Lieferungen - 564161-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-Timișoara: Baugerät

2023/S 180-564161

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara Str. Coriolan Băran, nr. 18
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300238
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LARISA TIMPU
E-Mail: timpu@drdptm.ro
Telefon: +40 256246631
Fax: +40 256246601
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drdptm.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170675
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 1 – Instalație de amorsat cu emulsie, Lot 2 – Placă vibratoare; Vibrator beton, Lot 3 – Tocător crengi”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2023/4026/S/8
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43300000 Baugerät
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 1 – Instalație de amorsat cu emulsie, Lot 2 – Placă vibratoare; Vibrator beton, Lot 3 – Tocător crengi”

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este în a 20-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 120 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 3 – Tocător crengi”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16600000 Maschinen für besondere land- oder forstwirtschaftliche Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO42 Vest
Hauptort der Ausführung:

Raza de activitate a D.R.D.P. Timișoara

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționare Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 3 – Tocător crengi, conform cerinţelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 250 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 1 – Instalație de amorsat cu emulsie”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO42 Vest
Hauptort der Ausführung:

Raza de activitate a D.R.D.P. Timișoara

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționare Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 1 – Instalație de amorsat cu emulsie, conform cerinţelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 220 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 2 – Placă vibratoare; Vibrator beton”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43300000 Baugerät
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO42 Vest
Hauptort der Ausführung:

Raza de activitate a D.R.D.P. Timișoara

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziționare Echipamente pentru activitatea de întreținere: Lot 2 – Placă vibratoare; Vibrator beton, conform cerinţelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/ subcontractanții) vor depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 4 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile potențial generatoare de conflict de interese, așa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016, completat în conformitate cu cerințele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

- Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

- Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) pentru sediul principal, valabile la momentul prezentării;

- Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), pentru sedii secundare/puncte de lucru, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

- După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

- Alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul Autorității Contractante sunt: Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, Director Economic - Ec. Costin-Aurel PURCELD, Director Implementare Proiecte – Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN, Director Întreținere DN și Autostrăzi - Ing. Bogdan LAZIE, Director Adjunct Întreținere - Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU, Director Adjunct Venituri – Ec. Adrian-Doru LUNGU, Șef Departament Achiziții – Ec. Romana-Elisabeta PURCELD, Șef Birou Analiză și Avizare – C.j. Cosmina-Carla POPESCU, C.j. cu preluare atribuții Șef Birou Contencios – C.j. Romeo-Viorel DICU, Birou Analiză și Avizare – C.j. Claudiu-Florin MINDA, Șef Serviciu Întreținere Drumuri Autostrăzi și Plan - Ing. Ionela Marioara TROACĂ, Serviciu Întreținere Drumuri Autostrăzi și Plan - Ing. Roxana ANGHEL, Şef Serviciu Contabilitate – Ec. Dorina VOLOŞENCU, Serviciu Contabilitate – Ec. Florina-Dana ȘIȘE, Şef Serviciu Financiar Salarizare – Ec. Adela-Viorica CĂRUNTU, Compartiment Garanții – Ec. Angela-Cristina PAVEL, Șef Birou Achiziţii Produse și Servicii – Ing. Larisa - Georgiana ȚÎMPU, Birou Achiziţii Produse și Servicii – Ing. Aura-Ionela SITARU, Birou Achiziţii Produse și Servicii – Ing. Tatiana-Camelia CHIRCU, Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe – Ing. Ioana-Alina GILLEA, Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe – Ing. Alina-Florina SPĂTĂCEAN și Ing. Aronela-Voichița GHIȚESCU, Biroul Pregătire Documentații Monitorizări - Ing. Col. Mihaela BĂLOI.

Notă: a) Pentru operatorii economici străini se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată.

b) Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor.

ATENȚIE! Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui D.U.A.E. distinct.

Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:

- Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului și care să conţină informaţii reale/actuale la momentul prezentării, sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabila în țara de rezidență. Acestea vor fi prezentate, însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Notă 1: Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

Notă 2: În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizează. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru sa fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2020, 2021, 2022) trebuie să fie în valoare de minim: Lotul 1: 440.000 lei fără T.V.A.; Lotul 2: 1.300.000 lei fără T.V.A.;Lotul 3: 500.000 lei fără T.V.A.Notă 1: Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/altă valută, pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022), curs comunicat de BNR.Notă 2: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Terțul susținătorArt. 182 - Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare:(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.(3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.(4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:- Bilanţurile contabile pe ultimii 3 (trei) ani (2020, 2021, 2022), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale în vigoare sau alte documente pe care Autoritatea Contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitatea specializată, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care Autoritatea Contractantă îl consideră adecvat.Notă:În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.Pentru Terțul susținătorUn operator economic care își demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează.Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 5 - Angajament ferm de susținere privind situația economică și financiară a cifrei de afaceri globală a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici și anexa aferentă, completate în conformitate cu cerințele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerinţa „Experienţă similară”Ofertantul trebuie să facă dovada că a furnizat în ultimii 3 ani* (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor), produse similare** cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim:Lotul 1: 220.000 lei fără T.V.A.; Lotul 2: 650.000 lei fără T.V.A.;Lotul 3: 250.000 lei fără T.V.A.* Ultimii 3 (trei) ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2017 (art. 13).** Prin produse similare se înțelege:Lot 1: Diverse utilaje cu utilizare specială;Lot 2: Mașini și echipamente de construcții;Lot 3: Utilaje agricole sau forestiere specializateNotă:Pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută pe ultimii 3 (trei) ani, calculat prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, curs comunicat de B.N.R.Terţ susţinătorArt. 182 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. (3) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor.(4) Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Informaţii privind asociereaArt. 185 - Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: (1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum și cea privind situația economică și financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareInformaţii privind subcontractanţiiÎn cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, numele reprezentantului și funcția acestuia), partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către acesta, valoarea la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.).

