Bauleistung - 564343-2023

19/09/2023    S180

Rumänien-Craiova: Instandhaltung von Fernstraßen

2023/S 180-564343

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP Craiova
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Calea Severinului nr.95
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200768
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Achizitii
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 251408755
Fax: +40 251482231
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“Acord cadru-Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 1-SDN Craiova, Lot 2-SDN Dr. Tr. Severin , Lot 3-SDN Tg. Jiu, Lot 4-SDN Rm. Valcea, Lot 5-SDN Slatina, Lot 6-SDN Orsova”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2022/1753/S/1+2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Executie Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 1-SDN Craiova, Lot 2-SDN Dr. Tr. Severin , Lot 3-SDN Tg. Jiu, Lot 4-SDN Rm. Valcea, Lot 5-SDN Slatina, Lot 6-SDN Orsova.

Executantul va avea in sarcina executia de covoare asfaltice, executia de marcaje rutiere si completari acostamente pe sectoarele pe care s-au executat covoarele asfaltice.

Precizari:

1. Garantia lucrarilor este de 36 luni (inclusiv marcaje) de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proces verbal semnat fara obiectiuni.

2. Nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire.

Nota:

A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.

C) Atat solicitarile de clarificari ale operatorilor economici in legatura cu documentatia de atribuire, cat si raspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare, primite în condiţiile art. 160 alin. (1) din Lege, se postează în SEAP la secţiunea specifică, disponibilă în sistemul informatic.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 374 337 598.44 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1-SDN Craiova

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN Craiova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Craiova a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS16 si MAS16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 6 km 233+000 – 238+350 clasa tehnica 1;

238+350 – 253+000 clasa tehnica 2;

253+000 – 265+000 clasa tehnica 2;

265+000 – 268+389 clasa tehnica 3;

- DN 65 km 3+866 – 7+650 clasa tehnica 1;

7+650 – 9+200 clasa tehnica 2;

14+333 – 21+250 clasa tehnica 2;

Cu exceptia podurilor si a intersectiilor cu drumurile laterale asfaltate.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

Se aplica pe:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor de pe DN 54A km 29+000 – 44+174, DN 6 km 233+000 – 268+389, DN 65 km 3+866 – 9+200 / 14+333 – 21+250, DN 56A km 0+000 – 17+120 si DN 6B km 2+850 – 33+210;

- pe toate zonele de intersectie ale DN 6 km 233+000 – 265+000, DN 65 km 3+866 – 9+200 / 14+333 – 21+250 cu drumurile laterale asfaltate;

- pe sectoarele cu profil de strada (parte carosabila incadrata cu borduri denivelate) de la pct. a).

2. Covor asfaltic mixtura asfaltica stabilizata tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

- DN 54A km 29+000 – 44+174 clasa tehnica 4;

- DN 56A km 0+000 – 17+120 clasa tehnica 3;

- DN 6B km 2+850 – 33+210 clasa tehnica 3.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip BA16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

Se aplica pe:

- pe toate zonele de intersectie ale DN 54A km 29+000 – 44+174, DN 56A km 0+000 – 17+120, DN 6B km 2+850 – 33+210 cu drumurile laterale asfaltate;

- pe sectoarele de cu profil de strada (parte carosabila incadrata cu borduri denivelate) de la pct. a).

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5 - SDN Slatina

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO414 Olt
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN Slatina

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Slatina a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16 si MAS16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 65 km 71+000 - 90+050 clasa tehnica 2;

21+250 - 33+000 clasa tehnica 2;

43+000 - 49+000 clasa tehnica 2;

63+500 - 71+000 clasa tehnica 2;

Cu exceptia podurilor si a intersectiilor cu drumurile laterale asfaltate.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor;

- pe toate zonele de intersectie cu drumurile laterale asfaltate.

- pe zonele cu profil de strada.

2. beton asfaltic tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu beton asfaltic tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 54A km 16+000 - 29+000 clasa tehnica 4;

- DN 64 km 2+000 - 34+000 clasa tehnica 3;

- DN 54 km 27+620 - 54+500 clasa tehnica 4;

1+550 – 21+510 clasa tehnica 3;

21+510 - 23+600 clasa tehnica 4;

- DN 67B km 117+350 - 120+365 clasa tehnica 4;

1 20+365 -158+200 clasa tehnica 4;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6-SDN Orsova

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN Orsova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Orsova a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS16 si MAS16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

- DN 6 km 343+200 - 370+500 clasa tehnica 2;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie se aplica pe:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor;

- pe zonele cu intersectiile cu drumurile laterale asfaltate.

