Lieferungen - 562859-2023

19/09/2023    S180

Polen-Grudziądz: Ultraschallanlage

2023/S 180-562859

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 139-441383)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Nationale Identifikationsnummer: 8762008352
Postanschrift: ul. L. Rydygiera 15/17
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Adrych-Kołodziejczak, Paulina Wojtczak, Klaudia Rulewska
E-Mail: przetargi@bieganski.org
Telefon: +48 566413460/ +48 566413462/ +48 534450892
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://przetargi.bieganski.org
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa trzech sztuk ultrasonografów - Z/52/PN/23

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/52/PN/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33112200 Ultraschallanlage
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk ultrasonografów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Zestawieniem Wymaganych Funkcji i Parametrów Technicznych stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 139-441383

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2023

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/08/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 29/09/2023
Ortszeit: 12:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 25/08/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 29/09/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: