Služby - 563689-2021

Submission deadline has been amended by:  651803-2021
05/11/2021    S215

Lucembursko-Lucemburk: Technická pomoc při navrhování intervencí ve veřejném prostranství propojeném pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra

2021/S 215-563689

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010631001
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8319
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická pomoc při navrhování intervencí ve veřejném prostranství propojeném pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra

Spisové číslo: AA-010631-001
II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000 Územní plánování a architektura krajiny
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této technické pomoci je podpora Regionálního úřadu pro rozvoj a cestovní ruch ve městě Petra při navrhování řady intervencí ve veřejném prostranství propojeného pěšími průchody mezi městem Wadi Musa a archeologickým parkem Petra. Technická pomoc je rozdělena do tří hlavních činností:

1) poradenství v oblasti navrhování veřejného prostranství,

2) strategické hodnocení dopadů na životní prostředí a hodnocení kulturního dopadu,

3) obchodní plán.

Poradce je povinen mobilizovat zkušený tým, který bude dobře obeznámen s prací na místech světového dědictví UNESCO.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: JO Jordan
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Poradce bude provádět služby v lokalitách Wadi Musa a Ammán (Jordánsko).

II.2.4)Popis zakázky:

Jak je uvedené výše.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 10
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3).

Veřejný zadavatel je oprávněn podle svého vlastního uvážení a s ohledem na dostupnost financování rozšířit rozsah a dobu trvání projektu na další služby.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Technická pomoc je financována iniciativou Evropské investiční banky na posílení ekonomické odolnosti (ERI) v rámci iniciativy financování městských projektů II (UPFI II)

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 077-195908
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/01/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/01/2022
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemboorg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/10/2021