Dienstleistungen - 564007-2023

19/09/2023    S180

Polen-Bytom: Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen

2023/S 180-564007

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 6262619005
Postanschrift: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-914
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Ligacz
E-Mail: eligacz@srk.com.pl
Telefon: +48 324321083
Fax: +48 323513587
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.srk.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.srk.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Górnictwo - likwidacja kopalń

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizacja systemów ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu” Częśc I-V

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-CZOK-0038/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50334120 Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Modernizacja systemów ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu”

Część I - „Modernizacja systemów dyspozytorskich Pompowni "Boże Dary" wraz

z włączeniem systemu Boże Dary i Mysłowice-Wesoła I do urządzeń Oddziału CZOK“.

Część II - „Włączenie w system dyspozytorski Oddziału CZOK Pompownia „Pstrowski”.

Część III - „Włączenie systemów KWK "Centrum" do systemów Oddziału CZOK wraz

z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ - System ogólnozakładowej

łączności telefonicznej typu HETMAN/Z

Część IV - „Włączenie systemów KWK "Centrum" do systemów Oddziału CZOK wraz

z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ - System gazometryczny.

Część V - Włączenie systemów KWK "Wieczorek II" do systemów Oddziału CZOK.

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I - „Modernizacja systemów dyspozytorskich Pompowni "Boże Dary" wraz z włączeniem systemu Boże Dary i Mysłowice-Wesoła I do urządzeń Oddziału CZOK“.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32543000 Vermittlungsschränke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ I:

„Modernizacja systemów dyspozytorskich Pompowni "Boże Dary" wraz

z włączeniem systemu Boże Dary i Mysłowice-Wesoła I do urządzeń Oddziału CZOK“.

1.1. Opracowanie niezbędnych technologii organizacji robót i wykonywania prac objętych przedmiotem postępowania.

1.2. Wykonanie zadania pn. „Modernizacja systemów dyspozytorskich Pompowni "Boże Dary" wraz z włączeniem systemu Boże Dary i Mysłowice-Wesoła I do urządzeń Oddziału CZOK” (wszystkie prace montażowe i pomiarowe związane z zabudową, podłączeniem oraz uruchomieniem urządzeń i systemów) w zakresie zgodnym

z projektem technicznym nr 74/2022 opracowanym przez firmę Sevitel Sp. z o.o.

w listopadzie 2022 roku.

1.3. Zabudowa adapterów komórkowych, jako drugie łącze operatora zewnętrznego

w pompowni „Boże Dary” oraz w pompowni „Mysłowice-Wesoła I”.

1.4. Uruchomienie połączenia teleinformatycznego łączącego CZOK Czeladź z pompownią „Boże Dary” oraz CZOK Czeladź z pompownią „Mysłowice-Wesoła I” (światłowód

i rezerwowe łącze komórkowe) wraz z opłaceniem łączy do końca 2023 roku.

1.5. Wykonawca dostarczy 7 sztuk minicentralek cyfrowych dołowych do przesyłu sygnałów dwustanowych.

1.6. Zamawiający dysponuje rezerwą mocy 275 VA urządzeniach zasilających systemy dyspozytora ruchu.

1.7. Miejsce wykonywania prac:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź, ul. Kościuszki 9,

pompownia „Boże Dary” Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 95,

pompownia „Mysłowice-Wesoła I”, Mysłowice, ul. Karola Miarki 17.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II - „Włączenie w system dyspozytorski Oddziału CZOK Pompownia „Pstrowski”.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50334120 Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ II.

„Włączenie w system dyspozytorski Oddziału CZOK Pompownia Pstrowski.“.

2.1. Opracowanie niezbędnych technologii organizacji robót i wykonywania prac objętych przedmiotem postępowania.

2.2. Wykonanie zadania pn. „Włączenie w system dyspozytorski Oddziału CZOK Pompownia Pstrowski”” zgodnie z zaktualizowanym i zaakceptowanym przez Oddział CZOK projektem technicznym 53/2015 opracowanym przez SEVITEL Sp. z o.o

z siedzibą w Katowicach i uwzględniającym:

2.2.1. Zmianę miejsca zabudowy urządzeń stacyjnych systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej, systemów dyspozytora ruchu oraz systemu kontroli zagrożeń z pomieszczeń rozdzielni na szybie „Gigant” do pomieszczeń nowo wybudowanej stacji transformatorowo rozdzielczej przy szybie „Gigant”.

