Szolgáltatások - 562572-2019

27/11/2019    S229

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2019/S 229-562572

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba
E-mail: csaba.varady@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Karbantartás,felújítás,jav.,üzemeltetés,beruházás

Hivatkozási szám: EKR000788982019
II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A KEF ellátási körébe tartozó épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

A karakterkorlát miatt a III.2.2) pont folytatása:

Teljesítési biztosíték:

A nyertes AT-ként szerződő fél a keretszerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos AK-i igények biztosítása érdekében az 1. részben nettó 20 000 000 Ft, a 2. részben nettó 40 000 000 Ft mértékű teljesítési biztosítékot köteles a keretszerződés megkötéséig, legkésőbb a keretszerződés aláírásával egyidejűleg AK részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes AT-ként szerződő fél választása szerint kell átadni.

A teljesítési biztosíték AK részére történő rendelkezésre bocsátása a keretszerződés aláírásának feltétele. A teljesítési biztosítéknak a keretszerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan, a keretszerződés időtartamát követő banki napig AK rendelkezésére kell állnia.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 26 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Nyugat-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Magyarország (Budapest (Buda), Veszprém, Komárom, Pécs, Mohács, Martonvásár, Siófok, Keszthely, Zalaegerszeg, Kőszeg)

További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Nyugat-MAGYARORSZÁG területén lévő épületekben építési, karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése. Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Nyugat-MAGYARORSZÁG területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 120 db (86 db budapesti (budai) és 34 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 212 470 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 1606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 97 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 45 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 61 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 1 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 45 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 60 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 11 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 14 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 107 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 34 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 420 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 6 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 3 db; gondnokolás: 8 000 m2 összterületű, 29 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 7 800 000 000 Ft. A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Karakterkorlát miatt a felhívás III.1.3) pont M.2) alpont igazolási mód részének folytatása:

M.2) Az előírt végzettség az iskolai oklevél / igazolvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyak. és tapasztalat a CV saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a min.köv. időtartamban került meghatározásra, ott a CV-nek a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a min.köv-nek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A min.köv. szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az CV-ből egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alk-i min.köv-nek való megfelelésnek. AK kiemelten felhívja AT figyelmét arra, hogy a CV-nek szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket AK az alk-i köv-ek esetén előírt.

Az M.2.3) alpont tekintetében megajánlott SZ vonatkozásában olyan tartalmú igazolás benyújtása szükséges, amely tartalma alapján megállapítható, hogy a SZ-ek biztonsági ellenőrzése megtörtént, az kifogást nem tartalmaz.

Tov. inf. 2. rész: II.2.4) pont

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét részében a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell működő ARCHI FM épület üzemeltetési szoftverrel vagy ezzel egyenértékű programmal, továbbá 1 db TERC ETALON (vagy egyéb TERC költségvetés készítő programmal) költségvetés-készítő vagy ezzel egyenértékű programmal.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország (Budapest (Pest), Kecskemét, Szeged, Miskolc, Eger, Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, Gyula)

További telj-i helyszínek részletesen a KD-ban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF ellátási körébe tartozó, Kelet-MAGYARORSZÁG területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése

Vállalkozási keretszerződés keretében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Kelet-MAGYARORSZÁG területén lévő épületekben igény szerinti karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése: összesen 111 db (88 db budapesti (pesti) és 23 db Budapesten kívüli) helyszínen, összesen nettó 510 000 m2 alapterületen (az Ajánlatkérő mindenkori ellátási körébe tartozó ingatlanok részletes listáját Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja) a műszaki leírásban foglalt feladatok ellátásával. A keretszerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítéséhez tervezett körülbelüli mennyiség (amely mennyiség a szerződés fennállása alatt folyamatosan változik): klíma- és légkezelő berendezések karbantartása, javítása: 2606 db; kalorikus berendezések, karbantartása, javítása: 180 db; szivattyúk karbantartása, javítása: 95 db; egyéb gépészeti berendezések karbantartása, javítása: 81 db; zsír és olajfogók karbantartása, javítása: 8 db; felvonók és emelő berendezések karbantartása, javítása: 65 db; kapuk, sorompók karbantartása, javítása: 70 db; UPS-ek, aggregátorok karbantartása, javítása: 15 db; villamos elosztók és fázisjavítók karbantartása, javítása: 24 db; erősáramú berendezések karbantartása, javítása: 127 db; gyengeáramú berendezések karbantartása, javítása: 44 db; épület-karbantartás, átalakítás, felújítás, beruházás tervezetten 620 000 000 Ft/év értékben; épületfelügyeleti rendszerek karbantartása, javítása: 12 db; TV antennarendszerek vonatkozásában karbantartása, javítása: 8 db; gondnokolás: 12 000 m2 összterületű, 16 db épület, diszpécser szolgálat ellátása (heti hét napon át, 24 órás, eseti karbantartási és hiba- és havariaelhárítási igények bejelentése, nyilvántartása on-line elektronikus számítógépes bejelentési rendszeren keresztül) A keretszerződés keretösszege: nettó 18 200 000 000 Ft A felsorolt berendezések, rendszerek tételes felsorolását, valamint az elvárt szolgáltatás tartalmát, a teljesítés ellenőrzését, értékelését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A keretszerződés hatálya alatt új létesítmények, berendezések, rendszerek bevonásával, illetve a meglévő létesítmények, berendezések, rendszerek kikerülésével a keretszerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége is változhat. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Folyt. III.1.3) M.2) pontja:

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt SZ-ek- azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó köv., valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó köv. teljesítésének igazolására AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolg.-t, amelyhez e kapacitásokra szükség van. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás mindkét része vonatkozásában nyertes AT-nek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell az alábbi SZE-kel:-további 3 fő, hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés szerelő képzettséggel vagy azzal egyenértékű és a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év hűtő klíma és hőszivattyú-berendezés karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó, a 14/2015. (II.10.) Kr. 4. melléklete szerinti képesítéssel és legalább 1 év fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező SZE-el; -további 3 fő, gondnokolással ellátott tevékenységet végző olyan SZE-el, akik – az 1995. évi CXXV. tv. 74. §-a szerinti, meglévő és pozitív tartalmú biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „A” típusú hiba esetében (perc) (minimum 30 perc és maximum 60 perc) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „B” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 120 perc) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Gondnokolással nem érintett épületek hibaelhárításának reagálási ideje: „C” típusú hiba esetében (perc) (minimum 60 perc és maximum 180 perc) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AB folyt. (4) Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja AK, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 146-359941
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

KEF Nyugat-Magyarországi ellátási területe

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 800 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 800 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

KEF Kelet-Magyarországi ellátási területe

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18 200 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma:

1-2. rész: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka köz 1., 23480874-2-05

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1-2. rész:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka köz 1., 23480874-2-05

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila utca 34., 11066901-2-41

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20., 10815135-2-51

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2019