Dienstleistungen - 564202-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-Târgu Mureș: Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte

2023/S 180-564202

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DELGAZ GRID S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Strada: Pandurilor, nr. 42
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andrei Mihaly
E-Mail: andrei.mihaly@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 0365423745
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.delgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de punere la dispozitie salariati temporari pentru realizarea unor misiuni

Referenznummer der Bekanntmachung: 5160/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procedura de achizitie in vederea incheierii unui Acord cadru de prestari servicii pentru Punere la dispozitie de salariati temporari pentru realizarea unor misiuni, cu un singur operator economic, cod CPV 79620000-6 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2), pentru Delgaz Grid S.A., conform cerintelor din Caietul de sarcini si anexele acestuia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 6 544 464.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Agentul de munca temporara va pune la dispoziție salariați temporari în aria de acoperire a entității contractante, cuprinzând judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Alba, Harghita, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Suceava, Neamţ, Bacău.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatile si valorile minime si maxime atat pentru acordul cadru cat si contract subsecvent, se gasesc in Anexa_Valoarea minima si maxima acord cadru si subsecvent, atasata prezentului anunt de participare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Utilizarea unor platforme de recrutare / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională a unui recrutor / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Numărul de angajați dedicat procesului de recrutare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Entitatea contractanta opteaza pentru limitarea informațiilor solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare si anume dacă DA sau NU, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selectie impuse in conformitate cu prevederile din

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei - din 5 ianuarie 2016 - de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic.

Odata cu DUAE (raspuns), fiecare ofertant/asociat va depune: Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.73 din legea nr. 99/2016 - Formularul 3; Acord de asociere - Formularul 5 (daca este cazul).

Ca răspuns la cerința III.1.1.a). cerinta 1, Situatia personala a ofertantului privind motivele de excludere, Operatorii Economici treb sa completeze DUAE (raspuns) cu informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere:

Secțiunea A: Motive referitoare condamnările penale,

Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale

Secțiunea C: Motive legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.

Ca răspuns la cerințele, III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala;Operatorii Economici trebuie sa completeze cu DA sau NU documentul DUAE (raspuns) Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței.

Nedepunerea DUAE (raspuns) inclusiv pentru asociat, odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (raspuns), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 089-274225
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Acord Cadru 50465
Bezeichnung des Auftrags:

Acord Cadru de prestari Servicii de punere la dispozitie de salariati temporari pentru realizarea unor misiuni

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: IHM TOTAL CONSULT
Nationale Identifikationsnummer: RO 16080618
Postanschrift: Strada 3 August 1919, Nr. 2
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300092
Land: Rumänien
E-Mail: office@ihm.ro
Telefon: +40 356004710
Fax: +40 356447710
Internet-Adresse: https://ihm.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 590 300.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 544 464.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Entitatea Contractantă va semna Acord Cadru cu ofertantul care îndeplineste cerințele stabilite, care are oferta conformă si admisibila, se încadreaza în bugetul maximal, pe o perioada de 48 de luni și se claseaza pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire stabilit.

Incheierea contractelor subsecvente acordului cadru se va face prin reofertare, fara reluarea competitiei. Reofertarea se va face anual sau ori de cate ori exista o nevoie a entitatii contractante. Se va incheia cate un contract subsecvent in functie de necesitatile entitatii contractante. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in mod direct catre semnatarul Acordului-Cadru, prin transmiterea de catre entitatea contractanta a unei invitatii/adrese in acest sens, care va contine cantitatile aferente contractului subsecvent si contractul subsecvent.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departamentul Juridic din cadrul DELGAZ GRID S.A.
Postanschrift: B-dul Pandurilor Nr. 42
Ort: Targu Mures
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
E-Mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403769
Internet-Adresse: www.delgaz.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023