2.2.2. Zabudowę systemu KAR z urządzeniami nasłuchowymi w oparciu o nowobudowaną centralę telefoniczną w pomieszczeniach budynku cechowni pompowni „Pstrowski” wraz z zapewnieniem 12 godzinnej bezprzerwowej pracy oświetlenia awaryjnego.

2.2.3. Przygotowanie stojaka systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej o pojemności docelowej 240 numerów przy założeniu zabudowy 128 analogowych zakończeń abonenckich.

2.2.4. Zabudowę dwóch pełnych półek barier iskrobezpiecznych osobno to sygnalizatorów Jantar 2 lub równoważnych i telefonów dołowych TIG lub równoważnych.

2.3. Zabudowa adaptera komórkowego, jako drugie łącze operatora zewnętrznego w pompowni „Pstrowski”.

2.4. Uruchomienie połączenia teleinformatycznego łączącego CZOK Czeladź z pompownią „Pstrowski” (światłowód i rezerwowe łącze komórkowe) wraz z opłaceniem łącza do końca 2023 roku.

2.5. Zakup i uruchomienie wentylatorów wolnoobrotowych do odprowadzania ciepła z szaf ST-2, ST-5 oraz ST-6 przez dach.

2.6. Zakup i uruchomienie w pomieszczeniu dyspozytora ruchu pompowni „Saturn” dwóch pulpitów dyspozytorskich DGT 5810-11 lub równoważnych, dostosowanych do współpracy z aktualnymi modułami wyniesionymi.

2.7. Dokumentacje wyszczególnione w przedmiarze w poz. 99 oraz poz. 100 muszą zawierać wszystkie zmiany dokonane w ramach części 1 do 5. Wykonawca opracuje dokumentację dopuszczeniową KST CZOK, którą przed certyfikacją i dopuszczeniem przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, przeprowadzi jej certyfikacje oraz uzyska dopuszczenie Prezesa WUG.

2.8. Zamawiający dysponuje rezerwą mocy 275 VA urządzeniach zasilających systemy dyspozytora ruchu.

2.9. Miejsce wykonywania prac:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź, ul. Kościuszki 9,

pompownia „Pstrowski” Zabrze, ul. Szybowa 2,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III - „Włączenie systemów KWK "Centrum" do systemów Oddziału CZOK wraz z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ - System ogólnozakładowej łączności telefonicznej typu HETMAN/Z.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50334120 Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ III.

„Włączenie systemów KWK "Centrum" do systemów Oddziału CZOK wraz z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ - System ogólnozakładowej łączności telefonicznej typu HETMAN/Z.

3.1. Zamawiający użytkuje urządzenia systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy dyspozytora ruchu, zgodnie z poniższym opisem:

Budynek administracyjny CZOK przy Pompowni Głębinowej „Saturn”.

W skład systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej wchodzą:

system telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu o pojemności docelowej 400NN, zbudowany w oparciu o serwer telekomunikacyjny typu DGT IPnova,

system niezwłocznego powiadamiania typu Vocatel.

W skład urządzeń systemów dyspozytora ruchu wchodzą:

system telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu o pojemności docelowej 400NN, zbudowany w oparciu o serwer telekomunikacyjny typu DGT IPnova,

serwer synchronizacji czasu typu SSC-2.

Współpraca z systemami telekomunikacyjnymi znajdującymi się w pompowniach stacjonarnych odbywa się w oparciu o łącza światłowodowe, sieć komórkową operatorów publicznych oraz sieć przewodową operatora publicznego.

Dostosowanie urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Centrum” będzie przeprowadzone jako oddzielne zadanie. Po przeprowadzeniu modernizacji urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Centrum” będzie:

system telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu.

3.2. W ramach zadania Wykonawca:

a) wykona projekt techniczny włączenia zmodernizowanych urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Centrum” do systemów Oddziału CZOK w Czeladzi,

b) na własny koszt przeszkoli pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZ,

c) opracuje technologię i organizację robót dla zakresu wykonywanych prac, uwzględniając koordynację prac z innymi firmami wykonującymi prace na urządzeniach systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemach dyspozytora ruchu w ramach ruchu zakładu,

d) Zabuduje adapter komórkowy, jako drugie łącze operatora zewnętrznego w Oddziale KWK „Centrum”.

