Dienstleistungen - 562666-2023

19/09/2023    S180

Ungarn-Budapest: Architekturentwurf

2023/S 180-562666

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_16600953
Postanschrift: Rákóczi Út 42
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1072
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bittó Annamária
E-Mail: Annamaria.Bitto@kozlekedesimuzeum.hu
Telefon: +36 308364765
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mmkm.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://www.mmkm.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Új Közlekedési Múzeum tervezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000486262019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Új Közlekedési Múzeum - tervezési szerződés

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Budapest, Magyarország

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárást megelőzően a TED (Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu) felületen 2018/S 152-349630 TED azonosítószámon megjelent, majd 2018/S 176-399724 azonosítószámú hirdetménnyel módosított tervpályázati eljárást (Tervpályázati Eljárás) indított a tervezési területen megvalósítandó Új Közlekedési Múzeum megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. A Közbeszerzési Eljárás célja az új Közlekedési Múzeum és környezete terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése.

Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban részletesen rögzített, alábbi Generáltervezői Feladatok ellátásra köteles az alábbi Tervezési Szakaszokban:

(a) Vázlattervek elkészítése

- Alapprogram tervezése (Kiállítás tervezés, Törekvés MH, Népligeti gyalogos kapcsolattal együtt);

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);

(b) Engedélyezési Tervek elkészítése

- Alapprogram tervezése (Bontási engedélyezési tervezés, Kiállítás tervezés),);

- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése (feltételes);

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);

(c) Kivitelezési Tervek elkészítése (feltételes)

- Alapprogram tervezése;

- Kiállítás tervezési feladatok;

- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése;

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés;

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése;

- Népliget felé gyalogos kapcsolat tervezése.

(d) Tervezői művezetés. (feltételes)

A 2011/2017 (XII.22.) Kormány határozat értelmében a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017 (VIII.11.) Kormányrendelet szerint a következő - jelen Szerződés szerinti - Tervezési Feladatokra biztosított forrást a Kormány: (a) tervezési program elkészítése, (b) vázlatterv elkészítése, (c) engedélyezési terv (beleértve a bontási engedélyezési tervet is) készítése, (d) engedélyeztetési eljárás lefolytatása (beleértve a bontási engedélyezési eljárást is), (e) kivitelezési terv elkészítése. Így a Megrendelő az így meghatározott Tervezési Feladatok tekintetében - figyelemmel a forrás rendelkezésre állására valamint a Beruházást érintő kormányzati döntésekre - a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére valamint a Kbt. 135. § (12) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított. Tekintettel arra, hogy a Vázlatterv és Engedélyezési Terv Alapprogram keretében elvégzendő feladatokon kívüli feladatokra a Kormány teljes körűen forrást nem biztosított, valamint a feladatok elvégzése tekintetében kifejezett döntést nem hozott , a Vázlattervi Szakaszban a csatlakozó közterületek tervezése, az Engedélyezési Terv Szakaszban a Törekvés Művelődési Házzal és a csatlakozó közterületek tervezésével kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési Terv Tervezési Feladat tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít és a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

Mivel Kormány a Beruházás tekintetében a kivitelezésről még nem döntött a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői feladatok, így a tervezői művezetés tekintetében is a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indít és a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

Tekintettel arra, hogy a Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése tekintetében a forrás nem áll a Megrendelő rendelkezésére, annak rendelkezésre bocsátásához és a feladat megrendeléséhez a Megrendelő és Harmadik Fél megállapodása szükséges, [...]

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 05/06/2020
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 123-301906

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Új Közlekedési Múzeum - tervezési szerződés

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Diller Scofidio + Renfro LLC
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_28743192
Postanschrift: 26th Street STE1815 Utca 601 W
Ort: New York
NUTS-Code: US United States
Postleitzahl: 10001
Land: Vereinigte Staaten
Telefon: +1 2122607971
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 7 868 157 547.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződés 3. sz. módosításának időpontja 2023. augusztus 31.

A VII.1.5) rovatban (A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama) a szerződés befejezésének dátuma (2023.12.31.) technikai bejegyzés. A szerződés befejezésének dátuma konkrétan nem állapítható meg jelenleg, ugyanis a szerződés szerint utolsóként teljesítendő részfeladata megrendelésének időpontjából, illetve ennek a szerződésben rögzített határidejéből fog következni a szerződés befejezésének dátuma (határideje).

