló, meglévő épületállomány elbontási munkáinak alapdokumentuma.

2./Engedélyezési tervdokumentáció részek elkészítése.

Az engedélyezési tervdokumentáció részek elemei közé tartozik az összes olyan szükséges terv dokumentáció rész (pl.: építési engedélyezési terv, létesítési terv, adott esetben vízjogi létesítési engedélyezési terv... stb.), amely magában foglalja az alábbiakat:

- a kosárlabda csarnok funkció, mely legalább NBII. versenyek lebonyolítását teszi lehetővé;

- az uszoda funkció

- a tekepálya funkció,

- és lőtér funkció,

- valamint a fő funkciók kiszolgálását biztosító egyéb tervtartalmak (pl.: közútcsatlakozás, parkolók, csapadék-vízelvezetés... stb.)

engedélyezéséhez szükséges.

3./Komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Az alábbi főbb paraméterek alapján:

- Az épület kosárlabda csarnok részében egy MKOSZ szerinti 2. kategóriájú kosárlabda pálya kerül kialakításra azzal, hogy ezt a tornacsarnok épületrészt 2 középiskola is használni fogja beltéri testnevelési órák megtartására iskolaidőben. A pálya melletti nézőtér 600 fő befogadására legyen alkalmas, az épületrésznek önálló öltöző- és vizesblokk része van, amelyből a küzdőtér akadálymentesen és közvetlenül megközelíthető.

- Az épület másik fő épülettömegében kerüljön elhelyezésre az uszoda. A medencetérben 2 medence szükséges, az egyik egy 25 m hosszú, 6 pályás úszómedence, a másik pedig egy tanmedence, alapvetően a vázlatterv szerinti méretekkel. Az uszoda így képes kiszolgálni a babakortól kezdődő úszásoktatást, a szabadidős úszást, illetve a versenyúszást is, mind edzés, mind versenyek megrendezése szintjén. A medencetér mellé nézőtér kerül betervezésre, mely 200 fő néző befogadására legyen alkalmas. Az uszoda szintén önálló öltöző- és vizes-blokk részt kapjon, melyben a akadálymentes és baba-mama öltöző is szükséges, illetve az öltözői rész csapatsport kiszolgálását is lehetővé tegye.

- Szükséges ezeken kívül egy 4 pályás tekepálya, a kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal.

- A zárt lőtér a vázlatterven az emeleten kapott helyet, a másik három funkciótól vasbeton födémmel és falakkal elválasztva, saját öltözővel és vizesblokkal. A lőteret az egyesületi használat mellett a dombóvári rendvédelmi szakközépiskola növendékei is használhatják lőgyakorlat céljából. Ez légfegyverek és kis kaliberű lőfegyverek használatára teszi alkalmassá.

- A 4 fő funkcióval rendelkező épület egységei egy közös előcsarnokból legyenek megközelíthető.

- A létesítmény üzemeltetéséhez tartozik az előcsarnokhoz kapcsolódó vendéglátó-kereskedelmi egység (büfé), melynek a kültérhez is szükséges kapcsolat.

Az Ajánlatkérői elképzeléseket, a MUSZ javaslatait is a lehetőségekhez mérten a tervbe beépítve, a MKOSZ és MATESZ szabályzatainak előírásaira is lehetőség szerinti figyelemmel az alábbiak szerint alakultak az alaprajzi méretek:

- Uszoda rész: 1 361,34 m2

- Tekepálya: 364,58 m2

- Sportpálya: 1611,84 m2

- Lőtér: 381,31 m2

- Előtér: 120,25 m2

- Összes hasznos alapterület: 3839,32 m2

Ezek a vázlatterv alapterületi mutatói, amelyek a tervek továbbdolgozása, kidolgozása során változhatnak, pontosodhatnak vagy akár egy engedélyezési eljárás során tett kikötés miatt is változhatnak, de alapvetően nagyságrendileg ilyen térigénye van az építtetői elképzeléseket kielégítő épületkomplexumnak.

A beruházás költségkerete: Jelenleg a teljes beruházás becsült költsége: 3,2 Mrd forint

További információ a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap között kerül értékelésre) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közhasználú építmény statikai tervezésében szerzett többlet tapasztalata (min 0 db, max 7 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember közcélú úszómedence vízgépészeti tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 db, max. 15 db úszómedence vehető figyelembe) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.4. Az M/2.4. pontban bemutatott szakember legalább 450 kW beépített gépészeti teljesítményű, közhasználatú építmény tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 db, max. 5 db építmény tervezése vezető figyelembe) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5. Az M/2.5. pontban bemutatott szakember közhasználatú építmény beltéri világítás tervezésében tervezőként szerzett többlet tapasztalata (min 0 db, max 5 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 093-243585
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Dombóvári Szabadidő-, és Sportcentrum tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hajós Építész Iroda Kft
Nemzeti azonosító szám: 12882492206
Postai cím: Töltés Utca 30/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: hajos.iroda@t-online.hu
Telefon: +36 302075567
Fax: +36 62474112
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175 569 333.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 126 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

statikai tervezés, villamos-, gépészeti-, vízgépészeti tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők adatai a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-nak megfelelően:

A nyertes ajánlattevő neve: Hajós Építész Iroda és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma: 12882492-2-06

Székhelye: 6726 Szeged, Töltés u. 30/B.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők neve(i):

Perfektum Mérnöki Kft., Adószám: 25424959-2-41 - Perfektum Építész Kft. közös ajánlattevők, Adószám: 26295464-2-41

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők székhelye(i):

1036 Budapest, Perc utca 2.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők neve(i):

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők székhelye(i):

9011 Győr, Ezerjó út 10.

Adószám: 24084794-2-08

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők neve(i):

ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők székhelye(i):

7400 Kaposvár, Dózsa György u. 21.

Adószám: 11222637-2-14

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők neve(i):

Szalai Építész Iroda Kft.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők székhelye(i):

9700 Szombathely, Rumini út 104.

Adószám: 14960756-2-18

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők neve(i):

Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft.

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők székhelye(i):

1138 Budapest, Faludi u. 3.

Adószám: 25090235-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2021