Tjenesteydelser - 563384-2019

28/11/2019    S230

Luxembourg-Luxembourg: AO 10786 — Levering af IT-tjenester relateret til operationelle (OP) IT-systemer (EUR-Lex, N-Lex, søgelag m.fl.)

2019/S 230-563384

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2985
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://op.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 10786 — Levering af IT-tjenester relateret til operationelle (OP) IT-systemer (EUR-Lex, N-Lex, søgelag m.fl.)

Sagsnr.: AO 10786
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af IT-systemer relateret til Publikationskontorets informationssystemer (dvs. EUR-Lex, N-Lex og søgelag), med mulighed for at udvide leverancen til andre informationssystemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet er hovedsageligt kontrahentens lokaler og den ordregivende myndigheds lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De tjenester, der skal leveres, er S1-Udarbejdelse, S2-Udvikling, S3-Vedligeholdelse og S4-Konsulentbistand; der kan desuden blive anmodet om S5-Overtagelse og S6-Overdragelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tekniske tildelingskriterier som angivet i udbudsdokumenterne / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/02/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Publikationskontorets lokaler i Luxembourg.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629

Enhver anmodning om yderligere oplysninger kan udelukkende rettes via eTendering.

Tilbud må udelukkende indgives via det elektroniske indgivelsessystem (eSubmission), der er tilgængeligt via ovennævnte webside. Tilbud, der indsendes på enhver anden måde (f.eks. via e-mail eller brevpost), vil ikke blive taget i betragtning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter meddelelse af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, klageren har taget sagen til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2019