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VII.2 rovatból:

A szerződés 4. sz módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapul. A Felek a Tervezési Szerződés műszaki tartalmában szereplő feladatok ütemezését és részletes tartalmát, valamint egyes, a Szerződés 2. és 3. számú mellékletében meghatározott részfeladatokat, és hozzájuk kapcsolódó határidőket módosítanak az alábbiak szerint.

A Tervezési Szerződés mellékleteit képező Tervezési Ütemterv és Pénzügyi és Szállítási Ütemterv szerint a Kiviteli Tervezés Alapprogram (1-CP1-től 1-CP7-ig: 1CP) és a Kiállítástervezés Kiviteli Tervezés (2-CP1-től 2-CP7-ig: 2CP) egymástól elkülönülő Tervezési Feladatok, amelyek együttesen a generáltervezési feladatok részét képezik.

Tekintettel arra, hogy az 1CP Tervezési Feladat és a 2CP Tervezési Feladat teljesítésének megkezdése egymástól eltérő időpontban történt, a Tervezési Szerződés 8. pontja szerinti megrendelői tervjóváhagyás és tervelfogadás is eltérő időpontban kezdődött meg.

A Tervezési Szerződés 8.1 szakasza szerinti, a 2-CP6 Tervezési Feladat Formai Ellenőrzése során, amely 2023. június 30-án zárult le, vált a Megrendelő számára egyértelművé, hogy az 1CP és a 2CP, külön-külön teljesítendő és a Megrendelő által elfogadandó Tervezési Feladatok - egyebekben eleve a generáltervezői teljesítés körébe tartozó - összehangolása (Tervdokumentáció Összehangolása), mint külön tervezési feladat meghatározása, szükséges.

A Tervdokumentáció Összehangolása a Tervezési Szerződés és mellékleteinek rendelkezései szerint nem végezhető el külön-külön egyes érintett Tervezési Feladaton belül, azaz az 1CP és 2CP Tervezési Feladatokon belül, szeparáltan, így a Felek a Műszaki Leírás, a Tervezési Ütemterv és a Pénzügyi és Szállítási Ütemterv együttes módosításával külön Tervezési Feladat ütemmé teszik az Alapprogram Kiviteli Terveinek (1CP) és a Kiállítástervezés Kiviteli Terveinek összehangolását (2CP) a Kiviteli Tervezésen belül.

A Szerződésmódosítás alapján a Tervdokumentáció Összehangolása a Tervezési Szerződés mellékleteiben külön Tervezési Feladatként fog szerepelni, külön teljesítési határidővel és a módosított Műszaki Leírás szerinti tartalommal.

A tárgy Szerződésmódosítás kizárólag a Műszaki Leírásban foglalt alábbi Tervezési Feladatok elvégzésére terjed ki:

- Az állandó kiállítás terveiből adódó alábbi tartószerkezeti módosítások: az állandó kiállítótér andráskereszt merevítéseinek változásai és az állandó kiállítótér galériájának tartószerkezeti változásai.

- A Tervező a tartószerkezeti tervek revízióján túl, minden szakág érintettségének mértékéről nyilatkozni köteles.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a módosított Műszaki Leírásban a Szerződésmódosítás alapján kiegészítőleg meghatározott, a Tervdokumentáció Összehangolásával kapcsolatos, feladatok elvégzése eleve a Tervező generáltervezői feladatai körébe tartozik, új feladat nem került meghatározásra. A Szerződésmódosítás kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a nevezett feladat külön teljesítése a vonatkozásában meghatározott határidővel külön ellenőrizhető és a teljesítése külön igazolható legyen.

A Szerződésmódosítással érintett határidők kezdő időpontja a Szerződésmódosítás mindkét Fél általi aláírásának napja.