e) zakupi i zabuduje kartę PVOIP niezbędną w Oddziale CZOK do połączenia modułów KWK „Centrum” i Oddziału CZOK,

f) zakupi i wymieni komputerowe jednostki sterujące centrali telefonicznej na jednostki do zabudowy w szafie rack o wysokości 1U,

g) zakupi i wymieni komputer awizo na komputer do zabudowy w szafie rack

o wysokości 1U,

h) okabluje docelową pojemność centrali telefonicznej do 400 NN,

i) przeprowadzi niezbędne konfiguracje modułów do wzajemnej współpracy,

j) włączy system HETMAN/Z Oddziału KWK „Centrum” do urządzeń Oddziału CZOK wraz z uruchomieniem transmisji danych (koszty łącza do końca grudnia 2023 r. ponosi Wykonawca),

k) uruchomi rezerwowe stanowisko dyspozytorskie na Oddziale KWK „Centrum”.

l) przeprowadzi szkolenie dyspozytorów ruchu w zakresie używania pulpitów dyspozytorskich po wprowadzeniu zmian.

3.3. Zamawiający dysponuje rezerwą mocy 275 VA urządzeniach zasilających systemy dyspozytora ruchu.

3.4. Miejsce wykonywania prac:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź, ul. Kościuszki 9,

Oddział KWK „Centrum”, Bytom, ul. Łużycka 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV - „Włączenie systemów KWK „Centrum” do systemów Oddziału CZOK wraz z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ – System gazometryczny typu SMP-NT/SV.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50334120 Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1 Zamawiający użytkuje urządzenia systemów dyspozytora ruchu, zgodnie z poniższym

opisem:

Budynek administracyjny CZOK przy Pompowni Głębinowej „Saturn”.

W skład urządzeń systemów dyspozytora ruchu wchodzą:

stanowisko nadzoru dyspozytorskiego centrali telemetrycznej CMC-5 zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV,

system wspomagania dyspozytorskiego typu THOR,

serwer synchronizacji czasu typu SSC-2.

Współpraca z systemami telekomunikacyjnymi znajdującymi się w pompowniach stacjonarnych odbywa się w oparciu o łącza światłowodowe, sieć komórkową operatorów publicznych oraz sieć przewodową operatora publicznego.

Urządzenia systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Centrum” będzie:

centrala telemetryczna CMC-5 zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV,

rezerwowy serwer synchronizacji czasu SSC – 2,

stacja wizualizacyjna systemu THOR.

4.2 W ramach zadania Wykonawca:

a) wykona projekt techniczny włączenia urządzeń systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Centrum” do systemów Oddziału CZOK w Czeladzi,

b) przeprowadzi niezbędne konfiguracje systemu do wzajemnej współpracy,

c) włączy centralę CMC-5 Oddziału KWK „Centrum” do systemu SMP-NT/SV Oddziału CZOK,

d) rozbuduje zasilanie tablicy monitorów do 25 gniazd oraz wykona tablicę skupiającą wszystkie konwertery do transmisji sygnałów wizyjnych w dyspozytorni głównej,

e) wymieni monitor systemu SMP-NT/SV na dwa monitory 31,5” wraz z uchwytami ściennymi (monitory muszą być dostosowane wizualnie do posiadanych monitorów stosowanych w dyspozytorni zakładowej),

f) wymieni monitor systemu AERO oraz trzy monitory THOR na cztery monitory 31,5” wraz z uchwytami ściennymi

g) uruchomi rezerwowe stanowisko dyspozytorskie THOR na Oddziale KWK „Centrum”,

h) przeszkoli dyspozytorów ruchu po wprowadzeniu zmian.

4.3. Zamawiający dysponuje rezerwą mocy 275 VA urządzeniach zasilających systemy

dyspozytora ruchu.

4.4. Miejsce wykonywania prac:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź, ul. Kościuszki 9,

Oddział KWK „Centrum”, Bytom, ul. Łużycka 4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V -„Włączenie systemów KWK "Wieczorek II" do systemów Oddziału CZOK.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50334120 Aufrüstung von Fernsprechvermittlungsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

5.1. Zamawiający użytkuje urządzenia systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy dyspozytora ruchu, zgodnie z poniższym opisem:

Budynek administracyjny CZOK przy Pompowni Głębinowej „Saturn”.

W skład systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej wchodzą:

system telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu o pojemności docelowej 400NN, zbudowany w oparciu o serwer telekomunikacyjny typu DGT IPnova,

system niezwłocznego powiadamiania typu Vocatel.

