Dienstleistungen - 563743-2023

19/09/2023    S180

Polen-Warschau: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 180-563743

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: 5272825616
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Ziółkowski
E-Mail: zbigniew.ziolkowski@wody.gov.pl
Telefon: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Radzyń Podl. - 3 części.

Referenznummer der Bekanntmachung: LU.ROZ.2710.43.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu, p.n.: Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski.

Zakres prac utrzymaniowych na poszczególnych częściach zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót opracowanych odrębnie dla każdej części zamówienia.

Teren po zakończeniu robót winien zostać uprzątnięty, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po robotach konserwacyjnych, natomiast wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek lub w gruntach przyległych do koryt rzek powstałe w wyniku użycia przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót utrzymaniowych sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 913 400.78 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0+000-34+480.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

miasto i gmina Radzyń Podlaski; gmina Wohyń; gmina Komarówka Podlaska, pow. radzyński, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót na zadaniu w części 1 obejmuje głównie:

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne koszenie porostów z dna cieków kosiarka pływającą;

• wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki kosiarka bijakową;

• ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie;

• mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne;

• prace porządkowe - usunięcie z koryta rzeki przetamowań powstałych z roślinności, gałęzi i powalonych drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60%
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzyca Duża w km 11+530-60+790.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

gmina Borki i gmina Ulan Majorat, pow. radzyński, woj. lubelskie.

gmina Wojcieszków; gmina Łuków; gmina Stanin i gmina Stoczek Łukowski, pow. łukowski, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót na zadaniu w części 2 obejmuje głównie:

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne koszenie porostów z dna cieków kosiarka pływającą;

• wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki kosiarka bijakową;

• ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie;

• mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne;

• prace porządkowe - usunięcie z koryta rzeki przetamowań powstałych z roślinności, gałęzi i powalonych drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60%
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzyca Mała w km 0+000-42+680.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

gmina Borki, pow. radzyński, woj. lubelskie.

gmina Wojcieszków i gmina Krzywda, pow. łukowski, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót na zadaniu w części 3 obejmuje głównie:

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne koszenie porostów z dna cieków kosiarka pływającą;

• wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków;

• mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki kosiarka bijakową;

• ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie;

• mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne;

• prace porządkowe - usunięcie z koryta rzeki przetamowań powstałych z roślinności, gałęzi i powalonych drzew;

• ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie;

• mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne;

• prace porządkowe - usunięcie z koryta rzeki przetamowań powstałych z roślinności, gałęzi i powalonych drzew.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60%
Kostenkriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności opisane w SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 119-377829
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: LU.ROZ.2710.43.2023
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0+000-34+480.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PHU Kamil Ładniak
Nationale Identifikationsnummer: 5381758652
Postanschrift: Kwasówka 80
Ort: Drelów
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 21-270
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 268 143.02 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 246 751.11 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: LU.ROZ.2710.43.2023
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzyca Duża w km 11+530-60+790.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDMEL" Ryszard Bernacki
Nationale Identifikationsnummer: 7141017704
Postanschrift: Nowy Antonin 1
Ort: Firlej
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 21-136
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 400 439.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 398 436.11 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: LU.ROZ.2710.43.2023
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bystrzyca Mała w km 0+000-42+680.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Łukowie
Nationale Identifikationsnummer: 8250003647
Postanschrift: Piłsudskiego 29
Ort: Łuków
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 21-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 244 818.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 230 645.36 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na podstawie przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie, tj.:

2.1. na podstawie w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2.2. na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

3. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

4.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ

4.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

4.3. Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ.

5. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

6. Informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użycia środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023