Árubeszerzések - 563356-2018

21/12/2018    S246

Magyarország-Budapest: Használt szállítójárművek

2018/S 246-563356

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000629102018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000629102018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Használt nehézgépszállító nyerges vontató

Hivatkozási szám: EKR000629102018
II.1.2)Fő CPV-kód
34115300 Használt szállítójárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása” tárgyban.

A közbeszerzés 2 részajánlati körben használt nehézgépszállító nyerges vontatók beszerzésére irányul, a vontatók kezelésére vonatkozó felkészítés megtartásával.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Használt nehézgépszállító nyerges vontató

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34115300 Használt szállítójárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Termékek átadása és felkészítés esetében: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ Közlekedési Anyagtároló és Kiképző Részleg (MH KKK/KÖAR), 2381 Táborfalva, Tarcsay út 65.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Motor maximális teljesítménye (kW) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Vontató gyártási ideje (év) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Vontató futott teljesítménye (km) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 6
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Ajánlatkérő a II.2.7) pontja alatt meghatározott 4 hónap teljesítési határidő alatt 120 napot ért, melyből 90 nap a termék átadásának határideje és további 30 nap áll rendelkezésre a felkészítés megtartására.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Használt nehézgépszállító nyerges vontató

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34115300 Használt szállítójárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Termékek átadása és felkészítés esetében: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ Közlekedési Anyagtároló és Kiképző Részleg (MH KKK/KÖAR), 2381 Táborfalva, Tarcsay út 65.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés Használt nehézgépszállító nyerges vontató beszerzése, valamint kapcsolódó felkészítés megtartása tárgyban

Beszerzés mennyisége: 1 db + felkészítés

Évjárat: 2008-2016 között maximum: 500 000 km futással

Hajtáslánc: 6x4 légrugós felfüggesztés

Típus: MAN TGX 33 540 6x4 BLS vagy TGS 26 540 jármű, nehéz körülmények közötti üzemeltetéshez vagy azzal egyenértékű (AK az egyenértékűséget a KD III. Műszaki leírás 2. pontjában rögzítettek alapján vizsgálja.)

Motor: dízelüzemű, legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású,

Motorteljesítmény min: 397 kW (forgalmi engedély adata),

Nyeregterhelés min: 23 565 kg,

Saját tömeg min: 9 300 kg,

Fordulási sugár, külső ponton mérve max: 18,5 m.

Magyarországon forgalomba helyezett, honvédségi forgalmi rendszámmal ellátottan és az MH ARB nevére kiállított forgalmi okmányokkal kell a járműveket átadni.

Elméleti és gyakorlati felkészítés 4 fő vontatót vezető állomány részére, 2 nap, összesen 12 óra időtartamban.

A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

AT 1 év, vagy 10 000 km (amelyik hamarabb bekövetkezik) teljes körű jótállást köteles vállalni a vontatók erőátviteli és erőforrás berendezéseire, illetve minden egyéb, a vontatók használatából adódó nettó 200 000,- Ft-ot meghaladó árú alkatrész meghibásodása esetére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Motor maximális teljesítménye (kW) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Vontató gyártási ideje (év) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Vontató futott teljesítménye (km) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 6
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Ajánlatkérő a II.2.7) pontja alatt meghatározott 4 hónap teljesítési határidő alatt 120 napot ért, melyből 90 nap a termék átadásának határideje és további 30 nap áll rendelkezésre a felkészítés megtartására.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részajánlati körök vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.