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentării.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. La nivelul D.U.A.E. trebuie precizate informații cum ar fi: numărul, data și descrierea contractului invocat drept experiență similară, valoarea experienței similare pentru perioada solicitată, beneficiarul și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, care să conţină valori şi perioade de livrare şi care să confirme livrarea de produse similare.Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens.Pentru Terț susținătorUn operator economic care își demonstrează situația privind capacitatea tehnică şi profesională, invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare terț pe care se bazează.Terții susținători vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 6 - „Angajament ferm de susținere privind capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici” şi anexa aferentă, completate în conformitate cu cerinţele modelului prezentat în Secțiunea „Formulare” a Documentației de atribuire.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.Pentru AsociereÎn cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta D.U.A.E., care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate.Un operator economic lider al asocierii este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare membru al asocierii.Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Formularul nr. 7 - Acord de asociere.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile unuia sau mai multor subcontractanți este răspunzător pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului său D.U.A.E., precum și a câte un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazează.Subcontractanții vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Operatorul economic va depune odată cu oferta și D.U.A.E. și Acordul de subcontractare, care să conțină cel puțin următoarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinită/îndeplinite de către acesta, valoarea la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.).Subcontractanții precizează în D.U.A.E. informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., urmează a fi prezentate la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contract) în urma aplicării criteriului de atribuire.Notă: În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului/acordului-cadru, prezentarea contractului/contractelor încheiat/încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în ofertă.Contractul/Contractele prezentat/prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contract/acord-cadru.Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/părțile din contractul care urmează a fi îndeplinită/ îndeplinite de către acesta, valoarea la care se ridică partea/părțile respectivă/respective (lei fără T.V.A.), opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant.

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmează a fi prezentate, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt:- Certificat emis de organisme de certificare acreditate sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/04/2024
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termenele specificate în contract cu privire la plăți sunt justificate de complexitatea procedurii, precum și de circuitul financiar al fondurilor.

Documentaţia de Atribuire se descărca de la secțiunea „Descărcare documentaţie și clarificări” din anunțul de participare din S.E.A.P. sau de pe site-ul Autorităţii Contractante http://www.drdptm.ro

Ofertantul are obligația de a întocmi un OPIS al tuturor documentelor introduse în ofertă.

REGULI PRIVIND GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanţia de bună execuţie va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

b.1) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

b.2) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

b.3) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

(c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

(d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, pe perioadă de derulare a

contractului.

(e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie..

Garanția de bună execuţie trebuie sa fie irevocabilă și necondiționată.

În cazul în care se optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin reţineri succesive, contractantul are obligaţia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrare acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia Autorității Contractante. Suma iniţială care se depune în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului, fără T.V.A.

În situaţia în care Garanţia de bună execuţie este emisă printr-o asigurare de garanție de bună execuție de către o societate de asigurări, contractul de asigurare (condițiile de asigurare generale și speciale, polița de asigurare și orice alt document semnat de către Asigurator și Ofertant) va reglementa strict relațiile dintre Asigurat/Ofertant și Asigurator și nu vor putea fi opozabile Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Asigurarea de garanție de bună execuție propriu-zisă emisă în favoarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara este singurul document opozabil acesteia.

Scrisoarea de garanție de bună execuție, respectiv asigurarea de garanție de bună execuție va fi furnizată sub antetul instituției de credit/societății de asigurări emitente și trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanție de bună execuție – Formularul nr. 3A, respectiv formatul modelului de asigurare de garanție de bună execuție - Formularul nr. 3B din Secțiunea „Formulare” a Documentației de Atribuire.

Nerespectarea acestor condiții va pune Autoritatea contractantă în situația de a nu accepta Garanția de Bună Execuție emisă de către o societate de asigurare/ instituție de credit și, totodată, Autoritatea contractantă poate rezilia contractul, poate executa Garanția de Participare și poate pretinde plata de daune-interese.

Notă:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ,,sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SERVICIU JURIDIC DIN CADRUL D.R.D.P. TIMIŞOARA
Postanschrift: str. Coriolan Băran nr. 18
Ort: Timisoara
Postleitzahl: 300238
Land: Rumänien
Fax: +40 256246632
Internet-Adresse: www.drdptm.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023