Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 564268-2023

19/09/2023    S180

România-Iași: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

2023/S 180-564268

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Număr naţional de înregistrare: 4541092
Adresă: Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700614
Țară: România
Persoană de contact: achizitii recuperare
E-mail: scr_iasi2004@yahoo.com
Telefon: +40 332410774
Fax: +40 0332410774
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatile medicale

Număr de referinţă: 45410922023-3
II.1.2)Cod CPV principal
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatile medicale conform caiet de sarcini atasat. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor conform art. 160-161 alin. 2 din Legea nr. 98/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 847 288.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor medicale periculoase

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Denumire serviciu U.m Cant min/luna Cant max/ luna Cant min / 24 luni Cant max/ 24 luni

Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor medicale periculoase kg 5000 9000 120000 216000

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor chimice periculoase

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/luna Cant max/ luna Cant min / 24 luni Cant max/ 24 luni

600 1000 14400 24000

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare a subproduse de origine animala care nu se preteaza consumului uman sau procesarii- categoria 3

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/luna (kg) Cant max/ luna (kg) Cant min / 24 luni (kg) Cant max/ 24 luni (kg)

200 500 4800 12000

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare a ambalajelor care contin residuuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/luna(kg) Cant max/ luna Cant min / 24 luni Cant max/ 24 luni

70 350 1680 8400

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri tonere de imprimante

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/luna (kg) Cant max/ luna (kg) Cant min / 24 luni (kg) Cant max/ 24 luni (kg)

70 200 1680 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de colectare, transport si eliminare namol apos cu continut de substante periculoase provenit din tratarea chimica a apelor uzate sulfuroase

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
90524400 Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/luna (kg) Cant max/ luna (kg) Cant min / 24 luni (kg) Cant max/ 24 luni (kg)

10 15 240 360

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 088-269954
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1667
Lot nr.: 4,5,6,2
Titlu:

Acord cadru loc 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/09/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DEMECO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16514342
Adresă: Strada Chimiei, Nr. 6A
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600289
Țară: România
E-mail: demeco.collect@gmail.com
Telefon: +40 234516262
Fax: +40 234516262
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 881 625.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 128 864.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1667, 1674
Lot nr.: 1,3
Titlu:

ACORD CADRU LOC 1 si 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/09/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STERICYCLE ROMANIA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15071999
Adresă: Strada Calea Vacaresti, Nr. 391, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: gabriela.gheorghe1@stericycle.com
Telefon: +40 214570975
Fax: +40 214570699
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DEMECO S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 16514342
Adresă: Strada Chimiei, Nr. 6A
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600289
Țară: România
E-mail: demeco.collect@gmail.com
Telefon: +40 234516262
Fax: +40 234516262
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 881 625.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 718 424.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Astfel autoritatea contractanta va incheia acorduri cadru cu primii trei ofertanti a caror oferte sunt declarate admisbile si castigatoare (in cazul in care acestia nu semneaza AC se va trece la urmatorul clasat, in cazul in care exista), ulterior in functie de credite se va incheia contract subsecvent cu ofertantul clasat pe locul 1, daca isi mentine pretul. Daca pretul nu se mentine, se trece la ofertantul clasat pe locul 2.

Pentru loturile:1,2,3,4,5,6 se aplica Art 138 din HG 395/2016:

Art. 138. - (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

(3) În situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, fără reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament

Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari ale operatorilor economici vor fi publicate ca atasamente la anuntul de participare de pe www.e-licitatie.ro.

Modalitatea privind procedura de contestare.

In fisa de date la sectiunea VI.4.3. Procedura de contestare: „Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016, conform Art. 154 Lege 98/2016; Art. 20(2) și (3) H.G 395/2016.

Informatii privind asocierea: Se ataseaza si acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractante.

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari operatorilor economici, respectand prevederile art.92/Legea 98/2016 si art.134/HG 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/09/2023