Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 564467-2019

28/11/2019    S230

Finlandia-Helsinki: Servicios de consultoría en desarrollo comercial

2019/S 230-564467

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Yleisradio Oy
Número de identificación fiscal: 0215438-8
Dirección postal: PL 76, Yleisradio
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: 00024
País: Finlandia
Correo electrónico: tarjoukset.yle@yle.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.yle.fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257950&tpk=4eee075e-18ec-4dcc-a87e-1c9d8e3dc4bc
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: yleisradiotoiminta

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynaaminen hankintajärjestelmä: Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus

Número de referencia: YLE20190077
II.1.2)Código CPV principal
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on Ketterä kulttuuri ja digitaalinen asiakaskokemus.

Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu sen sisällä hankittavien palveluiden perusteella 3 luokkaan:

1) Liiketoiminnan kehittäminen

2) Kehittämisen kulttuuri

3) Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu.

Tarjoajaehdokas voi jättää osallistumishakemuksen koskien 1 tai useampaa yllä mainituista luokista. Jokaisella luokalla on omat soveltuvuusvaatimuksensa referenssivaatimuksien muodossa. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän luokkien sisällä erillisinä tarjouspyyntöinä. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Palveluiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Liiketoiminnan kehittäminen

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Tähtää asiakaskeskeisyyden edistämiseen sekä yhteisen suunnan ja strategioiden luomiseen liiketoimintatasolla. Asiakaslähtöisten, esim. palvelumuotoilun ja business agility -menetelmien hyödyntäminen on oleellinen osa tätä kokonaisuutta. Työ sisältää mm. fasilisointia, visio- ja strategiatyön tukemista sekä uusien mallien kehittämistä, soveltamista ja läpivientiä yhdessä yleläisten kanssa. Kohteena voi olla esim. digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kehittämisen kulttuuri

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakaskeskeistä ketterää ja kokeilevaa kulttuuria ja menetelmiä, joilla tuetaan ja mahdollistetaan liiketoiminnallinen kehitys. Uuden yrityskulttuurin ja johtamisen sekä ketterän kehityksen menetelmien laaja ymmärtäminen ja soveltaminen Ylelle ovat tässä keskeistä. Työ sisältää esim. fasilisointia, kokeilumenetelmien kehittämistä ja tiimien sekä tiimien välisen yhteistyön tukemista, innovatiivisten johtamismallien kehittämistä ja ketterän ajattelun valmennusta eri tarkoituksiin yhdessä yleläisten ja Ylen verkostojen kanssa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79411100 Servicios de consultoría en desarrollo comercial
73000000 Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos
73120000 Servicios de desarrollo experimental
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakaskokemusta kehitetään Ylen nykyisissä ja tulevissa digitaalisissa palveluissa ja konteksteissa. Kehitystä ohjaa henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen käyttökokemus sekä syvä asiakasymmärrys. Panostamme palveluiden älykkyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja saumattomuuteen. Asiakaslähtöisten ja ketterien menetelmien hyödyntäminen on kehitystyön edellytys. Työ sisältää esimerkiksi UX-muotoilua, palvelupolkukokonaisuuksien kuvaamista, mahdollisten uusien palveluiden konseptointia, henkilökohtaista asiakaskokemusta ja uusia käyttöliittymiä palvelevien uusien sisältömuotojen kokeilua, prototypointia, käyttäjätutkimusta, visuaalista suunnittelua ja fasilitointia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Yle voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Yle voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2023
Hora local: 14:04
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/11/2019