Suministros - 563683-2019

28/11/2019    S230

Hungría-Budapest: Equipamiento de exposición

2019/S 230-563683

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_33850072
Dirección postal: Daróczi út 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1113
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Szalay Árpád
Correo electrónico: arpad.szalay@nofnkft.hu
Teléfono: +36 204692909
Fax: +36 14306027
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nkvp.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nkvp.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267572019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267572019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Nonprofit szervezet
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Közérdekű tevékenység

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Füzérradványi Károlyi-kastély eszközök beszerzése

Número de referencia: EKR001267572019
II.1.2)Código CPV principal
39154000 Equipamiento de exposición
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-15-2015-00008 azonosítószámú „A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kiállítási eszközök beszerzése

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18230000 Ropa exterior diversa
30192000 Artículos de oficina
30200000 Equipo y material informático
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
34999400 Modelos reducidos a escala
35261000 Paneles de información
35310000 Armas diversas
37500000 Juegos y juguetes; atracciones de feria
39133000 Expositores
39154000 Equipamiento de exposición
39298900 Artículos de decoración diversos
39515000 Cortinas, cortinajes, guardamalletas y estores de materia textil
39516110 Cojines
39531000 Alfombras
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
79530000 Servicios de traducción
79822500 Servicios de diseño gráfico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.

II.2.4)Descripción del contrato:

Alapterületek:

Kastélyépület nettó alapterülete (hasznos) összesen: 4 643,4 m2; ebből beruházásba bevont: 2 979,01 m2; ebből kiállítással érintett terület: 1 779,38 m2.

Kastélypark (247 hrsz.) területe: 151 038 m2 (15,1038 ha); ebből fejlesztésbe bevont: 23 575 m2, melyből kastélyépület közvetlen környezetének területe: 11 425 m2; gyümölcsös területe: 11 000 m2; parkoló területe: 1 150 m2.

A kiállítási koncepció és kivitelezési feladatának ismertetése:

A füzérradványi Károlyi-kastélyt érintő felújítás munkálatai 06.2018. óta zajlanak. A fejlesztés keretében megvalósuló kiállítás eszközbeszerzése és kiállítás építése során elsősorban az egykori kastélyszálló időszakának bemutatása a cél. A kastély kiállítása az 1930-as, 1940-es évekre jellemző a filmekből ismert „noir” élményt és hangulatot idézi, a kiállítás címe is erre utal: „Kastély Noir”. A kiállítás a földszinten és az emeleten kap helyet, de egyes elemekkel megjelenik további kiszolgáló termekben is. A tervek szerint a földszinten: jegypénztár/ajándékbolt, fogadótér/rendezvényterem, kávézó és kiállítási termek; a pinceszinten: mosdók, ruhatároló és társasjáték/szabaduló szoba; az emeleten: kiállítói termek, múzeumpedagógiai foglalkoztató, loggia, irodák és mosdók; valamint tetőterasz és kilátótorony is létesül. A kiállítási koncepció a kastélyparkot is érinti, ahol különböző látogatói élményt növelő eszközök kerülnek elhelyezésre. A feladat kiterjed a tejes kiállítás megépítésére, azaz 64 db egyedileg tervezett és a helyszínre gyártott bútor (installáció), 22 db termék bútor, 68 db replika bútor és kiegészítő, 37 db függöny (karnissal) és roletta, 4 db makett, 113 db kiállítási kellék, 20 db piknik készlet, 10 db ruha (szabásminta alapján), 55 db kerti tábla, 33 db kerti játék eszköz, 193 db/szett dekoráció (ünnepi, évszak dekoráció, porcelánok, kaspók), 257 db múzeumpedagógiai eszköz, 303 db hardver eszköz beszerzésére és/vagy gyártására, szállítására, beépítésére, felszerelésére, elhelyezésére. A koncepció alapján a kiállítási grafika és arculat meghatározása az elsődleges feladat, azaz 1 510 tétel grafikai feladat, gyártmányterv készítése. A kiállítási informatikai hardver eszközök beszerzése és egyedi bútorázása mellett az interaktív kiállítási elemek rendszertervezése, azaz 15 tétel szoftver- és tartalomfejlesztése, továbbá egyéb szolgáltatások (nyomdai feladatok, fordítás) megvalósítása is szükséges. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével kell eljárni.

A részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: M2.1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: M2.2) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: M2.3) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 12 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min. 0, max. 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A szabaduló szobába (0023, 0028) tervezett program know-how-ja és a berendezés teljes körű megvalósítása. A szabaduló szoba és előtere összesen 94 m2. A feladat kiterjed 6 db egyedileg tervezett és a helyszínre gyártott bútor, 1 db görgős szék, 5 db hardver eszköz beszerzésére és/vagy gyártására, szállítására, beépítésére, felszerelésére, elhelyezésére, továbbá a hardver eszközökön futó 2 tétel szoftverfejlesztésre.

Vevő az opciós tétel tekintetében rendelési jogát a Szerződés megkötését követő 2 hónapon belül jogosult gyakorolni. Eladó a lehívás tárgyát képező opciós mennyiséget az alapmennyiség teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

A részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

GINOP 7.1.1-15-2015-00008

II.2.14)Información adicional

II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1-4. szempont esetében egyenes, az 5. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Üzemeltetési eszközök beszerzése

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
16160000 Equipo diverso para jardinería
30142200 Cajas registradoras
30191400 Máquinas destructoras de documentos
30200000 Equipo y material informático
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas
38930000 Instrumentos de medición de la humedad
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
39224000 Escobas y cepillos y otros artículos de diversos tipos
39515000 Cortinas, cortinajes, guardamalletas y estores de materia textil
39711310 Cafeteras eléctricas
39711362 Hornos de microondas
42600000 Máquinas herramienta
44421300 Cajas de caudales
44423200 Escaleras de mano
44512930 Portaherramientas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.

II.2.4)Descripción del contrato:

A füzérradványi Károlyi-kastély egészét érintő, átfogó felújítási munkái 06.2018. óta zajlanak. A felújítást követően az ingatlan egy, elsősorban a kastély kastélyszálló időszakát (1936–1947) bemutató állandó kiállításnak ad otthont. A földszinti és pinceszinti terek a tárlatot kiszolgáló funkcióival bővülnek, valamint közösségi terekként is működnek. A tervek szerint a földszinten: recepció, rendezvényterem, kávézó, kiállítási fogadótér és kiállítási termek; a pinceszinten: mosdók, ruhatároló és társasjáték szoba; az emeleten: kiállítói termek, múzeumpedagógiai szobák, múzeumpedagógiai foglalkoztatók és kilátóterasz épül.

Az eljárás keretében a kastély kulturális turisztikai attrakcióként való működtetéséhez szükséges üzemeltetési eszközei kerülnek beszerzésre a fent említett funkciók kiszolgálásához. A beszerzendő elemek elsősorban az irodai munkavállalók, karbantartók, kertészek, kiállító és rendezvénytér üzemeltetésével foglalkozó dolgozók munkájához szükséges eszközök: 5 db notebook szoftverrel és kiegészítőkkel, 2 db nyomtató, 1db projektor, 1 db vetítővászon, 4 db pénztárgép, 1 db irat megsemmisítő, 10 db asztali lámpa, 15 db asztali irattartó, 1 db tablet tartó szekrény, 1 db flipchart, 1db írótábla, 4 db széf, 5 db álló fogas, 16 db konyhai eszköz és háztartási kisgép, 5 db karbantartási eszköz és kisgép, 1 készlet kéziszerszám láda, 27 db takarító eszköz és háztartási kisgép kiegészítőkkel, 1 tétel színpadtechnika felszereléssel, 1 db rendezvénysátor, 5 db kiegészítő kültéri fűtés, 45 db kerti eszköz és szerszám, 4 db motoros kerti eszköz, 238 db textil áru (terítő, asztalszoknya, zászló), 8 db szőnyeg, 13 db információs állvány, 1 db fénymérő készülék, 2 db hő- és páratartalom mérő, 3 db páramentesítő, 2 db párásító készülék.

A részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (24 + min. 0, max. 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

GINOP 7.1.1-15-2015-00008

II.2.14)Información adicional

II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1. szempont esetében egyenes, a 2. szempontok esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az 1. és 2. rész tekintetében:

Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.

Igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

AT-nek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:

— szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— szerződés mennyisége,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, nap/hónap/év bontásban),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.

