Lieferungen - 563894-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-Călărași: Dieselkraftstoff

2023/S 180-563894

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi
Nationale Identifikationsnummer: 17157183
Postanschrift: Strada: Bărăganului, nr. 1
Ort: Calarasi
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Postleitzahl: 910105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ionut Petre
E-Mail: ionut.petre@dgaspc-cl.ro
Telefon: +40 727113302
Fax: +40 242306918
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspc-cl.ro
Adresse des Beschafferprofils: https://www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru pentru achizitia de carburanti auto pe baza de bonuri valorice

Referenznummer der Bekanntmachung: 17157183/1/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului-cadru il constituie furnizarea de carburant auto, cu livrarea prin statii de distributie pe baza de bonuri valorice.

Vor fi achizitionate bonuri distribuite in 50 de file /carnet.

Specificatiile tehnice sunt prezentate in Caietul de sarcini.

Valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA: intre 1.498.698 si 1.795.924 RON

Valoarea estimata cea mai mica a unui contract subsecvent : 374.664 lei

Valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent : 448.992 lei

Cantitatile maxime si minime aferente acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori si conform cotei lunare aferente fiecarei masini. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente.

Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din INSTRUCTIUNILE PENTRU OFERTANTI/FISA DE DATE, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 734 083.51 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

Calarasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul acordului-cadru il constituie furnizarea de carburant auto, cu livrarea prin statii de distributie pe baza de bonuri valorice.

Vor fi achizitionate bonuri distribuite in 50 de file /carnet.

Specificatiile tehnice sunt prezentate in Caietul de sarcini.

Valoarea estimata a acordului cadru, fara TVA: intre 1.498.698 si 1.795.924 RON

- Cantitatea minima a acordului cadru este de 249.680 litri reprezentand 35.669 bonuri;

- Cantitatea maxima a acordului cadru este de 299.200 litri reprezentand 42.743 bonuri;

- Cantitatea minima a unui contract subsecvent este de 62.420 litri reprezentand 8.917 bonuri;

- Cantitatea maxima a unui contract subsecvent este de 74.800 litri reprezentand 10.686 bonuri;

- Valoarea estimata a acordului cadru este intre 1.498.698 lei fara TVA si 1.795.924 lei fara TVA;

- Valoarea estimata a unui contract subsecvent este intre 374.664 lei fara TVA si 448.992 lei fara TVA.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori si pe baza cotei lunare aferente fiecarei masini. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 4 contracte subsecvente.

Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente, vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare exprimat in ore / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri bugetare

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 134-424645
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 55383
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare bonuri valorice combustibil

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationale Identifikationsnummer: RO 12751583
Postanschrift: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011028
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internet-Adresse: www.rompetrol.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 795 924.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 734 083.51 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantilor clasati pe primele trei locuri in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

4. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

5. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

6. Acordul-cadru se va incheia cu trei operatori economici, clasati in ordinea punctajului obtinut, in cazul in care exista trei operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim trei operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii economici calificati.

7. Contractele care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă şi operatorii economici care sunt parte a acordului, fara reluarea competiei.

Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorilor economici pentru a furniza, se materializează prin încheierea de contracte subsecvente acordului-cadru, care constituie temei legal de plată.

Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru au obligatia de a lua toate masurile posibile în vederea minimizarii costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autoritatii contractante.

8, În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din clasament NU are capacitatea de a raspunde solicitarii de furnizare autoritatea contractanta se va adresa promitentului furnizor situat pe locul II din clasament.

9, În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul II din clasament NU are capacitatea de a raspunde solicitarii de furnizare autoritatea contractanta se va adresa promitentului furnizor situat pe locul III din clasament.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023