Services - 562910-2021

03/11/2021    S213

Suomi-Vantaa: Tulkkauspalvelut

2021/S 213-562910

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 193-502776)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610-9
Postiosoite: PL 1100
Postitoimipaikka: Vantaan kaupunki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01030
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna-Kaisa Sutinen
Sähköpostiosoite: sanna-kaisa.sutinen@vantaa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vantaa.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Hiltunen
Sähköpostiosoite: hankinnat@hel.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0127485-5
Postitoimipaikka: Kerava
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hanna Salovuori
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kerava.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kerava.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jussi Luomanpää
Sähköpostiosoite: jussi.luomanpaa@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tulkkauspalveluiden hankinta

Viitenumero: VD/1021/02.08.00.00/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79540000 Tulkkauspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vantaan kaupunki pyytää tarjousta tulkkauspalveluista ja niihin liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Hankinta tehdään yhteishankintana Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:

Osa alue 1: Läsnäolotulkkaus ja erityisryhmien tulkkaus

Osa-alue 1 sisältää seuraavat palvelut:

- läsnäolotulkkaus

- erityisryhmien tulkkaukset

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Osa-alue 2: Etätulkkaus

Osa-alue 2 sisältää seuraavat palvelut:

- etätulkkaus

- pikatulkkaus

- ilmoitustulkkaus

- tulkkauspalveluihin liittyvät, hankintayksikkökohtaiset kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät, erikseen tilattavat lisäpalvelut.

Edellä mainitut tulkkaukset ovat määritelty palvelukuvauksessa (liite 3).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta kiinteänä, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 1.1.2022.

Kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Kukin hankinnassa mukana oleva hankintayksikkö tekee hankinnasta oman päätöksen ja hankintasopimukset.

Arvioidut hankinta-arvot hankintayksiköittäin (48 kk) per osa-alue:

Osa-alue 1

Helsinki: 2 055 000 €

HUS: 2 360 000 €

Kerava: 140 000 €

Vantaa: 1 000 000 €

Yhteensä 5 555 000 €

Osa-alue 2

Helsinki: 12 550 000 €

HUS: 8 650 000 €

Kerava: 910 000 €

Vantaa: 7 950 000 €

Yhteensä 30 060 000 €

Edellä mainitut arvot ovat vain arvioita edellisten vuosien perusteella eikä tilaajat sitoudu edellä mainittuihin hankinta-arvoihin tai määriin.

Toimittajan on sitouduttava tuottamaan palvelua tarjouspyynnössä kuvatussa laajuudessa koko sopimuskauden ajan.

Vantaan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Vantaan kaupungin kaikki toimialat, liikelaitokset sekä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Helsingin osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Helsingin kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

HUS:n osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä kaikki HUS-konsernin toimijat; HUS-kuntayhtymän sisäiset yksiköt, kuten sairaanhoitoalueet, tulosalueet tai tulosyksiköt sekä HUS-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Keravan osalta sopimuksen perusteella hankintoja voivat tehdä Keravan kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/10/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 193-502776

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2
Muutettava kohta: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 04/11/2021
Oikaisu:
Päivämäärä: 12/11/2021
Osan numero: IV.2.7
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 04/11/2021
Oikaisu:
Päivämäärä: 12/11/2021
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Hankintayksiköt ovat päättäneet pidentää tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa, jotta tarjoajille jää enemmän aikaa kysymyksiin annettuihin vastauksiin tutustumiselle ja tarjouksen laatimiselle.

Tarjouspyyntö uudella määräajalla näkyy Tarjouspalvelussa ensi viikon alussa.