Lieferungen - 563058-2023

19/09/2023    S180

Polen-Warschau: IT-Softwarepaket

2023/S 180-563058

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Postanschrift: Barska 28/30
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-315
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wawrzyniak
E-Mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Telefon: +48 223918205
Fax: +48 223918206
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pip.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Nadzór nad warunkami pracy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Prawo pracy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa, przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Advanced albo dostawa innego równoważnego oprogramowania antywirusowego oraz wsparcie producenta.

Referenznummer der Bekanntmachung: GIP-GOZ.213.245.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48517000 IT-Softwarepaket
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

4.5.1.1. przedłużenie i rozbudowę obecnie posiadanej przez Zamawiającego licencji dla 4500 urządzeń oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM do wersji ESET PROTECT Advanced i rozszerzenie o dodatkowe 200 urządzeń oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Advanced albo dostawa licencji

dla 4700 urządzeń innego równoważnego oprogramowania antywirusowego na okres 36 miesięcy;

4.5.1.2. przeprowadzenie szkoleń;

4.5.1.3. wsparcie producenta.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 656 580.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

4.5.1.1. przedłużenie i rozbudowę obecnie posiadanej przez Zamawiającego licencji dla 4500 urządzeń oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM do wersji ESET PROTECT Advanced i rozszerzenie o dodatkowe 200 urządzeń oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Advanced albo dostawa licencji

dla 4700 urządzeń innego równoważnego oprogramowania antywirusowego na okres 36 miesięcy;

4.5.1.2. przeprowadzenie szkoleń;

4.5.1.3. wsparcie producenta.

4.5.2. Zamawiający posiada licencję dla 4500 urządzeń oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM ważną do dnia 30.06.2023 r. Przyjęto rozbudowę i rozszerzenie posiadanego oprogramowania antywirusowego firmy ESET do wersji PROTECT Advanced na okres 36 miesięcy. Jest to pakiet zawierający moduły: Centralne

zarządzanie, Antywirus, Firewall, Ochrona urządzeń mobilnych, Ochrona serwerów plików, Szyfrowanie dysków, Sandbox na warunkach określonych w załączniku nr 2 do swz „Opis przedmiotu zamówienia” oraz

na warunkach określonych w załączniku nr 6 do swz „Wzór umowy” albo oprogramowania antywirusowego równoważnego na warunkach określonych w załączniku nr 2 do swz „Opis przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w załączniku nr 6 do swz „Wzór umowy”.

- Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do swz oraz na warunkach określonych we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 6 do swz.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu.

- Przedłużenie i rozbudowa obecnie posiadanej przez Zamawiającego licencji dla 4500 urządzeń oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM do wersji ESET PROTECT Advanced i rozszerzenie o dodatkowe 200 urządzeń oprogramowania ESET PROTECT Advanced albo dostawa licencji dla 4700 urządzeń innego równoważnego oprogramowania antywirusowego oraz przeprowadzenie szkoleń ─ do 30.06.2023 r. Wsparcie producenta oprogramowania ─ od 01.07.2023 r. przez 36 miesięcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Informacje o konsultacjach w swz.

Zamawiający w toku prowadzenia postępowania zastosuje procedurę określoną w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Klauzula RODO zgodnie z swz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 243-699708
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa, przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Advanced albo dostawa innego równoważnego oprogramowania antywirusowego oraz wsparcie producenta.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Vida Andrzej Tarasek
Nationale Identifikationsnummer: Regon 276567098
Postanschrift: GAŁCZYŃSKIEGO 18
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-587
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 568 700.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 656 580.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023