Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgija-Bruselj: Večkratno okvirno naročilo storitev s ponovnim odpiranjem konkurence za zagotavljanje storitev svetovanja v zvezi z razvojem in izvedbo strukturnih reform v državah članicah EU

2018/S 246-562582

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Poštni naslov: Rue de la Loi 170
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-naslov: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Glejte povabilo k oddaji ponudb.
Kraj: Brussels
Država: Belgija
Kontaktna oseba: SRSS Finance
E-naslov: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Večkratno okvirno naročilo storitev s ponovnim odpiranjem konkurence za zagotavljanje storitev svetovanja v zvezi z razvojem in izvedbo strukturnih reform v državah članicah EU

Referenčna številka dokumenta: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev svetovanja (zagotavljanje podpore pri načrtovanju in/ali izvedbi reform) v 1 ali več državah članicah in na 1 ali več od naslednjih sektorskih področij:

— upravljanje in javna uprava,

— upravljanje prihodkov in upravljanje javnih financ,

— rast in poslovno okolje,

— trg dela, izobraževanje, zdravje in socialne storitve,

— finančni sektor in dostop do financ.

Podpora lahko zahteva ciljno usmerjeno strokovno znanje na področjih, kot so na primer zdravje, obdavčitev, energija in okolje, in bo v glavnem financirana iz programa za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
75000000 Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ena, več ali vse države članice EU

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Program za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1671 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.10.2018).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/02/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/02/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s točko 11.1(e) oddelka 2 poglavja 1 Priloge I Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji z izvajalci brez predhodne objave obvestila o naročilu, da bi zvišal najvišji proračun okvirnega naročila. Naročnik lahko ta postopek uporabi v primeru, da se proračunska sredstva okvirnega naročila porabijo hitreje, kot je bilo predvideno. Nove storitve bodo obsegale storitve, ki so podobne storitvam iz okvirnega naročila in ne predstavljajo več kot 50 % vrednosti prvotnega naročila. Znesek, naveden v oddelku II.1.5), tega povišanja ne vključuje. Pogoji, v skladu s katerimi bodo oddane nove storitve, bodo pogoji iz okvirnih naročil in njihovih prilog, ki bodo veljali v času sprožitve postopka s pogajanji.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/12/2018