Byggentreprenader - 563157-2021

03/11/2021    S213

Sverige-Borlänge: Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor

2021/S 213-563157

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Bo Harnemo
E-post: bo.harnemo@trafikverket.se
Telefon: +46 101236849
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Spårbyten Ådalsbanan, Pitebanan och Skelleftebanan.

Referensnummer: KOM-405556
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Objektet avser utförande av spårbyte.

Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 är en sträcka på Pitebanan (bdl 141)och en sträcka på Skelleftebanan (bdl 143), huvuddel 2 är Ådalsbanan sträckan Väs-teraspby-Långsele (bdl 232B).

Huvuddel 1 är ett renodlat spårbyte. Ballastrening utförs ej.

Huvuddel 2 innefattar förutom spårbyte även ballastrening, mark, el, signal och telearbeten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 198 576 628.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233000 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE32 Mellersta Norrland
Nuts-kod: SE33 Övre Norrland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Objektet avser utförande av spårbyte.

Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 är en sträcka på Pitebanan (bdl 141)och en sträcka på Skelleftebanan (bdl 143), huvuddel 2 är Ådalsbanan sträckan Väs-teraspby-Långsele (bdl 232B).

Huvuddel 1 är ett renodlat spårbyte. Ballastrening utförs ej.

Huvuddel 2 innefattar förutom spårbyte även ballastrening, mark, el, signal och telearbeten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-352347
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Spårbyten Ådalsbanan, Pitebanan och Skelleftebanan.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordic Railway Construction Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556580-8846
Postadress: Englundavägen 7D
Ort: Solna
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 17141
Land: Sverige
E-post: joakim.lindgren@nrcgroup.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 350 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 198 576 628.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/10/2021