Dienstleistungen - 563147-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-București: Entwicklung von IT-Software

2023/S 180-563147

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației
Nationale Identifikationsnummer: 26369185
Postanschrift: Strada: Libertăţii, nr. 16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Maciuceanu
E-Mail: Laura.maciuceanu@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mdlpa.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția serviciilor pentru realizarea sistemului informatic și dezvoltarea aplicaței persoalizate în cadrul proiectului " Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale administrației publice locale " cod SIPOCA 750/My SMIS 130587

Referenznummer der Bekanntmachung: 26369185/2S/2021/SIPOCA 750
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212517 Entwicklung von IT-Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă a demarat prezenta achiziție publică în vederea achiziționării serviciilor pentru realizarea sistemului informatic și dezvoltarea alicației persoalizate în cadrul proiectului " Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și structurile asociative ale administrației publice locale " cod SIPOCA 750/My SMIS 130587

Procedura de atribuire se va finaliza prin încheierea unui contract de prestări servicii, cu o durată de 38 luni de la data semnării de către ambele părți astfel:

-perioada de implementare a proiectului -se va finaliza nu mai târziu de 02.12.2023 cu posibilitatea de prelungire până la data de 15.12.2023 în cazul în care se va prelungi perioada de implementare a proiectului cod SIPOCA 750/My SMIS 130587

-perioada de garanție și mentenanță corectivă -36 luni

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . In conformitate cu prevederile art.161 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32570000 Kommunikationsanlage
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48732000 Datensicherheitssoftwarepaket
48821000 Netzwerkserver
72212211 Entwicklung von Software für den Plattformenverbund
72230000 Entwicklung von kundenspezifischer Software
72240000 Systemanalyse und Programmierung
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

sediul prestatorului,conform cerințelor caietului de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul general al contractului care va fi atribuit în cadrul procedurii de achiziție constă în dezvoltarea și operaționalizarea instrumentuluIi IT&C de comunicare și consultare cu structurile asociative ale administrației publice locale și atingerea rezultatului: dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare, cooperare și consultare între actorii relevanți în cadrul și între nivelurile administrative.

Instrumentul IT&C va include și un sistem de videoconferință cu toate structurile asociative ale administrației publice locale și în teritoriu cu Consiliile Județene, asigurând astfel un singur punct terminal în fiecare județ, prin care se va facilita organizarea conferințelor/ședințelor de lucru în sistem videoconferință pentru fiecare structură asociativă.

Grupul-țintă care va folosi sistemul de videoconferință este format din conducerea și personalul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației (MDLPA), ai structurilor asociative și ai consiliilor județene din întreaga țară.

 Membru 1 – Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA); Membru 2 - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR); Membru 3 – Asociația Municipiilor din România (AMR); Membru 4 – Asociația Orașelor din România (AOR); Membru 5 – Asociația Comunelor din România (ACoR); Membru 6 – Consiliul Județean Alba; Membru 7 – Consiliul Județean Arad; Membru 8 – Consiliul Județean Argeș; Membru 9 – Consiliul Județean Bacău; Membru 10 – Consiliul Județean Bihor; Membru 11 – Consiliul Județean Bistrița – Năsăud; Membru 12 – Consiliul Județean Botoșani; Membru 13 – Consiliul Județean Brașov; Membru 14 – Consiliu Județean Brăila; Membru 15 - Consiliu Județean Buzău; Membru 16 – Consiliu Județean Caraș – Severin; Membru 17 – Consiliu Județean Călărași; Membru 18 – Consiliu Județean Cluj; Membru 19 – Consiliu Județean Constanța; Membru 20 – Consiliu Județean Covasna; Membru 21 – Consiliu Județean Dâmbovița; Membru 22 – Consiliu Județean Dolj; Membru 23 – Consiliu Județean Galați; Membru 24 – Consiliu Județean Giurgiu; Membru 25 – Consiliu Județean Gorj; Membru 26 – Consiliu Județean Harghita; Membru 27 – Consiliu Județean Hunedoara; Membru 28 – Consiliu Județean Ialomița;Membru 29 – Consiliu Județean Iași; Membru 30 – Consiliu Județean Ilfov; Membru 31 – Consiliu Județean Maramureș; Membru 32 – Consiliu Județean Mehedinți; Membru 33 – Consiliu Județean Mureș; Membru 34 – Consiliu Județean Neamț; Membru 35 – Consiliu Județean Olt; Membru 36 – Consiliu Județean Prahova; Membru 37 – Consiliu Județean Satu – Mare; Membru 38 – Consiliu Județean Sălaj; Membru 39 – Consiliu Județean Sibiu; Membru 40 – Consiliu Județean Suceava; Membru 41 – Consiliu Județean Teleorman; Membru 42 - Consiliu Județean Timiș; Membru 43 - Consiliu Județean Tulcea; Membru 44 – Consiliul Județean Vâlcea; Membru 45 - Consiliu Județean Vaslui; Membru 46 – Consiliul Județean Vrancea.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrașiei Publice și structurile asociative ale administrației publice locale “ cod SIPOCA 750/My SMIS 130587.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 131-417850
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pt. indepl. cerintelor de calificare, op. ec. vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite doc. de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii crit. de atrib. sau oricand in per. de derulare a proc., potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, răspunsurile la DUAE ale op. ec. care participă la proc. vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiec. participant. Pt. cazurile în care ofertantul este o asociere de op. ec. sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare op. ec. se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

La proc. de atrib. se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau op. ec. care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, în conformitate cu dispoziţiile art.139 alin.(3) din HG nr. 395/2016.

Documentele emise în alta limba decât limba româna se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Toate costurile privind întocmirea ofertei, precum şi încărcarea acesteia în SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv în sarcina operatorilor economici, fără a exista posibilitatea solicitării vreunei compensaţii în acest sens.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023