Dienstleistungen - 564498-2023

19/09/2023    S180

Ungarn-Székesfehérvár: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 180-564498

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Nationale Identifikationsnummer: 15789295207
Postanschrift: Szent István Tér 9
Ort: Székesfehérvár
NUTS-Code: HU211 Fejér
Postleitzahl: 8000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Izsák Magdolna
E-Mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Telefon: +36 22526958
Fax: +36 22514769
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Illegális hulladék elszállítása - 2023. FVKH

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000823032023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1800 tonna illegálisan elhelyezett építési-bontási, 275 tonna lom- és vegyes települési hulladék és 125 tonna egyéb elhagyott hulladékok felszámolása

1. a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén lévő ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok elszállítása, kezelőnek történő átadása (veszélyes hulladék esetén előkezelés vagy végső kezelése, nem veszélyes hulladék esetén hasznosítás, ártalmatlanítás, kivéve a 16 01 06 azonosító kódú hulladék esetén előkezelés, hasznosítás) céljából az elszállított hulladék jogszabály szerinti dokumentálásával.

2. Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség szerint szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a kezelőnek történő átadása (veszélyes hulladék esetén elő v. végső kezelésre; nem veszélyes hulladék esetén hasznosításra vagy ártalmatlanításra, kivéve a 16 01 06 azonosító kódú hulladék esetén előkezelésre, hasznosításra), ahol a hulladékok mérlegelését is el kell végezni.

3. Speciális helyekről történő elszállítás lehetőségét biztosítani kell: azaz nehezen elérhető területről (sűrű növényzet, meredek oldalú gödrök, mélyedések, víz alól), speciális gépekkel, felszerelésekkel történő elszállítás biztosításának lehetősége.

Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott össztonna (vagyis 2200 - kettőezerkettőszáz- tonna) mennyiségtől összességében maximum + 10 %-ban eltérhet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 127 559 055.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU211 Fejér
Hauptort der Ausführung:

Magyarország

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1800 tonna illegálisan elhelyezett építési-bontási, 275 tonna lom- és vegyes települési hulladék és 125 tonna egyéb elhagyott hulladékok felszámolása

- a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén lévő ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok elszállítása, kezelőnek történő átadása (veszélyes hulladék esetén előkezelés vagy végső kezelés, nem veszélyes hulladék esetén hasznosítás, ártalmatlanítás, kivéve a 16 01 06 azonosító kódú hulladék esetén előkezelés, hasznosítás) céljából az elszállított hulladék jogszabály szerinti dokumentálásával.

- Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség szerint szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a kezelőnek történő átadása (veszélyes hulladék esetén elő v. végső kezelésre; nem veszélyes hulladék esetén hasznosításra vagy ártalmatlanításra, kivéve a 16 01 06 azonosító kódú hulladék esetén előkezelésre, hasznosításra), ahol a hulladékok mérlegelését is el kell végezni.

- Speciális helyekről történő elszállítás lehetőségét biztosítani kell: azaz nehezen elérhető területről (sűrű növényzet, meredek oldalú gödrök, mélyedések, víz alól), speciális gépekkel, felszerelésekkel történő elszállítás biztosításának lehetősége.

- Elszállítandó hulladékok azonosító kód szerinti besorolása:

Azonosító kód Megnevezés

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok

16 01 04* hulladékká vált gépjármű

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt

16 01 19 műanyagok

16 01 20 üveg

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag

17 01 01 beton

17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és kerámia

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 02 01 fa

17 02 02 üveg

17 02 03 műanyag

17 04 05 vas és acél

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

20 01 40 fémek

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék

20 02 02 talaj és kövek

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

20 03 07 lomhulladék

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék

Ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott össztonna (vagyis 2200 - kettőezerkettőszáz- tonna) mennyiségtől összességében maximum + 10 %-ban eltérhet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teljesítésbe bevonni kívánt szállító tehergépjárművek környezetvédelmi besorolása: a 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 5. melléklet II. pontja szerinti környezetvédelmi osztály jelzés (KOJ) alapján: / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kiegészítés a II.2.5. ponthoz - Ár részszempontok:

2. Építési-bontási hulladék vállalkozási egységdíja (nettó Ft/kg); súlyszám: 47

3. Lom- és vegyes települési hulladék vállalkozási egységdíja (nettó Ft/kg); súlyszám: 18

4. Egyéb, a műszaki leírásban szereplő hulladék vállalkozási egységdíja (nettó Ft/kg); súlyszám: 20

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 115-360889
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 25352122207
Postanschrift: Batthyány Utca 26/B
Ort: Polgárdi
NUTS-Code: HU211 Fejér
Postleitzahl: 8154
Land: Ungarn
E-Mail: iroda@vertikalgroup.hu
Telefon: +36 203913980
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 128 920 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 127 559 055.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 90 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése;nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése;veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

b) V.2.3) pont tartalmazza

c) Ajánlattevő: VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Magyarország 8154 Polgárdi, Batthyány u. 26/B;

adószám: 25352122-2-07

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2023