Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 563384-2019

28/11/2019    S230

Luksemburg-Luxembourg: AO 10786 – Zagotavljanje storitev IT, povezanih s sistemi IT Urada za publikacije (EUR-Lex, N-Lex, Search Layer in drugo)

2019/S 230-563384

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2985
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Valeria Sciarrino
E-naslov: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://op.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 10786 – Zagotavljanje storitev IT, povezanih s sistemi IT Urada za publikacije (EUR-Lex, N-Lex, Search Layer in drugo)

Referenčna številka dokumenta: AO 10786
II.1.2)Glavna koda CPV
48000000 Programski paketi in informacijski sistemi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev IT, povezanih z informacijskimi sistemi Urada za publikacije (tj. EUR-Lex, N-Lex in Search Layer), z možnostjo razširitve storitev še na druge informacijske sisteme.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glavni kraj izvedbe bodo prostori izvajalca in prostori naročnika.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotoviti bo treba naslednje storitve: S1 – razvoj, S2 – nadgradnja, S3 – vzdrževanje in S4 – svetovanje; zahtevata se lahko tudi S5 – prevzem in S6 – predaja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Tehnična merila za oddajo, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji / Ponder: 70 %
Cena - Ponder: 30 %
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/02/2020
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/02/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

prostori Urada za publikacije v Luxembourgu.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem mestu eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629

Zahtevke za dodatne informacije je treba oddati izključno prek spletnega mesta eTendering.

Ponudbe je treba oddati izključno prek sistema za elektronsko oddajo (e‑Submission), ki je na voljo na zgoraj navedenem spletnem mestu. Ponudbe, oddane na kateri koli drug način (npr. po elektronski pošti ali pošti), ne bodo upoštevane.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/11/2019