Lieferungen - 564019-2023

19/09/2023    S180

Ungarn-Szeged: Reinigungsmittel

2023/S 180-564019

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZTE EDIC Egyetemi Diagnosztikai Centrum Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 14174069206
Postanschrift: Dugonics Tér 13. 3762
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Postleitzahl: 6720
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Vörös Árpád
E-Mail: szteediczrt@gmail.com
Telefon: +36 308345874
Fax: +36 72501094
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.deakszeged.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.deakszeged.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001534452023/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001534452023/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejl.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tisztítószerek és takarító eszközök beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001534452023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39830000 Reinigungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Tisztítószerek és takarító eszközök beszerzése”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39830000 Reinigungsmittel
39224300 Besen, Bürsten und sonstige Artikel für die Haushaltsreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_6720_Szeged

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Tudományegyetem egyes szervezeti egységei a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, Szeged

Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya „Tisztítószerek és takarító eszközök beszerzése” - Illatosítók, Ablaktisztítók,felmosószerek,ápolószerek, Gépitisztítók, Hulladékgyűjtő zsákok, Szaníter tisztítók,vizkőoldók,fertőtlenítők, Súrolószerek, Mosószerek,öblítők, Mosogatószerek, Zsíroldók, Nyél, Ablaktisztítás, Mop, Flakonok, Seprűk, Porolók,pókhálózó fejek, Védőkesztyűk, Törlőkendők, Padlólehúzók, Hulladékgyüjtők, Felmosókocsik, tartozékok, Fűnyírók, sövényvágók, Létrák

A szerződés mennyisége: nettó 1 500 000- Ft/hó keretösszeg, amely meghatározott keretmennyiség 30% vételi jog opciót tartalmazza. Ajánlatkérő tehát a nettó keretösszeg 30%-ának megfelelő mértékű vételi jog opció lehívására nem vállal kötelezettséget. A számlázás a keretszerződés hatálya alatti ténylegesen megrendelt/átvett tételek alapján történik a nyertes ajánlat(ok)ban megajánlott egységárak (szerződéses ár) alapján. A szerződés mennyisége: nettó 1 500 000- HUF/ hó, azaz összesen nettó 18 000 000- HUF, amely a 30% vételi jog opciót már magában foglalja, Ajánlatkérő tehát a nettó 18 000 000- HUF 70%-ának mértékére vállal lehívást.

Ajánlatkérő csak a keretösszeget tudja meghatározni, - a korábbi tapasztalatok alapján - tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő nem tudja előre meghatározni, hogy a takarítások során mely tisztítószerekből és takarítási eszközökből pontosan milyen mennyiségben keletkezik beszerzési igény.

Ajánlatkérő az elmúlt 12 hónapban felhasznált mennyiségeket tájékoztató jelleggel rögzíti az alábbiak szerint az ajánlattétel segítése érdekében, ugyanakkor lehívási kötelezettséget nem ezek alapján, hanem az (opciós mennyiség nélküli) rögzített keretösszegre vállal: mindösszesen 60 763 db/doboz/liter/kanna/csomag tisztítószer a mellékletben foglalt termékekből.

A keretszerződés tárgyát képező termékek részletes felsorolását és leírását az ártáblázat tartalmazza (felhívás I.3) pont szerinti URL-en közvetlenül elérhető), a TED karakterkorlát miatt annak teljes körű ismertetése a jelen pontban nem lehetséges.

Tisztítószerek szállítása az alábbi kategóriákban:

- Illatosítok

- Ablaktisztítók, felmosószerek, ápolószerek

- Gépitisztítók

- Hulladékgyűjtő zsákok

- Szaniter tisztítók, vízkőoldók, fertőtlenítők

- Súrolószerek

- Mosószerek, öblítők

- Mosogatószerek

- Zsíroldók

Takarító eszközök szállítása az alábbi kategóriákban:

- Nyél

- Ablaktisztítás

- Mop

- Flakonok

- Seprűk

- Porolók, pókhálózó fejek

- Védőkesztyűk

- Törlőkendők

- Padlólehúzók

- Hulladékgyüjtők

- Felmosókocsik, tartozékok

- Fűnyírok, sövényvágók

- Létrák

Egyedi megrendelés szállítási határideje: 5 munkanap

Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket. a szállítási, költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

Bizonyos termékek esetében az egyértelmű és közérthető meghatározás érdekében Ajánlatkérő meghatározott márkát, vagy típust tüntetett fel. Ajánlattevő ajánlatában eltérhet a megjelölt márkától/típustól, és azzal egyenértékű terméket ajánlhat meg, azonban ebben az esetben az egyenértékűséget igazolnia szükséges.

