Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 564361-2021

05/11/2021    S215

Netherlands-Apeldoorn: Corporate clothing

2021/S 215-564361

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
National registration number: 362087152
Postal address: Hofstraat 110
Town: Apeldoorn
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 7311 KZ
Country: Netherlands
Contact person: Mark Roelofsma
E-mail: markroelofsma@blue-mark.nl
Telephone: +31 646066512
Internet address(es):
Main address: http://www.kadaster.nl
Address of the buyer profile: http://www.kadaster.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/702bafaf2dcd904c1c88ff9c39d32b44
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/702bafaf2dcd904c1c88ff9c39d32b44
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bedrijfskleding en gerelateerde dienstverlening

Reference number: Dossiernummer: 21.022115
II.1.2)Main CPV code
18222000 Corporate clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Omschrijving van de Opdracht

Deze aanbesteding betreft alle Bedrijfskleding, die gedragen worden door de Bedrijfskledingdragenden binnen het Kadaster. Daar waar in de Aanbestedingsdocumenten gesproken wordt over Bedrijfskleding wordt dan ook bedoeld het geheel aan dienstkleding (excl. representatieve kleding), inclusief veiligheidskleding en schoeisel inclusief alle hiermee samenhangende diensten en/of werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

NL

II.2.4)Description of the procurement:

De waarde van de Opdracht gebaseerd op de cijfers in de periode 2016 t/m 2020 bedraagt afgerond € 60.000,- excl. BTW per jaar. De raming van de waarde van de Opdracht komt daarmee uit op: € 480.000, - excl. BTW (uitgaande van de maximale looptijd van 8 jaar van de Overeenkomst).

Ondernemers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan deze cijfers. De cijfers zijn indicatief.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het Kadaster is voornemens een Overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer af te sluiten voor de initiële looptijd van vier (4) jaar met de optie tot verlenging van vier (4) maal met een (1) jaar. De maximale looptijd van de Overeenkomst komt dan uit op acht (8) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optie:

Bedrijfskleding met bedrijfsuitstraling, hierbij valt te denken aan, maar niet beperkend tot: vierdaagse feesten, Kadaster International, BHV.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Bewijs van inschrijving handelsregister,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Gedragsverklaring aanbesteden,

- Verklaring van de Belastingdienst

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Verzekering,

- Financieel-economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid - Kwaliteitsborging,

- Technische bekwaamheid - Referentie,

- Technische bekwaamheid - Informatiebeveiliging,

- Technische bekwaamheid - Milieuzorg

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/12/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883612000
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/11/2021