Teenused - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgia-Brüssel: Mitmekordne konkursi taasalgatamisega teenuste raamleping nõustamisteenuste hankimiseks ELi liikmesriikides struktuurireformide väljatöötamise ja elluviimise jaoks

2018/S 246-562582

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Postiaadress: Rue de la Loi 170
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-post: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Hankijaprofiili aadress: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Vt pakkumuskutse dokumente.
Linn: Brussels
Riik: Belgia
Kontaktisik: SRSS Finance
E-post: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Mitmekordne konkursi taasalgatamisega teenuste raamleping nõustamisteenuste hankimiseks ELi liikmesriikides struktuurireformide väljatöötamise ja elluviimise jaoks

Viitenumber: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)CPV põhikood
79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Nõustamisteenuste osutamine (reformide väljatöötamise ja/või rakendamise toetamiseks) ühes või enamas liikmesriigis ühes või mitmes järgmises valdkondlikus kategoorias:

– juhtimisviis ja avalik haldus;

– tulu haldamine ja avalik finantsjuhtimine;

– kasv ja ettevõtluskeskkond;

– tööturg, haridus, tervis ja sotsiaalteenused;

– finantssektor ja rahastamisvõimalused.

Toetuse osutamisel võib osutuda vajalikuks eksperthinnangu andmine konkreetsetes valdkondades, nagu näiteks tervis, maksustamine, energeetika, keskkond, ning toetust rahastatakse peamiselt struktuurireformi tugiprogrammi (Structural Reform Support Programme (SRSP)) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/825, viimati muudetud kujul) kaudu.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
75000000 Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused
79000000 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

Ühes, mitmes või kõigis ELi liikmesriikides.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Struktuurireformi tugiprogramm (structural reform support programme (SRSP)) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/825, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.10.2018 määrusega 2018/1671.

II.2.14)Lisateave

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3) esitatud internetiaadressi.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 7
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 06/02/2019
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 13/02/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) I lisa 1. peatüki 2. jao punkti 11.1 alapunktiga e võib avaliku sektori hankija kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust töövõtjatega raamlepingu maksimaalse ülemmäära suurendamiseks. Avaliku sektori hankija võib algatada kõnealuse menetluse järgneva kasutamise juhul kui raamlepingu kasutamine on kiirem kui ette nähtud. Uued teenused hõlmavad raamlepinguga samalaadseid teenuseid, mis ei moodusta esialgse lepingu kogusumma arvestusest rohkem kui 50 %. Punktis II.1.5) nimetatud kogusumma sellist suurenemist ei hõlma. Tingimused, mille järgi leping uute teenuste kohta sõlmitakse, on need, mis on esitatud raamlepingutes ja nende lisades, mis kehtivad läbirääkimistega menetluse algatamise ajal.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/12/2018