Tekintettel arra, hogy a Tervező generáltervezői feladatok ellátását vállalta, a Tervdokumentáció Összehangolása körében jelen Szerződésmódosításban fent konkrétan nevesített Tervezési Feladatok elvégzése nem jár többletfeladattal, ezáltal nem jár a Tervezési Díj módosításával sem, kizárólag a Tervezési Díj megfizetésének ütemezése változik meg a 4. sz. Szerződésmódosítás mellékleteként csatolt Pénzügyi és Szállítási Ütemterv szerint.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Budapest, Magyarország

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárást megelőzően a TED (Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu) felületen 2018/S 152-349630 TED azonosítószámon megjelent, majd 2018/S 176-399724 azonosítószámú hirdetménnyel módosított tervpályázati eljárást (Tervpályázati Eljárás) indított a tervezési területen megvalósítandó Új Közlekedési Múzeum megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. A Közbeszerzési Eljárás célja az új Közlekedési Múzeum és környezete terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése.

Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban részletesen rögzített, alábbi Generáltervezői Feladatok ellátásra köteles az alábbi Tervezési Szakaszokban:

(a) Vázlattervek elkészítése

- Alapprogram tervezése (Kiállítás tervezés, Törekvés MH, Népligeti gyalogos kapcsolattal együtt);

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);

(b) Engedélyezési Tervek elkészítése

- Alapprogram tervezése (Bontási engedélyezési tervezés, Kiállítás tervezés),);

- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése (feltételes);

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes);

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes);

(c) Kivitelezési Tervek elkészítése (feltételes)

- Alapprogram tervezése;

- Kiállítás tervezési feladatok;

- Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése;

- Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés;

- Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése;

- Népliget felé gyalogos kapcsolat tervezése.

(d) Tervezői művezetés. (feltételes)

A 2011/2017 (XII.22.) Kormány határozat értelmében a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017 (VIII.11.) Kormányrendelet szerint a következő - jelen Szerződés szerinti - Tervezési Feladatokra biztosított forrást a Kormány: (a) tervezési program elkészítése, (b) vázlatterv elkészítése, (c) engedélyezési terv (beleértve a bontási engedélyezési tervet is) készítése, (d) engedélyeztetési eljárás lefolytatása (beleértve a bontási engedélyezési eljárást is), (e) kivitelezési terv elkészítése. Így a Megrendelő az így meghatározott Tervezési Feladatok tekintetében - figyelemmel a forrás rendelkezésre állására valamint a Beruházást érintő kormányzati döntésekre - a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére valamint a Kbt. 135. § (12) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított. Tekintettel arra, hogy a Vázlatterv és Engedélyezési Terv Alapprogram keretében elvégzendő feladatokon kívüli feladatokra a Kormány teljes körűen forrást nem biztosított, valamint a feladatok elvégzése tekintetében kifejezett döntést nem hozott , a Vázlattervi Szakaszban a csatlakozó közterületek tervezése, az Engedélyezési Terv Szakaszban a Törekvés Művelődési Házzal és a csatlakozó közterületek tervezésével kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési Terv Tervezési Feladat tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít és a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

Mivel Kormány a Beruházás tekintetében a kivitelezésről még nem döntött a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői feladatok, így a tervezői művezetés tekintetében is a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indít és a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

[...]

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 05/06/2020
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 370 034 320.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Diller Scofidio + Renfro LLC
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_28743192
Postanschrift: 26th Street STE1815 Utca 601 W
Ort: New York
NUTS-Code: US United States
Postleitzahl: 10001
Land: Vereinigte Staaten
Telefon: +1 2122607971
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződés 1. sz mód-a megkötésének napja: 2020.06.25. (Részletek a 2020/S 162-394588 sz. megjelent hirdetményben.) Megjegyezzük, hogy a Felek az 1. sz mód. keretében növelték a szerződéses ellenszolgáltatást a 200 000,-USD összegű ún. opcionális díjrésszel, így a Tervezési Díj (7 868 157 547,- Ft + Áfa) a Tervezési Díjrészből (7 493 483 378,- Ft + Áfa), a Tervezői Művezetés díjából ( 374 674 169,- Ft + Áfa) és a 200 000,- USD összegű Opcionális Díjrészből tevődik össze. A hirdetményben a szerz. módosítást követő értékét csak úgy lehetett feltüntetni, hogy a hird. VII.2.3) pontjában a szerződés magyar forintban meghatározott részéhez (7 868 157 547,- Ft + Áfa) az opcionális díjrész 2020.08.04. napján az MNB által közzétett hivatalos USD-HUF árfolyam (1 USD= 292,34,-HUF) szerint átszámított HUF összege (58 468 000,-HUF) került hozzáadásra, így az 1. sz. szerz.módot követően a hirdetmény VII.2.3) pontjában megjelenő érték 7 926 625 547,- Ft + Áfa. A 200 000,-USD elszámolására a szerz. irányadó szabályai szerint kerül sor az abban foglalt árfolyam figyelembevételével.

