Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 562902-2023

19/09/2023    S180

Česko-Plzeň: Odklízení sněhu

2023/S 180-562902

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Plzeň, zastoupené Městským obvodem Plzeň 1
Národní identifikační číslo: 00075370
Poštovní adresa: alej Svoobdy 60
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 32300
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Romana Tomašuková
E-mail: tomasukovar@plzen.eu
Tel.: +420 378036040
Fax: +420 378036001
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.umo1.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/641765
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/641765
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/641765
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.6)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provádění zimní údržby místních komunikací, v případě části 3 zakázky (na úseku č. 3) pak i provádění běžných úklidů a strojního čištění vybraných komunikací na území MO Plzeň 1 (2023-2025)

Spisové číslo: SZ UMO1/26162/23
II.1.2)Hlavní kód CPV
90620000 Odklízení sněhu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění jsou činnosti spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, v případě části 3 zakázky (na úseku č. 3) pak i provádění běžných úklidů a strojního čištění vybraných komunikací na území MO Plzeň 1.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 (2023-2025) část č. 1 = úsek č. 1 – Košutka

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233141 Práce na údržbě silnic
90620000 Odklízení sněhu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Území městského obvodu Plzeň 1 - Košutka

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je činnost spočívající v zimní údržbě místních komunikací - odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1, část č. 1 = úsek č. 1 - Košutka

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/10/2025
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Celková hodnota veřejné zakázky činí 15.000.000,- Kč bez DPH na dobu určitou do 31. 10. 2025. Zadavatel si vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění veřejné zakázky opční právo až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 4.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně možného využití vyhrazené změny závazku (opčního práva) činí 19.500.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 (2023-2025)část č. 2 = úsek č. 2 – Bolevec, Bílá Hora

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233141 Práce na údržbě silnic
90620000 Odklízení sněhu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Území městského obvodu Plzeň 1 - Bolevec, Bílá Hora

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je činnost spočívající v zimní údržbě místních komunikací - odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1, část č. 2 = úsek č. 2 - Bolevec, Bílá Hora

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/10/2025
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Celková hodnota veřejné zakázky činí 15.000.000,- Kč bez DPH na dobu určitou do 31. 10. 2025. Zadavatel si vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění veřejné zakázky opční právo až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 4.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně možného využití vyhrazené změny závazku (opčního práva) činí 19.500.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Provádění zimní údržby místních komunikací, běžných úklidů a strojního čištění vybraných komunikací na území MO Plzeň 1 (2023-2025) část č. 3 = úsek č. 3 – Lochotín, Zavadilka

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233141 Práce na údržbě silnic
90600000 Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
90610000 Čištění a zametání ulic
90620000 Odklízení sněhu
45420000 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Území městského obvodu Plzeň 1 - Lochotín, Zavadilka.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou činnosti spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1, část č. 3 = úsek č. 3 - Lochotín, Zavadilka, dále v zajištění běžných úklidů na části č. 3 = úseku č. 3 - Lochotín. Zavadilka a zajištění strojního čištění vybraných komunikací na celém území MO Plzeň 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/10/2025
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Celková hodnota veřejné zakázky činí 15.000.000,- Kč bez DPH na dobu určitou do 31. 10. 2025. Zadavatel si vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění veřejné zakázky opční právo až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 4.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně možného využití vyhrazené změny závazku (opčního práva) činí 19.500.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 (2023-2025) část č. 4 = úsek č. 4 – Vinice, Roudná

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233141 Práce na údržbě silnic
90620000 Odklízení sněhu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Území městského obvodu Plzeň 1 - Vinice, Roudná

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je činnost spočívající v zimní údržbě místních komunikací - odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1, část č. 4 = úsek č. 4 - Vinice, Roudná

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/10/2025
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Celková hodnota veřejné zakázky činí 15.000.000,- Kč bez DPH na dobu určitou do 31. 10. 2025. Zadavatel si vyhrazuje pro případ potřeby dalších prací v rámci plnění veřejné zakázky opční právo až do výše 30% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 4.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně možného využití vyhrazené změny závazku (opčního práva) činí 19.500.000,- Kč bez DPH.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/10/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/10/2023
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/09/2023