Lieferungen - 563256-2023

19/09/2023    S180

Polen-Wolsztyn: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 180-563256

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
Nationale Identifikationsnummer: 9231506721
Postanschrift: Wschowska 3
Ort: Wolsztyn
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 64-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bernadeta Kurp
E-Mail: b.kurp@spzozwolsztyn.pl
Telefon: +48 683477363
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spzozwolsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.spzozwolsztyn.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Sukcesywna 12 m-czna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie".

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest "Sukcesywna 12 m-czna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie

Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 części (pakietów). Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający wymaga jednak, aby składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie pozycje asortymentowe w poszczególnych pakietach. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia pozycji w pakiecie Pominięcie pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakietach 1-28 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1, poz. 1 Akcesoria do drenażu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141642 Dränzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1, poz. 1 - zestaw do parascentezy i torascentezy- 15 op./zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2, poz. 1 Akcesoria do drenażu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141642 Dränzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2, poz. 1 - zestaw do parascentezy i torascentezy- 5 op./zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3, poz. 1 materiały medyczne, Akcesoria do drenażu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 3, poz. 1 - zestaw do drenażu klatki piersiowej - 23 szt.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 4, poz. 1 -4 materiały medyczne, przyrządy do anestezji i resuscytacji

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141642 Dränzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 4, poz. 1 -4 - materiały medyczne, przyrządy do anestezji i resuscytacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 5, poz. 1 -4 materiały medyczne, igły medyczne

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33171000 Instrumente für Anästhesie und Reanimation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 5, poz. 1 - materiały medyczne, Igły medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 6, poz. 1 -2 materiały medyczne

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 6, poz. 1 -2 - materiały medyczne, Igły medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 6.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 7, poz. 1 -2 materiały medyczne

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 7, poz. 1 -2 - materiały medyczne, Przyrządy do anestezji i resuscytacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 7.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ternim dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 8, poz. 1, materiały medyczne

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 8, poz. 1 -2 - materiały medyczne, Przyrządy do anestezji i resuscytacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 8.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 9, poz. 1-2, materiały medyczne

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 9, poz. 1 -2 - materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 9.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 10, poz. 1-6, materiały medyczne

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141310 Spritzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 10, poz. 1 -5 - materiały medyczne, strzykawki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 10.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 11, poz. 1-4, materiały medyczne

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 11, poz. 1 -4 - materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 11.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 12, poz. 1-8, materiały medyczne

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141310 Spritzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 12, poz. 1 -8 - materiały medyczne, strzykawki, zestawy do podawania leków, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 12.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 13, poz. 1-13, materiały medyczne

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 13, poz. 1 -13 - materiały medyczne, igły medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 13.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 14, poz. 1-3, materiały medyczne

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 14, poz. 1 -3 - materiały medyczne, igły medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 14.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 15, poz. 1, igły medyczne

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 15, poz. 1- igły medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 15.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 16, poz. 1, materiały medyczne

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33171000 Instrumente für Anästhesie und Reanimation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 16, poz. 1- 2, materiały medyczne, przyrządy do anestezji i resuscytacji; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 16.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 17, poz. 1-23, igły medyczne, strzykawki, odczynniki do badania krwi, probówki do pobierania krwi- mikrometoda

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141310 Spritzen
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
33696200 Reagenzien für Bluttests
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 17, poz. 1- 23, materiały medyczne, igły medyczne, strzykawki, odczynniki do badania krwi, probówki do pobierania krwi- mikrometoda Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 17.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 18, poz. 1, materiały medyczne

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141220 Kanülen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 18, poz. 1-materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 18.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 19, poz. 1-36, kaniule

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 19, poz. 1-36, kaniule, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 20, poz. 1-5, sprzęt laboratoryjny- jałowy

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 20, poz. 1-5, kaniule, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 20.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 21 poz. 1-2, materiały medyczne

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 21, poz. 1-2, materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 21.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 22 poz. 1-25, materiały medyczne, cewniki, akcesoria do drenażu

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 22, poz. 1-25,materiały medyczne, cewniki, akcesoria do drenażu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 22.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 23 poz. 1-6, materiały medyczne

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 23, poz. 1-6, materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 23.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 24 poz. 1-2, materiały medyczne, cewniki

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 24, poz. 1-2, materiały medyczne, cewniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 24.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 25 poz. 1, materiały medyczne, akcesoria do drenażu

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33141642 Dränzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 25, poz. 1, materiały medyczne, akcesoria do drenażu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 25.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 26 poz. 1-5, materiały medyczne

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 26, poz. 1-5, materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 26.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 27 poz. 1-9, igły do znieczulania, materiały medyczne

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141321 Anästhesienadeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 27, poz. 1-9, igły do znieczulania, materiały medyczne, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 27.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 28 poz. 1, materiały medyczne, cewniki

