Tjänster - 563122-2020

24/11/2020    S229

Italien-Ispra: Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av VELA-laboratoriet

2020/S 229-563122

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 222-542079)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.C 1 Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 1 Sustainable Transport
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för förebyggande och avhjälpande underhåll av VELA-laboratoriet

Referensnummer: JRC/IPR/2020/OP/1526
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det nuvarande ramavtalet för förebyggande och avhjälpande underhåll av VELA-laboratoriet kommer att löpa ut i början av 2021. För att säkerställa att laboratoriet fungerar väl är det nödvändigt att upprätta ett nytt kontrakt. På grund av behovet av ISO 17025-ackreditering för specifika tester är det dessutom nödvändigt att i de kontraktsspecifika villkoren inkludera instrumentkalibrering som uppfyller kraven i denna ISO-standard.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/11/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 222-542079

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: All lots
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 14/12/2020
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 08/01/2021
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: All lots
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 15/12/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 11/01/2021
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: