Služby - 56333-2022

02/02/2022    S23

Belgie-Brusel: UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

2022/S 023-056333

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Generální sekretariát Rady
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilu zadavatele: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Spisové číslo: UCA 21/059
II.1.2)Hlavní kód CPV
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75251100 Hašení požárů
75251110 Prevence požárů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Služby, na které se vztahuje tato smlouva, zahrnují zejména poskytnutí zásahových jednotek první a sekundární pomoci, evakuačních asistentů pro velké události a operátorů pro technickou správu hasicích zařízení.

Mezi hlavní služby patří obchůzky vnitřních i venkovních prostor, vypracování hlášení o požáru, zásahy v případě požáru nebo nehody a podobně v budovách, kde v současnosti sídlí a v budoucnosti bude sídlit Rada evropské unie v Bruselu a/nebo které bude spravovat Sekretariát.

Tyto služby budou poskytnuty na základě struktury sestávající z provozních, správních a technických opatření ve spojení s Generálním sekretariátem Rady Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Veřejný zadavatel nezveřejní odhadovanou hodnotu smluv. Předpokládaný objem zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 242-636652
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Kanceláře generálního Sekretariátu Komise budou zavřené mezi Vánoci a Novým rokem (včetně). Berte toto uzavření prosím na vědomí v případě podávání doplňujících otázek v první fázi výběrového řízení (např. žádost o účast).

V případě nedostupnosti nebo špatného fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v průběhu posledních pěti kalendářních dní předcházejících termínu přijetí uvedeného v oddílu IV.2.2), si veřejný zadavatel vyhrazuje právo posunout tento termín a vydat nový termín na internetové adrese uvedené v oddílu I.3) bez předchozího opravného vydání tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají o tuto zakázku zájem, se mohou k přihlásit do nabídkového řízení na adrese uvedené v oddělení I.3) a budou následně upozorněni na zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo v případě, že žádné oznámení podáno nebude, ve lhůtě dvou měsíců od data, kdy zmíněná záležitost vstoupila v povědomí. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nevytváří novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
Poštovní adresa: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/01/2022