M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű szakmai önéletrajz alapján, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint képzettség/végzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik. A szakmai tapasztalatot hó/év dimenzióban kell megadni, párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az 1. és 2. rész tekintetében:

Alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő egyszerű nyilatkozat, azaz a IV. rész „alfa” kitöltése.

Igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1) A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:

— szerződés tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— szerződés mennyisége,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, nap/hónap/év bontásban),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ra.

M2) A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzése az ajánlattevő nyilatkozata, és a szakember által saját kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlat megállapíthatóságához szükséges részletezettségű szakmai önéletrajz alapján, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint képzettség/végzettség meglétét bizonyító dokumentum egyszerű másolata alapján történik. A szakmai tapasztalatot év/hó dimenzióban kell megadni, párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9); (11) és (11a) bekezdései, valamint a Kr. 21. § (1a), 23. § 24. § (1) bekezdései is irányadóak.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Az 1. rész tekintetében:

M1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1) Kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) eszközök szállítására, megvalósítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) referencia munkával/munkákkal, mely/melyek esetében a kiállítási hasznos alapterület elérte összesen legalább az 500 m2-t és mely referencia kiterjed legalább az alábbi eszközök/berendezések szállítására és beüzemelésére (installálására és/vagy beszerelésére és/vagy beállítására és/vagy kiállításban való elhelyezésére): 25 db függöny és/vagy 220 db hardver eszköz és/vagy 45 db egyedileg tervezett és gyártott bútor.

Az alkalmasság igazolása több referencia igazolással teljesíthető.

M2) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M2.1) Legalább 1 fő projektvezető vagy projektkoordinátor szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítás (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) megvalósítása során, helyszíni koordinálásában (különböző szakmákat képviselő szakemberek munkavégzésének és sikeres teljesítésének koordinációjában) szerzett szakmai tapasztalattal.

M2.2) Legalább 1 fő szoftvertervező és/vagy szoftverfejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítás interaktív (IT) kiállítási elemeinek rendszertervezésében és szállításában szerzett szakmai tapasztalattal.

M2.3) Legalább 1 fő grafikus szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely vagy kastély vagy vár vagy látogatóközpont, állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) grafikai (tabló vagy kiadvány vagy fal- vagy padlógrafika vagy print- vagy digitális grafikai elemek) tervezésben és/vagy kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal.

A szakemberek és a szakmai tapasztalatok között az átfedés megengedett.

A 2. rész tekintetében:

M1) AT alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

M1.1) Szerződésszerűen teljesített (sikeres átadás-átvételi eljárással lezárt) szállítási referencia munkával, mely tartalmazta legalább az alábbi eszközök szállítását: legalább 5 darab, az alábbiakban meghatározott eszköz: notebook szoftverrel és/vagy színpadtechnika és/vagy rendezvénysátor és/vagy takarító eszköz.

Az alkalmasság igazolása több referencia igazolással teljesíthető.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A Kbt. 135. § (8) alapján az 1. rész vonatkozásában az alapmennyiségre vonatkozó (opció nélküli) nettó vételár 30 %-ának, a 2. rész vonatkozásában a nettó vételár 30 %-ának megfelelő összegű előleg igényelhető. Biztosíték nyújtása nélkül.

Az 1. és 2. rész tekintetében:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő (alapmennyiség, adott esetben opció) 1 darab végszámla benyújtására ad lehetőséget. Az előleg elszámolása ebben történik.

A szerződő fél teljesítésének elismerése és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint történik.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi- (1 %/nap, max. 20 nap) és meghiúsulási kötbér (25 %), jótállás, valamint teljesítési- (5 %) és jótállási (5 %) biztosíték.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás, a támogatás intenzitása: 100 %.

A részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/01/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/01/2020
Hora local: 13:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint az EKR rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a Közbeszerzési dokumentumokat max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; Kr. = 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = Közbeszerzési dokumentum; EEKD = Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.

3. A KD korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.

4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja: 11.12.2019. napja 14.00 óra; a gyülekezési helyszíne: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1., 247 hrsz.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.

8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

12. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

13. A II.2.7. pont szerint a teljesítés időtartama 6 hónap.

14. IV.2.6) pont esetében a 2 hónap alatt, 60 nap értendő.

15. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.

16. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: dr. Szterényi Sándor (00159).

18. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/11/2019