Lieferungen - 562598-2023

19/09/2023    S180

Polen-Górowo Iławeckie: Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie

2023/S 180-562598

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 510742913
Postanschrift: ul. T. Kościuszki 17
Ort: Górowo Iławeckie
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Danilewicz
E-Mail: g.danilewicz@uggorowo.pl
Telefon: +48 897611322
Fax: +48 897611530
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej.

Referenznummer der Bekanntmachung: RIZ.271.1.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33150000 Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn „Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej”. 1) Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny dostaw określonych w załączniku nr 2 OPZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 691 052.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30190000 Diverse Maschinen, Einrichtungen und Zubehör
39000000 Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
44410000 Artikel für Bad und Küche
44620000 Heizkörper und Heizkessel sowie Zubehör für Zentralheizungen
43324100 Einrichtungen für Schwimmbecken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Nowa Wieś Iławecka, 11-220 Górowo Iławeckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn „Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej”. 1) Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny dostaw określonych w załączniku nr 2 OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 051-151294
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wyposażenia obiektów lecznictwa uzdrowiskowego w Nowej Wsi Iławeckiej.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REMBUD Sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 146697781
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175
Ort: Przasnysz
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 06-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 691 052.84 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniú o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowaniú o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązaný na podstawie ustawy; 2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowaniá odwoławczego przysługuje skarga do sadu.́ Skargę́ wnosi się do Sadú Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023