Dienstleistungen - 563127-2023

19/09/2023    S180

Finnland-Turku: Ausbildung des Personals

2023/S 180-563127

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Turun kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0204819-8
Ort: Turku
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Sari Holmberg
E-Mail: sari.holmberg@turku.fi
Telefon: +358 403585609
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.turku.fi/hankinnat
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pöytyän kunta
Nationale Identifikationsnummer: 1929519-5
Ort: Pöytyä
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Land: Finnland
E-Mail: kunta@poytya.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.poytya.fi/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oripään kunta
Nationale Identifikationsnummer: 0135869-6
Ort: Oripää
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@oripaa.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://oripaa.fi/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=454506&tpk=09946d4d-72e5-4ab4-a7ca-092dec6f0908
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=454506&tpk=09946d4d-72e5-4ab4-a7ca-092dec6f0908
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Referenznummer der Bekanntmachung: 456-2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80511000 Ausbildung des Personals
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää palveluntuottajilta osallistumishakemuksia toimittajarekisteriin liittyen henkilöstön osaamisen kehittämiseen palveluihin : (koulutus, valmennus ja kehittäminen). Turun kaupunki perustaa toimittajarekisterin palveluntuottajille alkaen 1.1.2024. Sopimus toimittajarekisteristä tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja toimittajarekisteri on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien (Turun kaupungin kaikkien palvelukokonaisuuksien, Pöytyän kunnan ja Oripään kaupungin) käytössä.

Kyse on hankintalain e-liitteen mukaisesta hankinnasta.

Hankittava palvelu sisältää 12 osakokonaisuutta:

1 Muutoksen johtaminen ja muutoksessa elämisen taidot

2 Moninaisuus yhteiskunnassa (johtaminen ja palvelut) – asukas- ja asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus toiminnan kehittämisessä (yhteistyöverkostot, monikulttuurisuus, moniammatillisuus)

3 Haastavat asiakastilanteet ja turvallisuus (ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutustaidot; myös maalittaminen ja some, uhkatilanteet)

4 Työhyvinvointia tukevan osaamisen kehittäminen: työyhteisökonfliktien selvittely, lähijohtajien kouluttaminen ja valmentaminen, (myös lähijohtaminen hybridityöskentelyssä) pois lukien työnohjaus ja ennakoiva työuravalmennus

5 Palveluiden elinkaaren johtaminen: prosessijohtaminen, prosessiosaamisen kehittäminen, LEAN-menetelmät

6 Palvelussuhdeasioiden verkkokoulutus

7 Projekti – ja hankejohtaminen

8 Digitalisaation edistäminen – asiakaspalvelun kehittäminen, kuntasektorin uudenlaisten älykkäiden tietoturvallisten palveluiden mahdollistaminen (esim. robotiikka, tekoäly, IOT)

9 Tiedolla johtaminen – Toiminnan muutoksen mahdollistaminen tiedolla johtamisella ja digitalisaatiolla. Systemaattinen tiedon hallinta: tiedon saatavuus, tiedon laatu, tiedon yhteen toimivuus ja uudelleen käytettävyys

10 EA-koulutus (SPR Hätäkoulutus, SPR EA1 koulutus, räätälöity EA-koulutus)

11 Alkusammutuskoulutus (Alkusammutus AS 1, räätälöity alkusammutus)

12 MAPA-koulutus tai vastaava

Ehdokkaalla tulee olla valmius aloittaa palvelun tuottaminen 1.1.2024.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Muutoksen johtaminen ja muutoksessa elämisen taidot

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan muutoksen johtaminen ja muutoksessa elämisen taidot. Koulutuksella ja valmennuksella tuetaan henkilöstön muutoksen hallintaa ja nopeutetaan uuteen tilanteeseen sopeutumista. Tällä on merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

lähijohtajien hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Moninaisuus yhteiskunnassa – asukas- ja asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus toiminnan kehittämisessä

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan moninaisuus yhteiskunnassa (johtaminen ja palvelut) – asukas- ja asiakaslähtöisyys palveluiden kehittämisessä, yhdenvertaisuus toiminnan kehittämisessä (yhteistyöverkostot, monikulttuurisuus, moniammatillisuus).