A 2. sz. szerz.mód. (egyben szerződésátruházás) során az AK (Megrendelő), mint kilépő a Tervezési Szerződést, a Vasúti Megállóhely tervezése tekintetében átruházta a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-re, mint új megrendelőre, vagyis mint belépőre. Ez utóbbi nem minősül a szerződés módosításának a Kbt. 141. § -a szerint. A szerződésátruházás és szerződésmódosítás további pontjai az ebből következő változásokat képezik le. (Részletek a 2020/S 204-497189 megjelent hirdetményben.) Az ellenszolgáltatás összege a szerződés egészét tekintve nem változott, azonban a Vasúti Megállóhely tekintetében történő átruházás miatt a szerződés Ajánlatkérő által megvalósítandó részének Tervezési Díjrésze az 1. sz. szerződésmódosítást követően érvényes Tervezési Díjrész (7 493 483 378,- Ft+Áfa) Vasúti Megállóhelyre vonatkozó Tervezési Díjrészével (551 198 651,- Ft+Áfa) csökkentett értéke: 6 942 284 727,- Ft+Áfa, a tervezői művezetés díja pedig az átruházást követően az Ajánlatkérő által megvalósítandó részhez kötődő Tervezési Díjrész 5%-a, azaz 347 114 236,- Ft + Áfa.

A Szerz. 3. sz mód-a a Kbt. 141.§ (2)-en alapult. A Tervezési Szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt Műszaki leírás, a 2. sz. mellékleteként csatolt Tervezési Ütemterv és a 3. sz. mellékleteként csatolt Pénzügyi és Szállítási Ütemterv tekintetében, a 3. sz. szerz.mód. hatályba lépésétől kezdődően a szerz.mód-hoz csatolt Módosított Műszaki Leírás, Módosított Tervezési Ütemterv és Módosított Pénzügyi és Szállítási Ütemterv tartalma az irányadó. A Tervezési Szerződés mellékleteként csatolt Műszaki Leírás egyes feladatainak elvégzésére Megrendelő nem tart igényt, ezért ezek a műszaki tartalomból kikerültek, ezzel egyidejűleg az elvégzendő szolgáltatásokat Megrendelő további feladatokkal egészítette ki a szerz.mód. 1. sz. melléklete szerint (Módosított Műszaki Leírás). A Módosított Műszaki Leírásba újonnan bekerülő feladatok elvégzésének időigényével a Szerződés 2. és 3. mell-ben meghatározott egyes részhatáridők módosultak a szerz.mód. 2. és 3. sz. mellékletei szerint (Módosított Tervezési Ütemterv és Módosított Pénzügyi és Szállítási Ütemterv).

A Szerződés 9.1. pontja helyébe új rendelkezés lépett tekintettel arra, hogy a műszaki tartalomból kikerülő és bekerülő feladatok összértéke a Tervezési Díjrészt 57 756,- Ft + Áfa összeggel csökkentette.

Megjegyezzük, hogy a 200 000,-USD összegű ún. opcionális díjrész összege (Opcionális Díjrész) a hirdetmény VII.1.6)-ban feltüntetett díjban (a hirdetmény megjelenését elősegítendő) a 2022.11.10. napján az MNB által közzétett hivatalos USD-HUF árfolyam (1 USD= 403,48,-HUF) szerint átszámított HUF forint összeg (80 696 000,-HUF) került hozzáadásra a forintban meghatározott ellenszolgáltatáshoz (azonban a 200 000,-USD elszámolására a szerződés irányadó szabályai szerint kerül sor az abban foglalt árfolyam figyelembevételével).

Kar.korl. miatt folyt a VI.3) rovatban.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Technikai bejegyzés. A szerződést a Felek a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján módosítják.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 7 370 034 320.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 7 370 034 320.00 HUF