We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 562910-2021

03/11/2021    S213

Finland-Vantaa: Interpretation services

2021/S 213-562910

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 193-502776)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vantaan kaupunki
National registration number: 0124610-9
Postal address: PL 1100
Town: Vantaan kaupunki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 01030
Country: Finland
Contact person: Sanna-Kaisa Sutinen
E-mail: sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.vantaa.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki
National registration number: 0201256-6
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Satu Hiltunen
E-mail: hankinnat@hel.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hel.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Keravan kaupunki
National registration number: 0127485-5
Town: Kerava
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Hanna Salovuori
E-mail: hankintapalvelut@kerava.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.kerava.fi
I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 1567535-0
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
Contact person: Jussi Luomanpää
E-mail: jussi.luomanpaa@hus.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hus.fi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tulkkauspalveluiden hankinta

Reference number: VD/1021/02.08.00.00/2021
II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vantaan kaupunki pyytää tarjousta tulkkauspalveluista ja niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Hankinta tehdään yhteishankintana Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:

Osa alue 1: Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Osa-alue 2: Etätulkkaus

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Edellä mainitut tulkkaukset ovat määritelty palvelukuvauksessa (liite 3).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 1.1.2022.

Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Kukin hankinnassa mukana oleva hankintayksikkö tekee hankinnasta oman päätöksen ja hankintasopimukset.

Arvioidut hankinta-arvot hankintayksiköittäin (48 kk) per osa-alue:

Osa-alue 1

Helsinki: 2 055 000 €

HUS: 2 360 000 €

Kerava: 140 000 €

Vantaa: 1 000 000 €

Yhteensä 5 555 000 €

Osa-alue 2

Helsinki: 12 550 000 €

HUS: 8 650 000 €

Kerava: 910 000 €

Vantaa: 7 950 000 €

Yhteensä 30 060 000 €

Edellä mainitut arvot ovat vain arvioita edellisten vuosien perusteella eikä tilaajat sitoudu edellä mainittuihin hankinta-arvoihin tai määriin.

Toimittajan on sitouduttava tuottamaan palvelua tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa koko sopimuskauden ajan.

Vantaan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Helsingin osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Helsingin kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

HUS:n osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä kaikki HUS-konsernin toimijat; HUS-kuntayhtymän sisäiset yksiköt, kuten sairaanhoitoalueet, tulosalueet tai tulosyksiköt sekä HUS-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Keravan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Keravan kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 193-502776

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Instead of:
Date: 04/11/2021
Read:
Date: 12/11/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Instead of:
Date: 04/11/2021
Read:
Date: 12/11/2021
VII.2)Other additional information:

Hankintayksiköt ovat päättäneet pidentää tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa, jotta tarjoajille jää enemmän aikaa kysymyksiin annettuihin vastauksiin tutustumiselle ja tarjouksen laatimiselle.

Tarjouspyyntö uudella määräajalla näkyy Tarjouspalvelussa ensi viikon alussa.