Lieferungen - 563435-2023

19/09/2023    S180

Tschechien-Prag: Möbel

2023/S 180-563435

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Nationale Identifikationsnummer: 00216208
Postanschrift: Kateřinská 1660/32, Praha 2
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JAKUB HURT
E-Mail: jakub.hurt@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224964338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.lf1.cuni.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

UK 1LF - Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského a laboratorního nábytku

Referenznummer der Bekanntmachung: UK1LF/425671/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadavatel prostřednictvím daného zadávacího řízení dle § 138 a § 139 ZZVZ zavádí DNS. Zadavatel nerozděluje DNS na kategorie. Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou dodávky kancelářského nebo laboratorního nábytku anebo nábytku na míru (atypů).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
39113000 Verschiedene Sitze und Stühle
39112000 Stühle
39121200 Tische
39120000 Tische, Schränke, Schreibtische und Bücherschränke
39143310 Couchtische
39122000 Schränke und Bücherschränke
39122200 Büchergestelle
39155000 Büchereimöbel
39122100 Vorratsschränke
39132200 Karteikästen
39143121 Kleiderschränke
39130000 Büromöbel
39131000 Büroregale
39151200 Werkbänke
39134100 Computertische
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39136000 Kleiderbügel und -haken
39113700 Fußstützen
39113600 Bänke
39151100 Regalanlagen
39180000 Labormöbel
39181000 Labortische
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění jsou pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, viz https://www.1f1.cuni.cz/kontakty.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jednotlivé veřejné zakázky v zavedeném DNS budou zadávány v souladu s § 141 ZZVZ, a to v předem neurčených intervalech, v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Některé veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS mohou být financovány ze zdrojů Evropské unie. Veškeré informace týkající se zdrojů financování konkrétní veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS budou uvedeny v příslušné výzvě k podání nabídek.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Ein dynamisches Beschaffungssystem wurde eingerichtet
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 142-453377
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VWR International
Nationale Identifikationsnummer: 63073242
Postanschrift: Pražská 442
Ort: Stříbrná Skalice
NUTS-Code: CZ02 Střední Čechy
Postleitzahl: 28167
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Iridium s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46900667
Postanschrift: Božetěchova 3021/19
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ06 Jihovýchod
Postleitzahl: 61200
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LABOR - KOMPLET s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25781057
Postanschrift: Hlivická 416
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 18100
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: minimalistic s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 03055159
Postanschrift: Husinecká 903/10
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 130 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 000 000.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 000 000.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V rámci zadávání některých veřejných zakázek budou podané nabídky hodnoceny též podle kritéria hodnocení vztahujícího se k náhradnímu plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. V rámci zadávání některých veřejných zakázek budou hodnoceny pouze nabídky podané dodavateli, kteří deklarují svůj úmysl poskytnout poptávanými dodávkami náhradní plnění. Dodavatel deklaruje svůj úmysl poskytovat poptávanými dodávkami náhradní plnění v žádosti o účast. Poskytování náhradního plnění není podmínkou pro zařazení do DNS.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023