2. Covor asfaltic mixtura asfaltica tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 67D km 85+825 - 89+700 clasa tehnica 4;

- DN 57 km 25+000 - 38+000 clasa tehnica 4;

50+070 - 52+500 clasa tehnica 4;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4-SDN Ramnicu Valcea

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN Ramnicu Valcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Rm. Valcea a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16 si MAS16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 7 km 159+759-174+870 clasa tehnica 1;

180+780-182+780 clasa tehnica 1;

208+000-214+000 clasa tehnica 2;

236+000-238+197 clasa tehnica 2;

- DN 67 km 136+720 – 152+700 clasa tehnica 1;

178+770 – 198+769 clasa tehnica 2;

Cu exceptia podurilor si a intersectiilor cu drumurile laterale asfaltate.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor;

- pe toate zonele de intersectie cu drumurile laterale asfaltate.

- pe zonele cu profil de strada.

2. mixtura asfaltica stabilizata tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu beton asfaltic tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 7A km 0+000-22+000 clasa tehnica 4;

40+000-63+000 clasa tehnica 4;

- DN 64 km 66+605-92+434 clasa tehnica 3;

101+400-105+960 clasa tehnica 3;

120+474-135+434 clasa tehnica 3;

- DN 67 km 135+500 – 136+720 clasa tehnica 3;

152+700 – 165+500 clasa tehnica 3;

165+500 – 178+770 clasa tehnica 3;

- DN 7CC km 0+000-1+637 clasa tehnica 3;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3-SDN Targu Jiu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO412 Gorj
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN Targu Jiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Tg. Jiu a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16 si MAS16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 67 km 60+550 - 63+260 clasa tehnica 2;

85+795 – 99+400 clasa tehnica 2;

Cu exceptia podurilor si a intersectiilor cu drumurile laterale asfaltate.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

Se aplica pe:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor;

- pe toate zonele de intersectie cu drumurile laterale asfaltate.

- pe zonele cu profil de strada.

2. Covor asfaltic cu beton asfaltic tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu beton asfaltic tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 67 km 39+150 – 52+850 clasa tehnica 3;

54+050 – 60+550 clasa tehnica 3;

99+400-114+620 clasa tehnica 3;

114+620-129+000 clasa tehnica 3;

133+000-135+500 clasa tehnica 3;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – SDN DROBETA TURNU SEVERIN

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233139 Instandhaltung von Fernstraßen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

DN-urile din administrarea SDN DROBETA TURNU SEVERIN

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lucrari propuse:

• DRDP Craiova pentru lotul SDN Severin a selectat 2 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I – anul IV, dupa cum urmeaza:

1. Covor asfaltic cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS16:

a) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 6 km 298+000 – 313+000 clasa tehnica 2;

- DN 6 km 313+000 – 328+000 clasa tehnica 2;

- DN 56A km 69+422 – 79+147 clasa tehnica 2.

Cu exceptia podurilor si a intersectiilor cu drumurile laterale asfaltate.

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor;

- pe toate zonele de intersectie cu drumurile laterale asfaltate.

- pe zonele cu profil de strada.

2. mixtura asfaltica stabilizata tip BA16 si BA16 cu preluare de denivelari:

a) Covor cu beton asfaltic tip BA16 in grosime de 4cm + un strat de egalizare pentru preluare denivelari in grosime medie de 2cm;

Se aplica pe:

- DN 56A km 17+120-40+700 clasa tehnica 3;

40+700 – 69+422 clasa tehnica 3;

b) Covor cu mixtura asfaltica stabilizata tip MAS 16 in grosime de 4cm precedat de frezare pe 4cm grosime medie:

- toate suprafetele podurilor si pe 10 m la capetele rampelor.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI LUCRARILOR DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE COVOARE ASFALTICE".

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere permanente in strat gros (termoplastic), fiind precedate de marcaje provizorii in strat subtire (temporar).

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la trafic rutier si pot fi utilizate solidar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in „CAIETUL DE SARCINI lucrari de „Marcaje rutiere executate pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi”.

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta „Normele Metodologice emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor cu nr. 1112/411 din 04.04.2000 si nr. 08.06.2000" privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Pe timpul lucrarilor se vor semnaliza corespunzator punctele de lucru, iar dirijarea circulatiei se va face cu piloti de circulatie pe timpul executiei lucrarilor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea statiei de preparare mixturi asfaltice. / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Norma de poluare a utilajelor (NP) a autobasculantelor. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sursa de finantare:

Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere

Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 111-309731
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 649
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de lucrari nr 2 la acord cadru nr 498/25.11.2022 avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 5-SDN Slatina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/08/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 278 558.83 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 300 553.12 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 475
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 6-SDN Orsova

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14854372
Postanschrift: Strada Iorga Nicolae, Nr. 2, Sector: 1
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220236
Land: Rumänien
E-Mail: alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Internet-Adresse: www.acsistem.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROUTE CENTER CONSTRUCT
Nationale Identifikationsnummer: 29170569
Postanschrift: Strada Păcii, Nr. 3
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220075
Land: Rumänien
E-Mail: routecenterconstruct@yahoo.com
Telefon: +40 252338731
Fax: +40 252338731
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 014 166.46 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 115 678.30 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 1 520 897.57 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Subcontractant propus: S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. pentru executia categoriei de lucrari marcaje rutiere, conform contract de subcontractare nr 273/12.09.2022 (acord subcontractare nr 1561 din 04.07.2022).

