Dienstleistungen - 564312-2023

19/09/2023    S180

Bulgarien-Sofia: Software-Wartung und -Reparatur

2023/S 180-564312

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERSTVO NA TURIZMA
Nationale Identifikationsnummer: 176789478
Postanschrift: ul. Saborna No. 1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Milanka Ivanova Pukneva
E-Mail: M.Pukneva@tourism.government.bg
Telefon: +359 29046814
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tourism.government.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2408
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Туризъм

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Абонаментна поддръжка на интегрирана система за „Управление на Човешките ресурси“ и „Контрол на достъп и работно време“ © HeRACleS за нуждите на дирекция УФЧР

Referenznummer der Bekanntmachung: Т-РД-29-106/13.09.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

За нуждите на Министерство на туризма е необходимо да бъде сключен договор за поддръжка на интегрирана система за „Контрол на достъп и работно време“ © HeRACleS за нуждите на дирекция „Управление на финансовите и човешките ресурси“. за срок от 24 м. (двадесет и четири) месеца.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 54 109.09 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва  поддръжка на „поддръжка на интегрирана система за „Управление на Човешките ресурси“ и „Контрол на достъп и работно време“ © HeRACleS за нуждите на дирекция „Управление на финансовите и човешките ресурси“.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните основни услуги: консултации и действия по поддръжка  на място и по телефон, в рамките на работното ни време (от 9.00 ч. до 17.30 ч.), с изключение на почивните и официалните празнични дни, актуализиране на системата с нови версии, актуализиране на системата при законодателни промени, надграждане на системата, отстраняване на възникнали проблеми с модулите, непредизвикани от липса на познания за работа с тях от страна на служителите, работещи с програмата при въвеждане, обработка, запис и четене на данни, при необходимост от подмяна на дефектирали модули, възли и елементи по системата за контрол на достъп и работно време, то те се подменят след одобрение на предоставена оферта и се фактурират отделно, архивиране и възстановяване на данни, минимум два пъти годишно профилактичен преглед за целостта и работата на системата, своевременно предоставяне на актуално ръководство за потребителя и осигуряване на последващо обучение на слижители, при получена заявка за поддръжка - да реагира на конкретна заявка в рамките на 2 (два) часа от получаване на заявката, реализиране на допълнителни фукционалности.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, възложителите провеждат процедура на договаряне без

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, в случаите когато поръчката може да бъде

изпълнена само от определен изпълнител и възлагането на друго лице би довело да нарушаване на

изключителни права, включително и на права на интелектуална собственост. Към настоящия момент

Министерство на туризма използва системата за Управление на Човешките ресурси и контрол на

достъпа и работното време“, разработена и поддържана от „Булсист БГ“ ООД, която е внедрена и въведена в експлоатация в министерството, както и поддържана от посочения Изпълнител. Всички права свързани с ползването, функционалното развитие и техническата поддръжка на системата за „Управление на Човешките ресурси“ и „Контрол на достъп и работно време“ са предоставени на фирма „Булсистемс-БГ“ ЕООД. Системата за „Управление на Човешките ресурси“ и всички нейни разширения ще се разпространява под търговската марка © HeRACles (Human Resource and Access Control Systems), която е регистрирана в Патентното ведомство на Република България под №00103928 от 14.12.2018 г., собственост на „Булсистемс-БГ“ ЕООД

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 109223
Bezeichnung des Auftrags:

„Абонаментна поддръжка на интегрирана система за „Управление на Човешките ресурси“ и „Контрол на достъп и работно време“ © HeRACleS за нуждите на дирекция „Управление на финансовите и човешките ресурс

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: БУЛСИСТЕМС - БГ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 205101172
Postanschrift: Владимир Вазов №. 21 офис 4.2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1510
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 54 109.09 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 54 109.09 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023