Építési beruházás - 563489-2019

28/11/2019    S230

Magyarország-Salgótarján: Egészségügyi épületek kivitelezése

2019/S 230-563489

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki út 54–56.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Telefon: +36 302892331
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szlmk.hu/new5/index.php
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új onkológiai centrum építése

Hivatkozási szám: EKR000988892018
II.1.2)Fő CPV-kód
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új onkológiai központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.

A kivitelezés, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási, erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkák a KDban, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentációban részletezett műszaki tartalom és szerződéses feltételek alapján. A kivitelezés a kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 684 038 034.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39715300 Épületgépészeti berendezések
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45331200 Szellőzés és légkondicionálás szerelése
77300000 Kertészeti szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71355000 Földmérési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. szám alatt, 2302 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes:

— nettó 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2,

— a fsz: 856,54 m2,

— I. em.: 518,26 m2,

— a II. em: 518,26 m2,

— a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2,

— IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2.

Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.

Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.

Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új onkológiai központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási, erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, — amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatban csatolni kell a 2. értékelési szempont alátámasztása érdekében M/2.1. szakember többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzot és AT nyilatkozatot a D.339/2015, a D.339/2017, és a D. 358/2017. számú KDBi határozatok értelmében és tartalommal. Ha AT a IV.2.2. határidőig nem nyújtja be a dokumentumokat, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont szerint érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 001-000046
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új onkológiai centrum építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Gyömrői út 76–80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 306772146
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: System Bau Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71668747
Postai cím: Nádorliget utca 5/A/603
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: systembautrade@gmail.com
Telefon: +36 307119747
Internetcím: http://www.systembau.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 648 818 898.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 684 038 034.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kiviteli tervek elkészítése, orvostechnológiai építés, épületgépészet, sprinkler rendszer, épületvillamosság, gyengeáram, automatika

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma:

— EB Hungary Invest Kft. — 13240567-2-42,

— System Bau Trade Kft. — 23135969-2-43.

Érvénytelen ajánlatok:

1. Contact Reál Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2234 Maglód, Mikszáth Kálmán utca 17., adószám: 14822614-2-13) ajánlata érvénytelen.

Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan 6.5.2019.-án amelyben 14.5.2019. 12:00 órai benyújtási határidőt határozott meg. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak Ajánlattevő csak részben tett eleget, és tekintettel a Kbt. 71. § (5) bekezdés rendelkezéseire, miszerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. így ajánlattevő ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1062 Budapest Andrássy út 100., adószám: 24669717-2-42) ajánlata érvénytelen.

Indoklás: Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött ki az ajánlattevő ajánlatára vonatkozóan 6.5.2019.-án amelyben 14.5.2019. 12:00 órai benyújtási határidőt határozott meg. A hiánypótlási felhívásban foglaltaknak Ajánlattevő csak részben tett eleget, és tekintettel a Kbt. 71. § (5) bekezdés rendelkezéseire, miszerint a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. így ajánlattevő ajánlata Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2019