Lieferungen - 563719-2023

19/09/2023    S180

Polen-Warschau: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2023/S 180-563719

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Szaserów 128
Ort: Warszawa 44
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-141
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Buźniak
E-Mail: ebuzniak@wim.mil.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wim.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.wim.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego -PIB

Referenznummer der Bekanntmachung: P/094/2023/SZ/WIM – 44/ZP/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych wraz z dzierżawą sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego -PIB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do swz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do swz.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 137 080.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku do zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial - PA02
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 95%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego morcelatora

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 95%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyroby medyczne do posiadanego przez Zamawiającego aparatu EMS Swiss LithoClast Master

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny 04-141 Warszawa 44, ul. Szaserów 128

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 95%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 084-256582
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku do zabiegów nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Materiały jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego morcelatora

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Magnus Medical Sp. z o.o. Sp. K.
Ort: Malczyce
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 70 575.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 69 300.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Wyroby medyczne do posiadanego przez Zamawiającego aparatu EMS Swiss LithoClast Master

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: UROVISION F.H. Piotr Płonka
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 67 780.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 67 780.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.1. W postęp.mogą wziąć udział wyłącznie Wyk, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst.:

1) art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7-10 ust.

2) art. 5k ust. 1 rozp. (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.);

3) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodow. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj. wskazanych w Rozdz. nr 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c SWZ.

2. Żaden z Wyk. występ. wspólnie nie może podlegać wykl. na podst. okoliczności wymienionych w Rozdziale 5 ust. 1 i 2 SWZ.

3. W celu wstępn. potwierdzenia braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie JEDZ oraz oświadczenie zgodnie z Rozdz. nr 7 ust. 1 pkt 2 SWZ.

4. Zam. przed udzieleniem zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym term. aktualnych na dzień złożenia śr. dow. potwier. brak podstaw wykl. zgodnie z rozdz. 7 SWZ.

5. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w ust. 5 pkt 1 rozdz. 7 SWZ – składa inform. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rej., inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 rozdz. 7 SWZ;

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 rozdz. 7 SWZ, zaśw. albo innego dok. potwierdzającego, że Wyk. a nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrow., o których mowa w ust. 5 pkt 4 rozdz. 7 SWZ, lub odpisu albo inf. z KRS lub z CEIDG, o których mowa w ust. 5 pkt 5 rozdz. 7 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow.;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Dok., o którym mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed jego złożeniem. Dok., o których mowa w ust. 6 pkt 2 rozdz. 7 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszk., nie wydaje się dok., o których mowa w ust. 6 rozdz. 7 SWZ, lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub adm., notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszk. Wyk..

Postan. ust. 7 rozdz. 7 SWZ stosuje się. 8.W celu potw., że oferowane dostawy spełniają określone przez zam. wymag.,zam. żąda od wyk. złożenia wraz z ofertą przedm. śr. dow. zgodnie z Rozdz. 8 swz. Jeżeli wyk. nie złoży przedm śr dowodowych lub złożone przedm. śr. dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na podstawie art. 513 ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 515 ustawy. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023