Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 56333-2022

02/02/2022    S23

Belgie-Brusel: UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

2022/S 023-056333

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Generální sekretariát Rady
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilu zadavatele: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Spisové číslo: UCA 21/059
II.1.2)Hlavní kód CPV
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75251100 Hašení požárů
75251110 Prevence požárů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Služby, na které se vztahuje tato smlouva, zahrnují zejména poskytnutí zásahových jednotek první a sekundární pomoci, evakuačních asistentů pro velké události a operátorů pro technickou správu hasicích zařízení.

Mezi hlavní služby patří obchůzky vnitřních i venkovních prostor, vypracování hlášení o požáru, zásahy v případě požáru nebo nehody a podobně v budovách, kde v současnosti sídlí a v budoucnosti bude sídlit Rada evropské unie v Bruselu a/nebo které bude spravovat Sekretariát.

Tyto služby budou poskytnuty na základě struktury sestávající z provozních, správních a technických opatření ve spojení s Generálním sekretariátem Rady Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Veřejný zadavatel nezveřejní odhadovanou hodnotu smluv. Předpokládaný objem zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 242-636652
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Kanceláře generálního Sekretariátu Komise budou zavřené mezi Vánoci a Novým rokem (včetně). Berte toto uzavření prosím na vědomí v případě podávání doplňujících otázek v první fázi výběrového řízení (např. žádost o účast).

V případě nedostupnosti nebo špatného fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v průběhu posledních pěti kalendářních dní předcházejících termínu přijetí uvedeného v oddílu IV.2.2), si veřejný zadavatel vyhrazuje právo posunout tento termín a vydat nový termín na internetové adrese uvedené v oddílu I.3) bez předchozího opravného vydání tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají o tuto zakázku zájem, se mohou k přihlásit do nabídkového řízení na adrese uvedené v oddělení I.3) a budou následně upozorněni na zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo v případě, že žádné oznámení podáno nebude, ve lhůtě dvou měsíců od data, kdy zmíněná záležitost vstoupila v povědomí. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nevytváří novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
Poštovní adresa: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/01/2022