Syrjimättömyyden tulee lähteä päättäjätasolta ja palveluiden rakenteista. Yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa, strategioiden laadinnassa ja toiminnan arvioinnissa. Tarvittaessa vähemmistöryhmään kuuluvia tuetaan silloin, kun he ovat vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Kulttuurisensitiivisen työotteen toteuttaminen edistää syrjimättömien palveluiden toteutumista.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

lähijohtajien hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Haastavat asiakastilanteet ja turvallisuus

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan haastavat asiakastilanteet ja turvallisuus (ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutustaidot; myös maalittaminen ja some, uhkatilanteet). Koulutettavia asioita voivat olla mm. ogelmatilanteiden rauhoittaminen, asiakaspalvelun kehittäminen (vuorovaikutuksen kehittäminen, asiakaspalautteen vastaanottaminen) ja palautuminen stressaavista tilanteista.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Työyhteisökonfliktien selvittely ja lähijohtajien kouluttaminen ja valmentaminen

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan työhyvinvointia tukevan osaamisen kehittäminen: työyhteisökonfliktien selvittely ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä lähijohtajien taitojen kasvattaminen tässä teemassa (myös lähijohtaminen hybridityöskentelyssä) pois lukien työnohjaus, ja ennakoiva työuravalmennus.

Lähijohtajatyön tukeminen ja koulutus liittyen mm seuraaviin osa-alueisiin:

• ihmisten johtaminen

• asioiden ja toiminnan johtaminen

• muutosjohtaminen

• osaamisen, motivaation ja jaksamisen johtaminen

• työyhteisöongelmiin puuttuminen ja ratkominen

• henkilöstöasioiden toimintatavat ja vastuut

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Palveluiden elinkaaren johtaminen (prosessijohtaminen, prosessiosaamisen kehittäminen, LEAN-menetelmät)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan palveluiden elinkaaren johtaminen: prosessijohtaminen, prosessiosaamisen kehittäminen, LEAN-menetelmät.

Mm. toiminnan kuvaaminen, kehittämien ja johtaminen prosessiajattelun mukaisesti. Tavoitteena parempi ymmärrys organisaation toiminnasta sekä toiminnan standardoinnin kautta saavutettavat tehokkuushyödyt ja lisäarvo kaupungin asukkaille.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Palvelussuhdeasioiden verkkokoulutus

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan palvelussuhdeasioiden verkkokoulutus.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Projekti – ja hankejohtaminen

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan projekti – ja hankejohtaminen: mm. projektinhallintamenetelmät ja -prosessit, kokonaisuuksien johtaminen, roolit, muutosjohtamisen tuki ja ohjaus sekä ongelmanratkaisu.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Digitalisaation edistäminen

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan digitalisaation edistäminen – asiakaspalvelun digitalisaation edistäminen sekä kuntasektorin uudenlaisten älykkäiden tietoturvallisten palveluiden mahdollistaminen (esim. robotiikka, tekoäly, IOT).

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tiedolla johtaminen

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan tiedolla johtaminen: toiminnan muutoksen mahdollistaminen tiedolla johtamisella ja digitalisaatiolla., mm. systemaattinen tiedon hallinta: tiedon saatavuus, tiedon laatu, tiedon yhteen- toimivuus ja uudelleen käytettävyys .

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

EA koulutus

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan EA-koulutus: (SPR Hätäkoulutus, SPR EA1 koulutus, räätälöity EA-koulutus, esim.lasten EA-koulutus)

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Alkusammutuskoulutus

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan alkusammutus: Alkusammutus AS 1, räätälöity alkusammutus

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta,

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MAPA-koulutus tai vastaava

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan MAPA-koulutus tai vastaava: haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Koulutuksen sisältö: työpaikkaväkivallan mahdollisuuden tunnistaminen ja siihen vastaaminen hoidollisesti. Sanattoman viestinnän merkitys kriisin etenemisessä. Asiakkaan rauhoittaminen ja avun tarjoaminen huolenpidon ja hyvinvoinnin periaatteita noudattaen.

Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden

esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Kuvattu tarjouspyynnön liitteillä:

liitteellä 9 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet'' ja liitteellä 8 ''Dynaamisen toimittajarekisterin toiminnan visualisointi''.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Hankintaan liittyy dynaamisen toimittajarekisterin perustaminen. Se on avoinna vuosittain 1-2 kertaa (esim. vuonna 2024 se voi olla avoinna maalis-toukokuun ja syys-marraskuun välisenä aikana).

IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Hankintamuotona käytetään dynaamista toimittajarekisteriä. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen hankinta. Hankintamenettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteillä: liitteellä 9 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet'' ja liitteellä 8 ''Dynaamisen toimittajarekisterin toiminnan visualisointi''.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Ort: Helsinki
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023