Bauleistung - 563516-2023

19/09/2023    S180

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten

2023/S 180-563516

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NARODEN TEATaR "IVAN VAZOV"
Nationale Identifikationsnummer: 000670748
Postanschrift: ul. DYaKON IGNATIY No..5
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1142
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vasil Stoyanov Vasilev
E-Mail: info@nationaltheatre.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://nationaltheatre.bg/bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1163
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на СМР дейности за обект: Авариен и текущ ремонт на вътрешна ВиК мрежа, покривно покритие и възстановяване на стени и мазилки“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Сградата на Народен театър „Иван Вазов" е единична архитектурно - строителна недвижима културна ценност, с категория „национално значение".през годините са извършвани възстановителни, консервационно  - реставрационни ремонти, основно обновяване, засягащо вътрешни интериори, разпределение, обособяване на нови зали.  По отношение на вътрешни канализационни мрежи са извършени текущи ремонти за частична подмяна на дефектирали участъци (елементи) от канализационните проводи.

Вследствие на обилни валежи през м.септември 2022 г. в сградата са предизвикани наводнения и заливане на вътрешността с отпадни води, счупване на тръби, нарушения по стенни покривни обшивки и обработки.

В изпълнение на изискванията на чл. 71 , ал. 1 от Закона за културното наследство , следва да бъдат изпълнени дейности по ликвидиране на последствията, възстановяване на целостта на стени и орнаменти, функционалност на канализационната мрежа и запазване на сградата от последващи преливания.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Сградата на Народен театър „Иван Вазов" е единична архитектурно - строителна недвижима културна ценност, с категория „национално значение".

Сградата е построена през 1907 година, като през годините са извършвани възстановителни , консервационно  - реставрационни ремонти , основно обновяване, засягащо вътрешни интериори, разпределение, обособя ване на нови зали.  По отношение на вътрешни канализационни мрежи са извършени текущи ремонти за частична подмяна на дефектирали участъци (елементи) от канализационните проводи. Особеност при тази инфраструктурна мрежа е, че част от трасетата и заустване са разположен и под нивото на централно изградена улична канализация. Значителният експлоатационен период на канализационната система спрямо вида на вложените строителни продукти и материали, предполагат наслагвания , намаление на проводимост и подприщване на оттока на отпадъчните води, възпрепятстващи функционалната способност на системата.

Вследствие на обилни валежи през м.септември 2022 г. в сградата са предизвикани наводнения и заливане на вътрешността с отпадни води, счупване на тръби, нарушения по стенни покривни обшивки и обработки.

В изпълнение на изискванията на чл. 71 , ал. 1 от Закона за културното наследство , следва да бъдат изпълнени дейности по ликвидиране на последствията, възстановяване на целостта на стени и орнаменти, функционалност на канализационната мрежа и запазване на сградата от последващи преливания. За постигане на тази цел е изготвена проектна документация за извършване на текущи и аварийни ремонти съгласно чл.83 , т.1 (в) от ЗКН, която е одобрена от Министерство на културата. Наличен инвестиционен проект с части Архитектура, ВиК и Електро, като видоевете дейности и количествата са описани подробно в инвестицонния проект и Приложение към Образец №3_Детайлно КСС.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение (СИ) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 112-351060
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Изпълнение на СМР дейности за обект: Авариен и текущ ремонт на вътрешна ВиК мрежа, покривно покритие и възстановяване на стени и мазилки“ в сграда Народен театър „Иван Вазов“, гр. София, ул. „Дякон И

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

По реда на чл. 197 ал. 1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023