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 474
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 2-SDN Dr. Tr. Severin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14854372
Postanschrift: Strada Iorga Nicolae, Nr. 2, Sector: 1
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220236
Land: Rumänien
E-Mail: alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Internet-Adresse: www.acsistem.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROUTE CENTER CONSTRUCT
Nationale Identifikationsnummer: 29170569
Postanschrift: Strada Păcii, Nr. 3
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220075
Land: Rumänien
E-Mail: routecenterconstruct@yahoo.com
Telefon: +40 252338731
Fax: +40 252338731
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 63 513 594.58 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 58 991 315.11 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 3 404 328.67 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Subcontractant declarat S.C. LOIAL IMPEX S.R.L pentru categoria de lucrari: marcaje rutiere, conform contract de subcontractare nr 272/12.09.2022 (acord subcontractare 1432 din 04.07.2022).

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 604
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de lucrari nr 1 la acord cadru nr 498/25.11.2022 avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 5-SDN Slatina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 278 558.83 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 701 634.06 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 498
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 5-SDN Slatina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 81 278 558.83 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 73 778 636.37 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 496
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 3-SDN Tg. Jiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 39 503 095.30 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 37 339 403.54 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 495
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 1-SDN Craiova

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 75 879 184.45 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 70 417 329.68 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 497
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de lucrari avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 4-SDN Rm. Valcea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 122 777 439.55 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 108 695 235.44 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 603
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de lucrari nr 1 la acord cadru nr 495/25.11.2022 avand ca obiect Acord cadru-Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 1-SDN Craiova

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 75 879 184.45 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 358 728.88 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 602
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de lucrari nr 1 la acord cadru nr 497/25.11.2022 avand ca obiect Acord cadru-Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 4- SDN Rm. Valcea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/04/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 15428170
Postanschrift: Strada Soseaua Pitesti-Bucuresti, Nr. 866
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Land: Rumänien
E-Mail: generaltrustarges@yahoo.com
Telefon: +40 0248208520
Fax: +40 0248208515
Internet-Adresse: http://www.gtag.ro/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 122 777 439.55 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 021 833.83 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 616
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent de lucrari nr 1 la acord cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere periodica – Covoare asfaltice, Anul I-Anul IV- Lot 2-SDN Dr. Tr. Severin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/05/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ROUTE CENTER CONSTRUCT
Nationale Identifikationsnummer: 29170569
Postanschrift: Strada Păcii, Nr. 3
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220075
Land: Rumänien
E-Mail: routecenterconstruct@yahoo.com
Telefon: +40 252338731
Fax: +40 252338731
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14854372
Postanschrift: Strada Iorga Nicolae, Nr. 2, Sector: 1
Ort: Drobeta-Turnu Severin
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 220236
Land: Rumänien
E-Mail: alphaconstructsistem@yahoo.com
Telefon: +40 252312184
Fax: +40 252312358
Internet-Adresse: www.acsistem.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 63 513 594.58 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 854 946.79 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

- Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota 1: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea se va realiza in conformitate cu prevederile art. 139 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota 2: Plata se efectueaza pe baza facturii fiscale, in termen de 45 de zile(sursa de finantare -Venituri proprii), respectiv in termenul de 60 de zile (pentru sursa de finantare Transferuri de la bugetul de stat) de la data inregistrarrii acesteia la Secretariatul D.R.D.P.Craiova, conform Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R S.A NR.687/04.06.2013.(Anexa 1).

In Decizie Directorului General al C.N.A.I.R S.A NR.687/04.06.2013 se mentioneaza:

„-Din analiza circuitului cu privire la solicitarile de fonduri catre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, anexa 1, rezulta ca fiind necesar, pentru toate contractele avand ca sursa de finantare sume alocate prin legea bugetului de stat, un termen de plata de 60 de zile.”

„-Din analiza circuitului cu privire la cererile de fonduri din venituri proprii, anexa 2, rezulta ca fiind necesar, pentru toate contractele avand ca sursa de finantare veniturile proprii ale CNADNR SA, un termen de plata de 45 de zile.”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL JURIDIC-DRDP CRAIOVA
Postanschrift: Calea Severinului nr.95
Ort: Craiova
Postleitzahl: 200768
Land: Rumänien
E-Mail: jurist@drdpcv.ro
Telefon: +40 251408768
Fax: +40 251482231
Internet-Adresse: http://craiova.cnadnr.ro/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023