§ (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK hivatkozik a Kbt. 63.§ (3) bek-re. Öntisztázás: AK hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek-eire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr. II

. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem

Tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az

Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az AK a közbeszerzési

Dokumentumokkal együtt elektronikus formában az AT-k rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások

Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya

Alá. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3

. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozóan szükséges nyilatkozni. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően

Ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz

Igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1)

Bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában

Résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához

Csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak

Érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AK hivatkozik a Kr. 18. § (1) bek-ben foglaltakra. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított

Igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az

Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424

/2017(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.2) 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében

Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi

Közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy

Mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy

A korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi

Követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára

Állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára - a Kr. 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi

Számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal: - a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára

Vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i); - mióta vezeti az Ajánlattevő számláját; - számláján az eljárást megindító felhívás

Feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás. Attól függően, hogy az Ajánlattevő

Mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú

Sorbaállítás. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával

Kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5)

Bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell

Kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés

Meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő

Határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi

Intézményétől származó igazolás benyújtására. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben

Az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés

Megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,

Illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön

Nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr.2 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a

Gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési

Eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi

Eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban

Benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a

Korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

M1)AT - figyelemmel a Kbt.65.§(1)bek.b) pontjára - a Kr.21.§(1)bek.a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de max. 6 éven belül megkezdett, használt, vagy új nehézgépszállító nyerges vontató szerződésszerűen teljesített szállítását igazoló referenciával. Igazolás: A Kr.1.§(1)bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr.II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Kr.2.§(5)bek. alapján elfogadja a gazd. szer-k egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§(4)bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

Referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya;a szállítás ellenértéke;szerződéstkötő másik fél megnevezése;a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/napban);továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr.22.§(1)-(2)bek. szerint kell igazolni.

AK hivatkozik a Kr.21/A§-ra.

M2)Az AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására - figyelemmel a Kbt.65.§(1)bek.b) pontjára - a Kr.21.§(1)bek.c) pontja alapján nyújtsa be elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbesz. tárgyához illeszkedő (tehergépjárművek forgalmazása vagy kereskedelme vagy eladása) tevékenységre vonatkozó ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált független szervezet által kiadott tanúsítványát vagy azok másolati példányát vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerének egyéb bizonyítékát, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

AK hivatkozik a Kr.24.§(3)bek.-re.

Igazolás: A Kr.1.§(1)bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr.II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr.2.§(5)bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

M3)AT a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására figyelemmel a Kr.21.§(1)bek.h) pontja alapján nyújtsa be a szállítandó jármű leírását -a műszaki követelményeknek megfelelően, a 48/2011 (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével, amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:

— CO2, CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás értékeire (g/kW)

— üzemanyag fogyasztás (g/kW)

Igazolás: A Kr.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kr.II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§-ban foglaltak is irányadók.

AK a Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szer. a formanyomtatvány IV. részét az AK által előírt módon köteles kitölteni.

A Kbt.69.§(4)bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. köv. tekintetében a M2) és M3) szerinti igazolás benyújtására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.)

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett:

Használt, vagy új nehézgépszállító nyerges vontató szállítását igazoló referenciával – legalább nettó 11 500 000,-Ft értékben

AT egy referencia igazolással több részajánlati körre vonatkozó követelménynek is megfelelhet. A fenti referenciakövetelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetőek.

Amennyiben a III.1.3. M1) 1-2. rk. vonatkozásában benyújtott referenciában szerepeltetett ellenszolgáltatás nem forintban kerül meghatározásra, a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a teljesítés időpontjában érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

M2.)

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

A közbeszerzés tárgyához illeszkedő (tehergépjárművek forgalmazása vagy kereskedelme vagy eladása) ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Ajánlatkérő az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen, de nem kizárólagosan bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az:

— ISO 9001:2015,

— ISO 9001 ágazat specifikus szabványa szerinti,

— nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti,

— valamint a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő, ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességvállalónak nyilatkoznia kell.

M3.)

1-2. részajánlati körök vonatkozásában:

AT alkalmatlan, ha a szállítandó jármű motorjának környezetvédelmi besorolása CO2, CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás tekintetében nem felel meg minimálisan: az “EURO 4”-as normának, továbbá a megajánlott járművek kombinált (vegyes) üzemanyag fogyasztása (g/kW) magasabb, mint 250 g/kW.

A szállítandó jármű leírásaként AK elfogadja forgalmazó termékleírását, vagy AT egyszerű nyilatkozatát.

Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó

Külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK hivatkozik a Kr.2 12. § (2) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Ptk. 6:155. §-ra

AK előleget nem nyújt. Egy számla benyújtása lehetőséges.

Késedelmi kötbér:

— a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1 %-a/nap, max. a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-a,

— a minőségi kifogás bejelentésétől a terméknek az AK-höz kifogástalan minőségben történő leszállításáig eltelt időre

Meghiúsulási kötbér:

— Az AK jogosult a szerz-től elállni, illetve felmondani a szerz-t, ha az AT hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget vagy a szerz-ből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Továbbá ha a szerz-ben vállalt kötelezettség teljesítése olyan okból meghiúsul, amelyért AT felelős, az AK meghiúsulási kötbérre jogosult melynek alapja a hibás vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó értéke, mértéke annak 30 %-a.

Az érvényesített kötbérek kumulált összege a szállított termék nettó ért-nek 30 %-át nem haladhatja meg.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/01/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/01/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ajánlattevő ajánlatát a Kr.2 előírásai szerint az EKR-ben nyújthatja be. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr.2 14. § (3)

Bekezdésére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kr.2 rendelet előírásai szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr.2 14. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a.Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza. b.A Kr. 30.§ (4) bek. értelmében az AK a P1) pont szerinti, valamint M1), M2) és M3) pontok szerinti alk-i feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. c.AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap időtartam alatt 60 napot ért. d.A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontban megadott EKR

Elérhetőségen.

e.AK a Kbt. 77.§ (1) bek.-re tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:1-2. rk. vonatkozásában:

1. rsz: ajánlati ár – (Ft) (fordított arányosítás)

2. rsz: motor maximális teljesítménye (kW) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 415 kW legkedvezőtlenebb érték: 397 kW

3. rsz: vontató gyártási ideje (év) (egyenes arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 2016. legkedvezőtlenebb érték: 2008.

4. rsz: vontató futott teljesítménye (km) (fordított arányosítás)

Legkedvezőbb érték: 50 000 km legkedvezőtlenebb érték: 500 000 km

Részszempontonként adható pontszám 0-10 pont. Maximálisan adható összpontszám: 100 pont. Az értékelési szempontok részletes feltételeit a KD tartalmazza

f.AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére

g.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szer. írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h.AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerz-kötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerz-kötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

i.A KD II.8. pontja szerinti nyilatkozatok.

j.AT a Kbt. 66. § (2) szerint nyilatkozzon(EKR-ben rögzített űrlap útján).

k.AT a Kbt. 66. § (4) alapján nyilatkozzon.

l.Kbt. 66. §(6) alapján AT jelölje meg a közbesz. azon részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni. A részek tekintetében jelölje meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. Adott esetben nemleges nyilatkozat szükséges.

m.FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszám:00813, Dr. Fail Kinga, lajstromszám:00571,

n.AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bek. e) pontját.

o.AT az 1993. évi XCIII. törvény 42.§.b) alapján határozza meg az eszköz használatából adódó veszélyforrások elleni védőfelszereléseket. 1-2 rk. vonatkozásában.

p.AT csatolja ajánlathoz a megajánlott járművek érvényes – a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott – típusbizonyítványát (Általános Forgalomba Hozatali Engedély) vagy típusjóváhagyását teljes terjedelmében.

q.AT az értékelési szempontok alátámasztásaként csatoljon a ajánlathoz egy igazolást a megajánlott termék márkaszervizétől annak futásteljesítményéről, valamint csatolja be a megajánlott termék forgalmi engedélyének másolatát.

r.Ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor.

s.AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes AT(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerz. teljesítése érdekében.

t.Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

u.A Kbt.71.§ bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

v. AK hiv. a Kr.2 11.§(1)bek-re.

w.Az AT a műszaki köv-nek való megfelelés ellenőrzése érdekében csatoljon ajánlatához szakmai ajánlatot, amely tartalmazza a megajánlott eszköz műszaki leírását (KD 4. sz. mell.), fényképét és a VI.3. p,q pont szerinti dokumentumokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2018