Pakalpojumi - 562582-2018

21/12/2018    S246

Beļģija-Brisele: Vairākkārtējs pakalpojumu pamatnolīgums ar atkārtotu konkursa izsludināšanu par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz strukturālo reformu izstrādi un īstenošanu ES dalībvalstīs

2018/S 246-562582

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Pasta adrese: Rue de la Loi 170
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-pasts: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Pircēja profila adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: skatīt dokumentu “Uzaicinājums uz konkursu”
Pilsēta: Brussels
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: SRSS Finance
E-pasts: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairākkārtējs pakalpojumu pamatnolīgums ar atkārtotu konkursa izsludināšanu par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz strukturālo reformu izstrādi un īstenošanu ES dalībvalstīs

Atsauces numurs: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana (reformu izstrādes un/vai īstenošanas atbalstam) 1 vai vairākās dalībvalstīs 1 vai vairākās no šādām nozaru kategorijām:

— pārvaldība un valsts pārvalde, ietverot arī digitālo pārvaldību;

— ieņēmumu administrēšana un valsts finanšu pārvaldība;

— izaugsme un uzņēmējdarbības vide;

— darba tirgus, veselība, sociālie pakalpojumi, izglītība, pensijas;

— finanšu nozare un piekļuve finansējumam.

Atbalsta ietvaros var būt nepieciešama noteikta ekspertīze tādās jomās kā, piem., veselība, nodokļu sistēma, enerģētika, vide, un tā tiks finansēta galvenokārt no Strukturālo reformu atbalsta programmas (Structural Reform Support Programme – SRSP) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/825 (ar jaunākajiem grozījumiem)).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
75000000 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

1, vairākas vai visas ES dalībvalstis

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Atbalsts tiks finansēts no Strukturālo reformu atbalsta programmas (structural reform support programme – SRSP) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/825, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1671).

II.2.14)Papildu informācija

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 7
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/02/2019
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/02/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Komisija, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BEĻĢIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Saskaņā ar I pielikuma 1. nodaļas 2. iedaļas 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, līgumslēdzēja iestāde var izmantot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ar darbuzņēmējiem, lai palielinātu pamatnolīguma maksimālo budžetu. Līgumslēdzēja iestāde var uzsākt šīs procedūras izmantošanu, ja pamatnolīgums tiek izmantots ātrāk, nekā paredzēts. Jaunie pakalpojumi ietvers līdzīgus pakalpojumus kā pamatnolīgumā, veidojot ne vairāk kā 50 % no sākotnējā līguma summas. II.1.5) iedaļā minētā summa neietver šādu palielinājumu. Nosacījumi, ar kādiem jaunie pakalpojumi tiks piešķirti, būs tie paši, kas minēti pamatnolīgumos un to pielikumos, kuri būs spēkā, uzsākot sarunu procedūru.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/12/2018