A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások - a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgokkal mindenben egyenértékű megajánlást is elfogad, amely maradéktalanul kielégíti a műszaki leírásban meghatározott paramétereket. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologtól való eltérésről az ajánlatában nyilatkoznia kell, és az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítania/igazolnia kell, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

A tisztítószerek beszerzése esetében, illetve amely termékeknél értelmezhető nyertes ajánlattevő köteles - az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907 /2006/EK rendelete alapján - a megajánlott termékekhez ajánlatkérőt az aktuális biztonsági adatlappal díjmentesen ellátni legkésőbb a szerződés aláírásakor. Nyertes ajánlattevő új biztonsági adatlap kibocsátása esetén azt haladéktalanul köteles ajánlatkérő részére átadni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy éljen a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőségével a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerint.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a meghatározott az keretmennyiség 30%-ára vonatkozóan vételi jog opciót tart fenn, amely kapcsán az Ajánlattevő által az ajánlatban rögzített áron jogosult gyakorolni vételi opciós jogát a szerződés időtartam alatt. Ahol az opciós mennyiség (30%) nem kerek egész számot eredményez, ott a vételi jog opció mértéke minden esetben felfele kerekítve, a felfele következő kerek egész számra értelmezendő. A szerződés mennyisége: nettó 1 500 000- HUF/ hó, azaz összesen nettó 18 000 000- HUF, amely a 30% vételi jog opciót már magában foglalja, Ajánlatkérő tehát a nettó 18 000 000- HUF 70%-ának mértékére vállal lehívást.

Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Ajánlatkérő rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tárgyi eljárás során, fontos, hogy a teljes árumennyiség szállítására egy ajánlattevővel kössön szerződést, mert a szállítás így sokkal költséghatékonyabb és olcsóbb, továbbá intézményi szinten az adminisztrációs terhet csökkenti, amely jelenleg nagyon fontos az intézmény számára. Egy beszállító esetében a termékek átvétele, kezelése, szortírozása könnyebben és hatékonyabban megoldható, továbbá az egyes eseti megrendelések adminisztrációját is csökkenti, amennyiben csak egy beszállítóval szerződik Ajánlatkérő. A beszerzendő termékek egyebekben egy ajánlattevői körből származnak, így azok szállítása egy beszállító által a piaci általános tendencia szerint megoldott.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.

M/1: Ajánlattevőnek - a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján - csatolnia kell a cégszerűen aláírt, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.

Az M/1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban), a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb szállításainak bemutatását, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § szerint igazolva, az igazolásban megjelölve

− a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hó/nap),

− a referencia tárgyát és az ellenszolgáltatás összegét (a szállítás tartalmának és mennyiségének (nettó ellenértékének) rövid ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen),

− a szerződést kötő másik fél megnevezését (a referenciát igazoló nevét és elérhetőségét),

− a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget, illetve műszaki tartalmat.

Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a szerződésszerű teljesítés az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben került sor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében legalább

− nettó 3 millió Ft értékű tisztító és/vagy fertőtlenítő szerek és/vagy takarító eszközök szállítására

a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal.

A referenciák értéke összességében kerül meghatározásra, azaz több referencia bemutatásával is teljesíthető.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Előleg kifizetése nem biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A megajánlott egységáraknak tartalmazniuk kell valamennyi szállítással, csomagolással kapcsolatos költséget, valamint minden egyéb járulékos költséget. Nyertes ajánlattevő megrendelésenként egy számlát jogosult kiállítani. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett minden nap után 2%-a, max. 30%, meghiúsulási kötbér nettó szerződéses ellenértékének 30%-a. Hibás teljesítés: a szerződésszerű teljesítésig a késedelmes teljesítésre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Szavatosság a gyártó által megjelölt szavatossági idő legalább 2/3-a még fennálljon a szállításkor, a szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítés időpontjától (a teljesítés Vevő általi igazolásától) számítva, azaz beszállított termékeknek rendelkezni kell a szavatossági idejük minimum 2/3-ával, továbbiakban a szerződés-tervezet szerint.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/10/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A felhívás IV.2.6) pontjában az „időtartam hónapban: „1” - 30 napként értelmezendő.

2. Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár, mivel a beszerezni kívánt tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai termékek olyan áruk, amelyek csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felelnek meg, amelyekben Ajánlatkérő eltérést nem enged és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A vonatkozó összes követelmény a műszaki leírásban került konkrétan meghatározásra. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.

3. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. AK nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását.

5. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges:

- Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat

- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)-kc) bek. nyilatkozat

- Kbt. 67. § (4) bek. nyilatkozat

- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról nyilatkozat

- Kbt. 66. § (6) bek. nyilatkozat

- Kbt. 65. § (7) bek. nyilatkozat

- üzleti titokról nyilatkozat

- fordításról nyilatkozat

- Felolvasólap

- EEKD

- Aláírási címpéldány, aláírás minta

- Közös ajánlattételről szóló megállapodás

- Meghatalmazás

- Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

- Nyilatkozat az ukrajnai helyzettel összefüggésben

- Részletes ártáblázat kitöltve a közbeszerzési dokumentumokban közölt iratminta szerint (cégszerű aláírással ellátva és szerkeszthető excel formátumban egyaránt)

6. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé azon AT-k számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként nyújtanak be ajánlatot.

7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

8. A teljes AF-ben valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

9. AK a tárgyi közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatokban, illetve becsatolt dokumentumokban/ igazolásokban feltüntetett, nem HUF-ban meghatározott összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító AF megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe. AK az MNB által nem jegyzett devizák esetében az AT nemzeti bankja által jegyzett, a KB eljárást megindító AF megjelenésének napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán számítva veszi figyelembe.

10. FAKSZ: Szabó Balázs 00351, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

11. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

12. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR nem ismeretéből/téves használatából fakadó kockázatot Ajánlattevő viseli.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023