W skład urządzeń systemów dyspozytora ruchu wchodzą:

podsystem telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu o pojemności docelowej 400NN, zbudowany w oparciu o serwer telekomunikacyjny typu DGT IPnova,

serwer synchronizacji czasu typu SSC-2.

Współpraca z systemami telekomunikacyjnymi znajdującymi się w pompowniach stacjonarnych odbywa się w oparciu o łącza światłowodowe, sieć komórkową operatorów publicznych oraz sieć przewodową operatora publicznego.

W pomieszczeniu budowanej pompowni głębinowej Oddziału KWK „Wieczorek II” zabudowany jest system telekomunikacyjny typu HETMAN/Z - centrala systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemy łączności dyspozytora ruchu.

5.2. W ramach zadania Wykonawca:

a) na własny koszt przeszkoli pracowników wykonujących prace w ruchu zakładu, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem KRZ,

b) opracuje technologię i organizację robót dla zakresu wykonywanych prac, uwzględniając koordynację prac z innymi firmami wykonującymi prace w ramach ruchu zakładu,

c) wykona projekt techniczny włączenia urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej i systemów dyspozytora ruchu Oddziału KWK „Wieczorek II” do systemów Oddziału CZOK w Czeladzi,

d) rozbuduje posiadany przez Oddział CZOK system HETMAN/Z o sekcję II, w ramach której:

• zakupi, zabuduje i skonfiguruje pakiet PVOIP 3 64 kanały,

• zakupi licencję dotycząca rozbudowy o sekcję II,

• zakupi licencję na pakiet PVOIP 3 64 kanały SipTrunk,

• zakupi licencję na trakt DSS1 x 2,

• zakupi, zabuduje i skonfiguruje 2 x PK/DSP; 1 x BPSL; 1 x TCK2N,

• zabuduje plater liniowy D0481 pozyskany przez Oddział CZOK.

e) przeprowadzi niezbędne konfiguracje modułów do wzajemnej współpracy,

f) zabuduje adapter komórkowy, jako drugie łącze operatora zewnętrznego w Oddziale KWK „Wieczorek II”.

g) dostosuje zasilanie bezprzerwowe do wymagań obowiązujących przepisów,

h) włączy system HETMAN/Z Oddziału KWK „Wieczorek II” do urządzeń Oddziału CZOK,

i) przeprowadzi szkolenia dyspozytorów ruchu w zakresie używania pulpitów dyspozytorskich po wprowadzeniu zmian.

Wykonawca musi uzgodnić proponowane rozwiązania z Wykonawcą zadania uruchomienia systemu HETMAN/Z na Oddziale KWK „Wieczorek II”. Wykonawca musi być Wykonawcą będącym, producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta lub posiadać autoryzacje producenta urządzeń systemu HETMAN/Z.

5.3. Zamawiający dysponuje rezerwą mocy 275 VA urządzeniach zasilających systemy dyspozytora ruchu.

5.4. Miejsce wykonywania prac:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Czeladź, ul. Kościuszki 9,

Oddział KWK „Wieczorek II”, Katowice, ul. Kosmiczna (szyb Roździeński).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 098-306546
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I - „Modernizacja systemów dyspozytorskich Pompowni "Boże Dary" wraz z włączeniem systemu Boże Dary i Mysłowice-Wesoła I do urządzeń Oddziału CZOK“.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II - „Włączenie w system dyspozytorski Oddziału CZOK Pompownia „Pstrowski”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część III - „Włączenie systemów KWK "Centrum" do systemów Oddziału CZOK wraz z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ - System ogólnozakładowej łączności telefonicznej typu HETMAN/Z.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część IV - „Włączenie systemów KWK „Centrum” do systemów Oddziału CZOK wraz z modernizacją zasilania dyspozytorni Oddziału CZOK“ – System gazometryczny typu SMP-NT/SV.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część V -„Włączenie systemów KWK "Wieczorek II" do systemów Oddziału CZOK.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów - art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych - art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.

1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM i ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie:

Dla Części I – 42 000,00 zł ( czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Dla Części II – 71 000,00 zł ( siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Dla Części III – 2 300,00 zł ( dwa tysiące trzysta złotych 0

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa)

5. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy Pzp.

6. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel. +48 22 458 78 01

Internet: www.uzp.gov.pl

Faks +48 22 458 78 00

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Postanschrift: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ort: Bytom
Postleitzahl: 41-914
Land: Polen
E-Mail: przetargi@srk.com.pl
Internet-Adresse: www.srk.com.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023