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
33141200 Katheter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 28, poz. 1, materiały medyczne, cewniki, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagane ilości zostały opisane odpowiednio w załączniku 2 do SWZ, tj. pakiecie nr 28.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostaw częściowych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Stosuje się procedurę z art. 139 PZP. Podstawy wykluczenia: w art. 108 ust. 1,109 ust.1 pkt. 4,5,7 PZP, art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 .04. 2022 r. o szcz.rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp.narodowego, art. 5k rozp. Rady UE833/2014 dot.środków ogran. w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na Część 1 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 800 zł brutto każda;Na Część 2 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 300 zł brutto każda;Na Część 3 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor.użytku o wartości co najmniej 3000 zł brutto każda;Na Część 4 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 20000 zł brutto każda;Na Część 5 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 400 zł brutto każda;Na Część 6 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 800 zł brutto każda;Na Część 7 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 15 000 zł brutto każda;Na Część 8 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 7000 zł brutto każda;Na Część 9 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 2000 zł brutto każda;Na Część 10 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda;Na Część 11 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 40 000 zł brutto każda;Na Część 12 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 25 000 zł brutto każda;Na Część 13 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 5 000 zł brutto każda;Na Część 14 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytkuo wartości co najmniej 500 zł brutto każda;Na Część 15 zamówienia : co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 5000 zł brutto każda;Na Część 16 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 4 000 zł brutto każda;Na Część 17 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 65 000 zł brutto każda;Na Część 18 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 10000 zł brutto każda;Na Część 19 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 400 000 zł brutto każda;Na Część 20 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor.użytku o wartości co najmniej 12000 zł brutto każda;Na Część 21 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 1000 zł brutto każda;Na Część 22 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każda;Na Część 23 zamówienia: co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 2500 zł brutto każda;Na Część 24 zamówienia:co najmniej 2dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 1500 zł brutto każda;Na Część 25 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 800 zł brutto każda;Na Część 26 zamówienia:co najmniej 2dostawy wyrobów med. jednor. użytku o wartości co najmniej 40 000 zł brutto każda;Na Część 27 zamówienia:co najmniej 2dostawy wyrobów med. jednoraz. użytku o wartości co najmniej 30 000 zł brutto każda;Na Część 28 zamówienia:co najmniej 2 dostawy wyrobów med. jednoraz.użytku o wartości co najmniej 5000zł brutto każda;Wykonawca może wykazywać to samo doświadczenie na więcej niż jeden pakiet pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków dla danego pakietu.Uwaga: wykonawca nie może sumować dostaw o mniejszej wartości celem uzyskania wartości referencyjnej określonej w warunku. Wykonawcy może w celu potwierdzenia spełn.war. udziału polegać na zdolnościach techn.lub zawodowych (warunki wsk.w pkt VIII SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stos.prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wsk.w pkt VIII SWZ) podmiotów udostępn. zasoby, składa wraz z ofertą:dok.określ. w pkt. 9.4 SWZ. Pełne inf. w rozdz. 9.9.4SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca przedkłada na żądanie:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VIII SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw, dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji dostaw) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

d) próbek, opisów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wymagania dotyczące ilości oraz rodzaju została określona w załączniku nr 2 SWZ dla każdego pakietu odrębnie (pod tabelą),

e) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, uszczegółowienie wymagań ze względu na ograniczona ilość znaków określona w rozdz. IX. 9.2 pkt. e SWZ .

Przedmiotowy wymóg został szczegółowo określony w załączniku nr 2 SWZ dla każdego pakietu odrębnie (pod tabelą).

Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. litera b) złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie w formularzu oferty wskazują firmy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się. Oferta musi być podpisana by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa zał. do oferty treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. JEDZ składa każdy z wykonawców. Potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału. JEDZ złożony z ofertą.

Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. 9.3 litera a-e) SWZ zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców. Wszyscy wspólnie ubiegający się będą ponosić odpowiedzialność solidarną. W przypadku spółki cywilnej postanowienia dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się stosuje się odpowiednio. Wymagania dot. spółek cywilnych okr. w pkt. 9.11 SWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 24 miesięczną dostawę wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie (w miarę zgłaszanych potrzeb),

b) Dostawy realizowane będą sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00.

d) Miejscem dostawy jest - Apteka Szpitalna, mieszcząca się przy ul. Wschowskiej 3 (na listach przewozowych jako miejsce dostawy należy wpisać Apteka szpitalna a nie Magazyn).

e) Zamawiający wymaga przy dostawie dostarczenia/wniesienia towaru bezpośrednio do Apteki szpitalnej.

f) Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego zamówienia,

Szczegółowe warunki zostały określ.we wzorze umowy- zał.4 do SWZ, szczegółowe warunki zmiany umowy zostały określone w § o nazwie "Możliwość zmiany umowy"

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/01/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 08:15
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn . W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w rozdz. XVI SWZ,otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca składa wraz z ofertą:-formularz Oferty- zał.1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektr. wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem asortymentowo-cenowym dla części zamówienia, na którą składa ofertę (Zał.2 do SWZ – Pakiety 1-28),-JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektr..- zał.3 do SWZ, -JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, -JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,-odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,-pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 16. lit e) SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, -pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, h) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. -w przypadku rozwiązań równoważnych - dokumenty potwierdzające równoważność. Podmiotowe środki dowodowe składane są na wezwanie Zamawiającego

Wykaz podmiotowych środków dowodowych określa pkt. 9 SWZ.

- na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa określa pkt. 9.2 SWZ.

- na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia pkt. 9.3 -9.4 SWZ

- podmiotów zagranicznych określa pkt. 9.5-9.7 SWZ.

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych- Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023