Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 562985-2023

19/09/2023    S180

Sverige-Luleå: Restaurang- och serveringstjänster

2023/S 180-562985

Meddelande om koncessionstilldelning

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Erika Kers
E-post: erika.kers@lulea.se
Telefon: +46 920453000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekoncession: Restauratör till Kulturens Hus

Referensnummer: KLF 2022/1304
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att möta behovet av en restauratör till Kulturens Hus, där upphandlingen är en tjänstekoncession.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 65 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att möta behovet av en restauratör till Kulturens Hus, där upphandlingen är en tjänstekoncession.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån nedan angivna kriterier:
  • Kriterier: Kvalité på det planerade utförandet
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2026
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelningsförfarande med föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Kvalité på det planerade utförandet

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 061-181877

Avsnitt V: Koncessionstilldelning

En koncession/del tilldelas: ja
V.2)Koncessionstilldelning
V.2.1)Datum för beslutet om tilldelning av koncession:
30/08/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Scandinavian Service Partner AB
Nationellt registreringsnummer: 556006-3637
Postadress: Box 45
Ort: Stockholm Arlanda
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 190 45
Land: Sverige
E-post: catharina.nordquist@ssp.se
Koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Information om värdet på och de viktigaste finansieringsvillkoren för koncessionen (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 65 000 000.00 SEK
Koncessionens/delens totala värde: 65 000 000.00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/09/2023